Vi behöver framtidens ledarskap nu

Författare - Calle Vestman. Manager Sverige

En av de allra vanligaste frågorna jag får är, vad ska vi göra för att förbättra/utveckla vårt ledarskap? Jag anser att den kommer upp så ofta på grund av att vårt ledarskap inte klarar sin roll. Vi vet alla att bra ledarskap påverkar människor, att vi då tillåter att ledarskapskompetensen inte utvecklas och förbättras är en gåta.

Att svenskt ledarskap inte räcker till, det kan vi se utifrån Ennovas GELx studie. Våra chefer får riktigt låga betyg av de medarbetare som dom leder. 40% av de svenska medarbetarna anser att dom har en dålig chef! När jag både möter kunder som berättar om behov av ledarutveckling och våra egna undersökningar visar att vi faktiskt är dåliga på ledarskap i Sverige, så började jag fundera över vad det beror på…

En värld i förändring

Ytterligare en aspekt som blir intressant i detta, är de förändringar som numer sker hela tiden. Våra arbetsplatser och organisationer är i en konstant transformation. Detta ställer ytterligare krav på dialog, kommunikation och ett ledarskap som är närvarande.

Det finns många olika ledarskapsteorier här i världen, dom flesta som jag har läst har något som bra och något som kanske inte är lika bra, eller applicerbart. Tills jag kom till Bass och Burns "Transactional" och "Transformational" ledarskapstankar. Där framtidens chefer behöver bli mindre transaktionella och arbeta mer transformerande. Utifrån perspektivet av konstanta förändringar så blir det transformerande ledarskapet än viktigare.

En transaktionell ledare agerar utifrån ett perspektiv av förklarande av vad som behövs. Vad som behövs av dig som medarbetare och vad som sker om/när medarbetarna uppfyller detta. Primärt ett resursstyrande och organiserande ledarskap - dvs. mer management än ledarskap. Ett löfte om "belöning" om något görs bra, och "disciplinering" om något inte görs bra.

Den transaktionella ledaren

Någon kanske har upplevt att ledningen har beslutat att ta bort julklappen eller julfesten som en del av ett kostnadsbesparingsprogram. Det är inte helt ovanligt att vi i våra kostnadsbesparingar även går in och förändrar de förmåner (löften) som finns i våra organisationer. Utmaningen med detta är att vi då bryter det vi lovat. Vi har i den transaktionella andan förklarat för medarbetarna att, ni arbetar 40 h, ni har detta jobb/roll, och vi förväntar oss detta. För detta får ni så här mycket i lön, ni får så många veckors semester, samt ett gymkort och en julklapp/julfest osv. När vi då kliver in och tar bort julklappen/julfesten så bryter vi det löftet. Hela transaktions begreppet bygger på att du gör något, och för det får du något.

Detta är naturligtvis ett ganska förenklat exempel men det visar på den transaktionella tankegången, som fortsatt lever kvar hos nästan alla våra företag och som visar på ett strukturellt beteende. Detta beteende behöver stöd för att ändras.  

Det transaktionella ledarskapet blir extra mediokert när det också är passivt. Något vi ofta ser i det Skandinaviska ledarskapet. Vi arbetar i relativt "platta" organisationer, där medarbetarna har mycket eget ansvar, där medarbetarna förväntas lösa arbetet utan chefen. 50% av de svenska cheferna lägger mindre än 25% av sin tid på just ledarskap. Det är siffror som kan visa på ett tankesätt som säger "om det inte är trasigt, varför laga det." Är det verkligen ett transaktionellt "låt gå ledarskap" som vi vill ha och eftersträver i våra organisationer?

Den transformerande ledaren

Ett transformerande ledarskap bygger på att vi engagerar oss mer i våra medarbetare, att vi skapar både acceptans och vilja gentemot våra visioner och mål, när vi uppfattas som karismatiska och bidrar med intellektuell/kunskapsmässig stimulans inom våra områden.

Svenska chefer är ofta duktiga i sin yrkesmässiga roll, inom det område som dom är chefer för. Utmaningen ligger i att inspirera, att kommunicera, att bygga upp en gemensam vilja att överträffa mål och förväntningar. Vi behöver bli mer karismatiska, engagerande och involverande. Att lyfta fram förmågan att skapa en större mening, och en gemensam gruppkänsla av att detta vill vi!

En transformerande ledare som behöver genomföra kostnadsbeskäringar, t.ex. ta bort julklappen/julfesten börjar med en dialog om det aktuella läget. Skapar en förståelse för den gemensamma utmaning som alla på bolaget står inför. Utifrån detta så skulle ledaren kunna bjuda in till förslag runt vad som kan göras, vilket gör att medarbetarna får vara delaktiga.

Om du/ni involverar era medarbetare i den situation som företaget står inför, stöttar upp dialogen via att bryta ner olika delar, och sedan bjuder in till en dialog runt vad varje medarbetare och hela gruppen kan göra - så kommer ni att uppleva att ni i stort sett alltid kommer fram till en vision/målbild som är mer, högre, bättre än det som blev diskuterat på sista ledningsmötet.

Detta är dock ett ledarskap som kräver mer av individen (ledaren), det kräver initialt (förändrat beteende) lite mer tid, och det kräver mod från organisationen. Det kräver också en kompetenshöjning i hur ledarna agerar för att vara mer transformerande.

Vinsterna är stora

Ett bra ledarskap bidrar till mer arbetsglädje på arbetsplatsen, bidrar till ökad produktivitet, bidrar till ökad kreativitet, bidrar till ökat mod och ansvar, bidrar till fler lojala kunder, bidrar till högre lönsamhet, bidrar till lägre sjukfrånvaro och hälsoproblem - men ändå kan vi inte se att vårt ledarskap har fastnat i gamla hjulspår. Vinsterna är enorma, men det kräver att vi kan förändras!
Vi behöver framtidens ledarskap nu.

Vilket ledarskap ska du och ditt företag ha i framtiden?

Calle Vestman. Manager Sverige
Författare

Calle Vestman. Manager Sverige

Calle har över 17 års erfarenhet och ett starkt intresse för övergripande organisatoriska frågeställningar. Han har genomfört över 200 top-management workshops i mer än 50 länder och har med sin specialkompetens inom organisationsutveckling en helhetssyn på hela verksamheten, de olika avdelningarna/team samt den enskilda medarbetaren.