De bedste ledere er også de bedste lyttere: Sådan bliver du bedre til at lytte

Forfatter - Per Nordahl. Senior Leadership Consultant

At lytte er nok en af de mest effektive måder at kommunikere på for dig, som ønsker at støtte og udvikle dig og dine medarbejdere. Det er ved at lytte og kommunikere, at vi opnår tillid og trygge relationer, som gør, at vi sammen kan skabe unikke resultater – både som individer, teams og organisationer. Men hvad kendetegner, at man er god til at lytte, og hvad skal du være opmærksom på som leder?

De fleste mennesker er flokdyr. Vi trives, når vi kan skabe gode forbindelser med hinanden, og det er netop vores evne til at skabe og udvikle disse forbindelser, som kommunikation handler om. Kommunikation er en tovejs kanal, for det handler både om vores evne til at udtrykke egne meninger, følelser og oplevelser, men også vores evne til at være modtagelig og lydhør over for andre meninger, følelser og oplevelser.

Ofte er det den del, som handler om at være afsender, altså den som deler sine meninger, følelser eller oplevelser, som får fokus og opmærksomhed, men hvis du får en position, hvor det handler om at få andre til at opleve motivation og udvikle deres evne til at præstere, så er rollen som modtager, altså lytteren, nok så vigtig.

"Før var jeg ikke specielt god til at bruge forskellige niveauer af lytning. Jeg havde generelt meget at sige og mene, som jeg var fokuseret på at dele med andre - noget som er almindeligt for de fleste af os. Dette fungerede ikke for mig, efterhånden som min rolle ændrede sig, og jeg fik mere og mere ansvar. Som så mange andre indså jeg, at jeg ikke var i stand til at opbygge de nødvendige relationer og tilliden til dem, jeg var sat til at lede, så de kunne yde deres bedste."

Ovenstående er min egen erfaring og samtidig en problemstilling, som jeg ofte møder blandt mine kunder den dag i dag. Det måske mest grundlæggende og effektive værktøj for at lykkes er at udvikle dine evner som en god lytter. Med hvad kendetegner, at man er god til at lytte?

Læs også: Lytter I ofte og bredt nok til jeres medarbejdere?


Hvad kendetegner de forskellige niveauer af lytning?


Vi taler normalt om tre niveauer af lytning. Det, der adskiller dem, er, hvor du fokuserer i din lytning og din tilstedeværelse med personen eller teamet, du er sammen med.

Niveau 1-lytning: "hvad skal jeg ha' til frokost?"

Niveau 1-lytninger er primært at lytte til dig selv, dine egne tanker og din agenda. Du kan fokusere på en række ting. Måske tænker du over, hvad du vil sige og få andre til at forstå og hører kun halvt, hvad andre siger. Måske tænker du på, hvad du skal have til frokost eller middag, eller om du har husket at sende den e-mail til kunden …. Pointen er, at ved niveau 1-lytning hører du egentlig ikke særligt på den anden person. Det er noget, de allerfleste vil opfatte på et eller andet bevidsthedsniveau.

Resultatet kan være usikkerhed og fejlfortolkninger, manglende tillid og frustration over ikke at føle sig set, hørt eller værdsat.

Niveau 2-lytning: Lytning bliver en aktiv handling

Niveau 2-lytning er helt fokuseret på, hvad den anden person siger. Du lader intet distrahere dig. Tanker om udefrakommende ting fra fortiden eller ting, du forventer i fremtiden, får ikke plads. Selv dine egne tanker og ideer kommer ikke i vejen for din evne til at tage ind og fokusere på den anden person eller teamet. Resultatet er ofte, at man som den, der deler, føler sig set og værdsat, at man har noget interessant at bidrage med, som igen skaber energi og motivation og ofte større bevidsthed om, hvad man siger og gør, hvilket igen skaber bedre præstationer på individuelt, team- og organisationsniveau. Lytning bliver en aktiv handling med transformerende kvaliteter.

Læs også: Hvad nu kære leder? - Hvad vil det sige at lede i en hybrid hverdag? 


Niveau 3-lytning: Du lytter også til omgivelserne

Niveau 3-lytning er, ligesom niveau 2, også helt rettet mod den anden person, men har et bredere fokus. Du hører og tager mere end bare ordene ind. Du opfanger alle mulige andre ting ― kropssprog, lyde og tonefald, pauser, tøven, hvordan blikket bevæger sig … Det er, som om du kan opfatte effekter, som forstærker scenen, hvis det havde været i en film ― klirren fra en mønt, som falder, hvordan de lader sig distrahere af en flue … Du kan føle, at de anstrenger sig for at undgå nogen eller strækker sig mod noget ― og du kan trække dette ind i samtalen for at se, om det kan hjælpe jer med at opfange noget, som ellers havde forbigået jeres opmærksomhed.

Denne måde at koble sig på omgivelserne og vores måde at være i interaktion med andre på ― uanset om vi vil eller ikke ― åbner op for en bredere forståelse, både i vores relation og måden vi er til stede på for os selv og andre og er ekstremt nyttig for dig som leder.

Vi bevæger os alle mellem de tre niveauer i hverdagen, og der er intet facit på, hvilket niveau der er det rigtige. Vores opgave som ledere er at kunne bevæge os mellem dem på basis af, hvad den til enhver tid gældende situation kræver, og det kræver træning.


Læs også: Forbliv menneskelig i en teknologidrevet verden

At lytte til data

Ud over at lytte til dine medarbejdere handler det også om, at du bruger disse niveauer af lytning, når dit team modtager data i form af surveys som: GELx, Pulse eller TeamTalk.

Niveau 1-lytning handler hurtigt om, hvad dataene betyder for mig selv. Dette kan ske i form af konstruktiv selvindsigt og identificering af personlige udviklingspunkter.

På niveau 2 kan de ske i form af relationelle aspekter og tiltag, der skal tages.

På niveau 3 handler det om at se de organisatoriske, systemiske og kulturelle aspekter, som kan ses gennem datapunkterne, og hvad der vil være hensigtsmæssige tiltag til at skabe en ønsket ændring.

Den værdi, det giver

At øge opmærksomheden og udforske mulige sammenhænge og fortællinger omkring dine data er altid en givende proces både for os som supportere og for vores kunder, der får udforsket deres egen rolle og organisation i en sikker og udviklingsfokuseret ramme.

Det vigtige er at udvikle din og organisationens bevidsthed og evne til at lytte på alle tre niveauer uafhængigt af, om det er i en kvalitativ eller kvantitativ kontekst. Hvilken forståelse er tilgængelig, hvis jeg kommer ud af mine egne og vores organisatoriske sandheder og behov for bekræftelse? Hvad er mine blinde vinkler?

"Du kan ikke ikke kommunikere" er et meget berømt citat fra Paul Watzlawick. Lytning er måske en af de mest effektive måder at kommunikere på for dig, som ønsker at støtte og udvikle dig og dine medarbejdere, så tænk lidt på, hvilke niveauer af lytning du bruger - og er det noget, du ønsker at videreudvikle? Jeg lytter gerne til, hvad du mener om det.

Per Nordahl. Senior Leadership Consultant
Forfatter

Per Nordahl. Senior Leadership Consultant

Per arbejder som Senior Consultant i Leadership & Team Development. Her har han fokus på ledelsescoaching og organisationskultur, hvilket han også har solid erfaring med. Per er tilknyttet Ennovas internationale projekter, hvor han sidder med forandringsledelse og organisationskultur i uforudsigelige miljøer.