Ennova People Analytics

People Analytics

Omsett data om dine ansatte til innsikt som gir deg grunnlag for å treffe beslutninger

Be om informasjon

People Analytics – hvorfor slutter de ansatte, og hvordan kan vi forhindre gjennomtrekk?

Hvorfor slutter de ansatte, og hvordan kan vi forhindre gjennomtrekk?
People Analytics – opplever de ansatte at vi er inkluderende?

Opplever de ansatte at vi er inkluderende?
People Analytics – hva er sammenhengen mellom engasjement og ytelse?

Hva er sammenhengen mellom engasjement og ytelse?
people analytics - retention savings

Koble forretningsmål til talent-agendaen din

I en verden der de fleste organisasjoners viktigste kapital er kompetanse, vil talent og kompetanse også være den viktigste katalysatoren for de fleste forretningsmål. I de fleste ledergrupper er det å finne, utvikle og beholde kompetanse et godt stykke ned på prioriteringslista. Selv om ambisjonene for talentutvikling ofte er store, blir det sjelden satt inn tilstrekkelig med ressurser på området. Vi hjelper deg å omsette forretningsstrategier til prioriteringer og relevante måter å måle hvordan medarbeiderne faktisk har det.

Med målrettet People Analytics blir det lettere for HR og ledere å finne årsakene som ligger til grunn for at kompetansen mangler. I tillegg gir det mulighet til å avdekke virksomhetens styrker og muligheter.
Få mer informasjon om People Analytics
people analytics – faktorer som påvirker engasjement

Skaff beslutnings-grunnlaget du trenger

- For å kunne treffe strategiske avgørelser

People Analytics-teamet vårt er eksperter på å generere et faktabasert beslutningsgrunnlag for å løse de viktigste organisatoriske utfordringene. Vi samler HR-data, informasjon om driftsresultat og fra medarbeiderundersøkelser og sammenstiller relevante hypoteser og engasjerende forklaringsmodeller. Avhengig av hvilke behov du har, kan Ennova og også hjelpe deg med å utarbeide og iverksette målrettete handlingsplaner basert på funn vi har gjort gjennom analyse.

Seniorekspertene våre kan hjelpe deg med å analysere et bredt spekter av tema, f.eks.:

  • Medarbeideropplevelsen
  • Inkludering og mangfold
  • Årsakene til at medarbeidere blir eller slutter i jobben
  • Ansvarsfordeling
  • Kompetansegjennomgang
  • Psykologisk trygghet
  • Analyse av belønningssystemet
mangfold og integrering – kjønnsforskjeller

Inkludering og mangfold som strategisk prioritering

I mange organisasjoner har inkludering og mangfold etter hvert blitt en viktig del av kompetansestrategien.
Dette fokuset er drevet av utallige dokumenterte fordeler med en mangfoldig arbeidsplass, men også av større forventninger fra både ansatte og eksterne parter.

Enkelte kan bli fristet til å satse på større mangfold ved ganske enkelt å rekruttere folk med «annerledes» bakgrunn. Med mindre det omfatter alle ansatte og muligheten til å bringe sitt perspektiv til torgs, vil imidlertid ikke økt mangfold i seg selv nødvendigvis gi oss fordelene vi er ute etter.
Ved å kombinere data fra medarbeider- og virksomhetsundersøkelser med resultatene fra engasjementsundersøkelser kan People Analytics hjelpe deg til å få oversikt over hva status for inkludering og mangfold er. Funnene gjør deg i stand til lettere å finne ut hvor du skal sette inn ressursene for å virkeliggjøre en realistisk og virkningsfull strategi for inkludering og mangfold.

 

Kartlegging av inkludering og mangfold
Gjennom mange års arbeid med inkludering og mangfold har vi bygd opp en portefølje med spørsmål som belyser temaet direkte. Disse spørsmålene kan integreres i mer generelle medarbeiderundersøkelser eller brukes til å gjennomføre mer spesifikke undersøkelser om inkludering og mangfold. La oss hjelpe deg med å finne kunnskapen du trenger for å kunne utvikle personalpolitikken.

Se våre inkludering og mangfold løsninger
Amalie Hillebert Jakobsen, Projects & Analytics in Ørsted

Case:

Sammenhengen mellom ytelse og engasjement i Ørsted

“We have recently increased our focus on performance and wanted to learn more about the engagement across the different performance profiles. There were several interesting findings e.g. within compensation and learning & development, which we will use in our future strategy for these areas. We also obtained some valuable insights into the distribution of ratings, which will help us refine the people review process going forward.”

