Du har svaret på en trivselsmåling og hvad så nu?

Forfatter - Ennova

Når du besvarer en engagementsmåling sætter det naturligt en række refleksioner i gang om din egen trivsel. Er du glad, frustreret, hvad går godt, og hvad kunne være endnu bedre? Tager ledelsen emnet alvorligt, og var der gode opfølgningsforløb i forbindelse med de forrige målinger?


Det er bl.a. HR, topledelsen og nærmeste leder, der skaber de gode medarbejderoplevelser og dermed høje jobtrivsel. De har et stort ansvar for at skabe de optimale rammer for den gode arbejdsglæde. Men du og dit team har også selv et stort ansvar, fordi I har indflydelse på egen jobtrivsel og kollegers tilfredshed. Fx:

  • Det er dig som medarbejdere, som beslutter attituden, du møder med på arbejde. Du kan fx beslutte dig for at forsøge at ændre det, som skaber dårlige medarbejderoplevelser, frem for at bruge tid på at snakke om, hvor dårligt noget fungerer.
  • Husk, du har stor indvirkning på dine kollegers oplevelser og trivsel. Møder du sur ind på arbejde, smitter det negativt af på hele teamet, mens en positiv og konstruktiv energi medfører at resten af teamet får en fantastisk dag.
  • Du har et ansvar for teamets arbejdsflow. Det tager tid at komme tilbage på sporet for en kollega, som koncentrerer sig om en opgave og bliver forstyrret. Det er en hårfin balance, da der skal være plads til snak og sjov i løbet af en arbejdsdag.

Overvej, hvilke refleksioner og trivselsemner fra seneste engagementsmåling, det vil være naturligt at bringe ind til dine næste 1:1 samtaler eller PDD-møder med nærmeste leder. Det kan eksempelvis være emner som nuværende arbejdsopgaver, samarbejdet med nærmeste leder, men også personlig og faglig udvikling.

Skal I have en dialog om trivselsresultater i jeres team, kan du overveje nogle gode forslag til, hvad I kan gøre anderledes. Det kan være relevante teamemner som samarbejde, feedback, deling af viden med mere.

Andre emner du kan overveje inden jeres dialog om trivselsresultatet:

  • Hjælp lederen og teamet ved at være konstruktiv og løsningsorienteret
  • Kom med gode, lavpraktiske tiltag, som I kan sætte i gang i morgen
  • Meld dig evt. som ansvarlig for nogle af tiltagene
  • Giv gode råd til forløbet. Skal teamet fx sætte et mål for næste målingsresultat, herunder identificere de tiltag, der gør, at I når målet? Eller er der brug for at agendasætte trivsel løbende på jeres afdelingsmøder?
Rigtig god fornøjelse med det videre arbejde.
Ennova
Forfatter

Ennova

For Ennova handler det om medarbejdere og kundeoplevelser! Vi forædler konstant vores løsninger ved at samarbejde med verdens bedste virksomheder og ved at være på forkant med de globale tendenser i branchen.