Hur kommer din arbetsglädje att se ut i framtiden?

Författare - Calle Vestman. Manager Sverige

"Som vanligt" kanske du tänker. Men med den snabba utvecklingen som sker kontinuerligt runt omkring oss, så är det inte säkert att det kommer att finnas något "vanligt" i framtiden. För ingen vet vad framtiden bär med sig. Det enda vi vet är att den kommer. Men genom att se på historien och den samtid som vi lever i, så kan vi också skapa planer och tankar om framtiden.

Framtiden har alltid fört förändringar med sig. I samband med den industriella revolutionen och utvecklingen av våra moderna industrier så har vi till exempel upplevt hur yrkeskunskap blivit förlegad, att den yrkeskunskap som vi har inte längre behövs. Teknikerna som tidigare byggde ventilationssystem för hand, dom övervakar nu en automatiserad process där robotar och maskiner bygger samma sak. Billackeraren som näst intill sågs som konstnär, kan bara stå vid sidan och se hur robotar lackerar bilar både snabbare och utan mänskliga fel. Det är endast två exempel på förändring som har skett under vår arbetslivstid, och automatiseringen fortsätter även i kunskapssamhället.

Den fjärde industriella revolutionen

20-23 januari så gick "World Economic Forum" av stapeln i Davos, Schweiz. Tyvärr var jag inte inbjuden men det material som har publicerats är oerhört intressant även för oss som inte fick vara med. En av huvudrubrikerna var:

"The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond"

Det som beskrivs är att vi står inför en teknisk revolution som kommer att förändra hur vi lever, arbetar och relaterar till varandra i våra sociala interaktioner. Den tekniska transformation som vi står inför är olika allt annat vi har varit med om, eller upplevt tidigare. Samtidigt så kommer vi att uppleva den som mer "disruptive" än någonsin tidigare.

Vad betyder då detta för dig?

För inte så länge sedan så var jag och pratade med ett försäkringsbolag, dom berättade att dom har minskat medarbetarantalet med ca 45-50% över de senaste 8 åren. Anledningen var att mer och mer av försäkringsärenden kunde automatiseras, att datorerna kunde göra "jobbet". I och med att arbetet standardiserats så kunde det också automatiseras vilket ger effektivitetsvinster för företaget. På samma sätt möter jag också journalister som rapporterar att de tog journalistutbildningarna eftersom de skulle skriva intressanta och djupgående artiklar. Men att där de arbetar, är verkligheten något annat. Allt går så snabbt på nätet, vilket innebär att många journalister bara får skriva korta nyheter till nätet med ett visst maxantal tecken (för att kunna matcha mallen på deras webbplats). Detta är bara två exempel på hur kunskapssamhället har automatiseras och standardiseras. Du har säkert flera exempel själv på hur du idag jobbar med mallar, med färdigt material från någon annan, hur du sparar tid på att återanvända material osv.

I en rapport från Stiftelsen för Strategisk Forskning, så visar dom på att 53% av de jobb vi har idag, kommer att försvinna inom 20 år. Vad innebär detta för ditt framtida yrke/arbete? Innebär det att ditt arbete kommer att vara ytterligare förändrat (väsentligt) inom de närmaste 10 åren?  Är det just ditt arbete/yrke som är försvinner eller blir framtidens billackerare?

Vad händer med vår arbetsglädje i den förändring som nu sker?

Att känna arbetsglädje bygger mycket på att vi känner oss motiverade i vårt arbete. Motivation bygger till stora delar på en inre drivkraft, där ett intressant arbete är väldigt betydelsefullt. Det kan vara svårt att hävda att övervakning av en automatiserad process är lika intressant som när du själv gjorde arbetet med hjälp av din kompetens och kunskap. Samtidigt är du säkert glad, för din tid är dyrbar och denna standardisering och automatisering sparar dig tid så du tar gärna emot "hjälpen".

Därmed bör vår arbetsglädje minska i takt med att vi övervakar, eller fyller i mallar istället för att skapa nya intressanta och spännande tjänster/produkter i våra jobb. Frustrationen över att vi inte får utnyttja vår kompetens och förmåga bör öka. Över tid så kan det också innebära att våra drivkrafter ändras. Det är inte längre det intressanta jobbet som ger motivation, det kan vara kollegorna och den sociala interaktionen eller något annat. Utmaningen för oss alla är att veta hur det ser ut nu, - och att kunna följa med i utvecklingen.

Utveckling skapar nytt

Utvecklingen i framtiden kommer självklart också att skapa nya jobb, nya företag, nya tjänster och produkter som vi idag inte ens kan tänka oss. Så har det alltid varit, och det finns inget som säger att det inte blir så i framtiden. För dig som individ så handlar det då om att lära nytt, ta vara på utvecklingen och säkerställa att du utvecklar dig i det nya, det dagliga. Då förändringarna går snabbt och är konstanta, så gäller det at skapa en klimat där du utvecklas och lär hela tiden.

För företagen och HR så innebär allt detta att vi redan nu behöver börja tänka på hur våra organisationer ska se ut i framtiden. Vilka slags kompetenser behöver vi? Om vi inte vilka kompetenser vi behöver - hur säkerställer vi att vi lär oss så pass mycket nytt att vi kan tillskansa oss rätt kompetenser när vi vet vilka dom är. Vilket ledarskap klarar av att skapa mening i en helt ny miljö?

I min förra blogg skrev jag om ett transformerande ledarskap för framtiden, och de insikter som kommer från World Economic Forum i Davos stärker mig bara i den konklusionen. Dock så ställer dom ytterligare frågor till oss. Nämligen: Hur ska ditt jobb, din organisation, ditt ledarskap, ditt medarbetarskap - och i förlängningen din arbetsglädje se ut i framtiden?

Calle Vestman. Manager Sverige
Författare

Calle Vestman. Manager Sverige

Calle har över 17 års erfarenhet och ett starkt intresse för övergripande organisatoriska frågeställningar. Han har genomfört över 200 top-management workshops i mer än 50 länder och har med sin specialkompetens inom organisationsutveckling en helhetssyn på hela verksamheten, de olika avdelningarna/team samt den enskilda medarbetaren.