Ennova - Diversity & Inclusion

Mangfold og inkludering

Fra målsetninger, via innsikt og til planer som kan iverksettes

Få mer informasjon
Slik tar du neste steg for å legge bedre til rette for mangfold og inkludering

Vil du vite hvordan du skal ta neste steg for å legge bedre til rette for mangfold og inkludering?
Vil du vite hvordan du skal bruke data og undersøkelser for å finne ut hvilke kritiske punkt virksomheten din har på feltet mangfold og inkludering?

Vil du vite hvordan du skal bruke data og undersøkelser for å finne ut hvilke kritiske punkt virksomheten din har på feltet mangfold og inkludering?
Ønsker du å minimere ubevisst bias og stimulere inkluderende ledelse?

Ønsker du å minimere ubevisst bias og stimulere inkluderende ledelse?
arbeid med mangfold og inkludering

Fra målsetninger, via innsikt og til planer som kan iverksettes

Arbeid med mangfold og inkludering er langt lerret å bleke, men fordelene både menneskene og virksomheten har av å jobbe med dette, er udiskutable. Ennovas løsninger for mangfold og inkludering hjelper deg til å måle, forstå og legge bedre til rette for mangfold og inkludering – også i måten du tenker på. La vår kvantitative kunnskap, våre ekspertvurderinger eller opplæringsmoduler inngå som en del av mangfolds- og integreringsprogrammet ditt, og ta neste steg på veien til et virkelig inkluderende miljø.

Vi tilbyr tre ulike tilnærminger til mangfold og inkludering:


Kunnskap om mangfold og inkludering i virksomheten din
Ved å samle og analysere data om medarbeiderne dine beregner vi en poengsum for mangfold, som gjør at vi kan sammenligne med lignende organisasjoner. Vi kan også undersøke om det kommer fram noe om mangfold og integrering i medarbeiderundersøkelser som allerede er utført.

Vurdering av mangfold og integrering, samt planlegging av tiltak
Ved hjelp av supplerende undersøkelser eller egne moduler vi legger til i medarbeiderundersøkelsene dine, kan vi hjelpe deg med å analysere hva stoda er med hensyn til mangfold og integrering i virksomheten din. Basert på resultatene som kommer fram, kommer vi med forslag til hvordan du bør prioritere tiltak for å legge bedre til rette for mangfold og inkludering.


Kurs om mangfold og integrering
Vi hjelper deg med å forebygge ubevisst bias, stimulere til inkluderende ledelse og sikre at kvinnelige medarbeidere finner seg til rette

Få mer informasjon
mangfold og integrering – kjønnsforskjeller

Få kunnskap om mangfold og integrering i virksomheten din

OPeople Analytics-teamet vårt er eksperter på dyptpløyende analyse av resultatene fra medarbeiderundersøkelser og målrettete undersøkelser om mangfold og inkludering.
Vi hjelper deg med å tolke informasjonen du har, og gir deg råd om hvordan du danner grunnlaget for å innhente kunnskap du kan bruke til å treffe tiltak for å legge bedre til rette for mangfold og inkludering.

Standardundersøkelse om mangfold og inkludering

En annen mulighet er vår standardiserte medarbeiderundersøkelse om mangfold og inkludering. Den dekker ikke bare opplevd inkludering, men også faktorene vi vet er avgjørende for inkluderende kultur. Med mer enn 30 års internasjonal erfaring og dybdeanalyse av milliarder av datapunkt vet vi hvordan vi anskueliggjør funnene. Og vi vet hvordan vi finner kunnskapen du trenger for å kunne utvikle personalpolitikken.

Få mer informasjon

gender_diversity_diversity_score_for_old_hubspot_system_vs2

Poengsystem for mangfold

For å kunne høste fruktene av mangfold må alle i organisasjonen forstå viktigheten av det.
La oss si at en organisasjon har 200 kvinnelige medarbeidere som jobber med HR/administrasjon/markedsføring og 200 mannlige medarbeidere som jobber med utvikling/IT/logistikk. Kjønnsbalansen er 50/50. Men har selskapet godt kjønnsmangfold?
Ikke etter vårt syn.