Amalie Hillebert Jakobsen, Projects & Analytics in Ørsted.

Les Ørsted saken

Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Finn den optimale ansvarsfordelingen

Finn den optimale ansvars-fordelingen

Se for deg at selskapet du jobber i, vil skjære ned på antall ledere fordi dere ønsker en flatere og mer omstillingsdyktig organisasjonsstruktur. Samtidig ønsker dere å kutte kostnader ved å ha færre medarbeidere som får lederlønn. Dette er et opplagt eksempel på at det gir mening å se på ansvarsfordeling. Men kan intervensjonen også ha negative konsekvenser som selskapet bør være klar over?

Det er her People Analytics kan komme til nytte.

Les blogginnlegget
HubSpot Video

Ennova Suite

– enkel tilgang til medarbeidere og kunder

Fra resultat til varig endring. Ennova Suite er utviklet i samarbeid med noen av verdens ledende organisasjoner og er en helhetlig løsning for å få tilgang til alt som handler om medarbeideropplevelser. Fra medarbeiderengasjement til 360° feedback, fra pulsundersøkelser og WPA til medarbeiderreisen som helhet. Da nytte av erfaringen vår, og bli kjent med Ennova Suite i dag.

Bestill en gratis demonstrasjon, og se hvordan Suite fungerer.


Bestill demo av Ennova Suite

Lær mer om Ennova EX

Med velprøvd, konsis og engasjerende rådgivning gjør vi medarbeideropplevelsen bedre.
Vi tror at endring kommer nedenfra. Det er grunnen til at vi satser på lederne og teamene for å få ting gjort. Fra medarbeidermålinger til 360° feedback, fra pulsundersøkelser og WPA til medarbeiderreisen som helhet.

360 graders feedback

360 graders feedback

Brukervennlig verktøy til å evaluere ledelse – med verdifull innsikt og engasjerende rapportering. 100 % skalerbart til din virksomhet.

Få mer informasjon

Medarbeiderreisen

Medarbeiderreisen

Oppdag og mål hvilke av kontaktpunktene på medarbeiderreisen du bør sette inn tiltak på.

Få mer informasjon

Medarbeidermålinger

Medarbeidermålinger

Basert på kunnskap om menneskelig atferd, slik at du lettere kan sette inn tiltak som hjelper medarbeiderne dine til å yte sitt beste.

Få mer informasjon

ISO Certified
AA Certified
esomar

DINE DATA ER I TRYGGE HENDER


Strengere regler og reguleringer krever økt oppmerksomhet på konfidensialitet og datasikkerhet.

Med Ennova kan dine datasikkerhetsansvarlige være trygge. Alle våre prosesser er i overensstemmelse med persondatalovgivningen (GDPR).

Vi har vært ISO27001 (sikkerhet) sertifisert siden 2012. Vi gjennomgår årlige ISAE 3000 og SOC 2 revisjoner uten anmerkninger.

 

Om sertifiseringene våre

Morten Hartvig Berg, Head of Employee Experience & Insights, Ennova

Kan jeg hjelpe deg?

Ta kontakt hvis du har spørsmål om People Analytics.

Morten Hartvig Berg, Head of Employee Experience & Insights:

E-post: mhb@ennova.com, telefon: +45 32 46 30 66

Send meg en epost
Ring meg
Quote

Ennova forsto bekymringene våre, og hjalp oss med å redefinere spørsmålene for alle viktige drivere. 

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

SE AZELIS CASE
Quote

Jeg kan stole på det jeg får fra Ennova. De støtter meg i prosessen og gir arbeidet med kundetilfredshet et kvalitetsstempel.

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

SE GRUNDFOS CASE
Quote

Ennova kan utfordre oss på forventningene våre og hjelpe oss til å utvikle oss. Ennova møter oss alltid i øyehøyde.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

SE KVADRAT CASE
Quote

Ennova har vært en meget profesjonell samarbeidspartner, noe som har gitt trygghet hele veien. 

- Morten Sommerfeldt, kommunikasjonssjef, Industriens Pension

SE CASE
Quote

Ennova har uten tvil vært en medvirkende årsak til at vi har kunnet jobbet målrettet med tiltakene i organisasjonen. 

- Tina Thomsen, HR Director, Synoptik

SE SYNOPTIK CASE
Quote

De data vi får levert, har alltid vært korrekte, levert i tide og kommet i lett forståelig innpakning. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

SE FOSS CASE
Quote

Det individuelle fokuset er noe helt unikt ved Fast Track-forløpet, fordi det gir lederne noen anvendelige redskaper.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

SE VIKING CASE

Be om informasjon om People Analytics