Derfor har vi utviklet et poengsystem for mangfold. Systemet beregner en poengsum for alle ansatte. Denne gjenspeiler alders- og kjønnsmangfold i lokalt i organisasjonen. Poengsystemet kan brukes til å analysere mangfoldet fra ulike vinkler og dermed kaste lys over hvor du bør sette inn ressursene. Poengsystemet kan også brukes komparativt på bransjer og dermed si noe om hvordan det står til med mangfoldet i din organisasjon sammenlignet med tilsvarende organisasjoner andre steder.

Morten Hartvig Berg, Head of Employee Experience & Insights, Ennova

Vil du vite mer om undersøkelser og analyser av mangfold og integrering?

Ta gjerne kontakt!

Morten Hartvig Berg, Head of Employee Experience & Insights

E-post: mhb@ennova.com, telefon: +45 32 46 30 66

Send meg en epost
Ring meg
Mangfold og inkludering – 360° ekspertvurdering

Mangfold og inkludering – 360° ekspertvurdering

Vil du vite hvordan neste steg på veien til mer mangfold og inkludering ser ut?

Enten målet ditt er å bygge opp en mer mangfoldig arbeidsstokk ved å tiltrekke deg nye talent eller å utvikle en mer inkluderende kultur ved å gi både nåværende og framtidige medarbeidere like muligheter, er det avgjørende at du vet hvordan du skal gå fram for å få best mulig gjennomslag og utarbeide tiltakene som får nåla til å flytte på seg.

Kartlegg dagens forhold, og få oversikt over hvilke tiltak du bør prioritere

Hvis du ser etter råd om hvordan du legger bedre til rette for mangfold og integrering, er vi her for å hjelpe deg. Ennovas eksperter på mangfold og integrering tilbyr 360° gjennomgang av mangfold og integrering som analyserer virksomhetens modenhet på området og gir deg oversikt over alle aspektene – fra rekruttering, ledelse og kultur til evaluering av måloppnåelse og planlegging av tiltak.

På grunnlag av nøkkelfunn i denne gjennomgangen arrangerer ekspertene våre en samling med personene som er berørt av temaet. Her er vi på hvilke strategiske tiltak som kan iverksettes for å legge bedre til rette for mangfold og inkludering. Utbyttet av samlingen blir sammenfattet i en rapport med anbefalinger og en prioritert liste med tiltak som skal hjelpe deg til å legge enda bedre til rette for mangfold og integrering

Få mer informasjon

rådgivning om ledelse og teamutvikling på nett

Skreddersydde aktiviteter som gjør virksomheten din enda bedre på mangfold og integrering

Ved å kombinere praktisk erfaring med omfattende kunnskap om kultur og ledelse gir vi deg løsninger som gjør veien til en virkelig mangfoldig og inkluderende organisasjon litt kortere:
  • Kurs om ubevisste biasnconscious bias training –forstå dine egne bias, og bekjemp dem
  • Inkluderende ledelse – lær hvordan du bruker en inkluderende tilnærming i arbeidshverdagen
  • La kvinner lykkes– forstå hvordan kvinner må kjempe mot organisatoriske, personlige og strukturelle barrierer, og legg til rette for at de kan ta neste steg på karrierestigen
Kursmodulene kan tilpasses team, HR eller hele avdelinger.

Få mer informasjon

Vibeke Follmann

Vil du vite mer om våre tilbud innen mangfold og integrering?

Ta gjerne kontakt!

Vibeke Follmann, Leadership Consultant:

E-post: vfo@ennova.com, telefon: +45 30 90 13 97 

Send meg en epost
Ring meg
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo

Vil du vite mer om våre løsninger for mangfold og inkludering?