Så här arbetar ni med antingen mycket höga eller mycket låga resultat av er engagemangsmätning

Författare - Morten Henriksen. Chief Customer Officer

Just nu är riktigt många organisationer i färd med att ta temperaturen på sig själv i form av en engagemangsmätning. Oavsett vad resultaten visar är det viktigt att ni tar ställning till dem och följer upp dem. Det kan verka oöverskådligt om resultaten är mycket låga – och onödigt om resultaten är mycket höga. Men båda fallen är lika viktiga för vidareutvecklingen av engagemang och motivation i vardagen. Så vad kan ni helt konkret göra ifall resultaten är antingen mycket höga eller mycket låga?


Resultaten är riktigt höga och kanske ännu högre än benchmark.

”Härligt. Då behöver vi ju inte arbeta med resultaten. Vi är mycket nöjda, det kan ju nästan inte bli bättre.”

Så skulle kanske de flesta reagera. Verkligheten är emellertid att alla ledare och team bör arbeta med höga resultat och föra en dialog om resultaten.

Arbeta med resultaten – även om de är mycket höga!
Vi ser mycket ofta att det kan vara svårare att bibehålla ett gott resultat är att förbättra ett dåligt. Därför ska ni inte tro att ett mycket högt resultat är en fribiljett och vila på lagrarna fram till nästa mätning.

Vad kan ni göra med de höga resultaten?

  1. Först och främst bör ni överväga var det är viktigt för er att fortsatt hålla den höga nivån och vad som ska förbättras ytterligare. Diskutera hur ni kan upprätthålla de områden som fungerar väl.
  2. Begränsa er inte till att bara reflektera över frågorna i mätningen. Andra relevanta områden kan dyka upp i dialogen och kan vara aktuella att tala om.
  3. Hitta ett bra sätt att fira framsteg på när ert team har arbetat hårt för att skapa en engagerande arbetsmiljö.
  4. Dela era goda idéer och upplevelser med varandra – också utanför teamet.

Mycket låga resultat kan mycket väl ändras
Om resultaten från er medarbetarengagemangsundersökning är mycket låga kan det vara svårt att hitta energi, lust och resurser till att föra en dialog om resultaten inom teamet. Inte desto mindre är det mycket viktigt att ni gör det, och – om nödvändigt – tvingar fram resurser till att förhålla er till resultaten.

Vad ska ni göra om resultaten är mycket låga?

  1. Börja med att sätta in resultaten i ett större sammanhang för att rätt förstå situationen. Undvik att drunkna i alltför många tal och förklaringar.
  2. Koncentrera er sedan på att få fram konkreta aktiviteter/åtgärder som ni tror kan göra skillnad på kort sikt. Om ni t.ex. vill arbeta på att hålla bättre möten så skulle det första steget kunna vara att starta mötet punktligt. Mycket enkelt och mätbart för alla.

Om poängen för arbetsglädje är mycket låg så rekommenderar vi att ni involverar cheferna och HR i hur ni kan arbeta framåtriktat med resultaten i teamet.

Vi rekommenderar att processen efter en mätning som har gett mycket låga resultat delas upp i fyra olika faser:

what do I do when the results are low_se

Steg 1: Om resultatet ligger på exempelvis 55 så är det ett ganska lågt resultat.

Steg 2: Här kommer du att få en inblick i vad som rent faktiskt fungerar för tillfället och vad som får medarbetarna att fortsätta sitt arbete trots det mycket låga resultatet.

Steg 3: Här skulle svaret exempelvis kunna vara att ert mål är att förbättra poängen till 75.

Steg 4: Tala om hur teamet ser ut när ni har nått målet om en poäng på 75. Vilka konkreta tecken finns på att ni har åstadkommit en förbättring?

Att åstadkomma förbättringar – eller bibehålla en redan hög nivå – kräver en gemensam insats från hela teamet. Men det börjar med att ni förhåller er till och arbetar med resultaten av er medarbetarengagemangsundersökning oavsett nivån på det upplevda engagemanget.

Mycket nöje.

Morten Henriksen. Chief Customer Officer
Författare

Morten Henriksen. Chief Customer Officer

Morten Henriksen är Executive Officer och ansvarar för Ennovas Employee Experience-område. Han har 20 års erfarenhet som konsult för några av de största företagen i Skandinavien. Han brinner för att omvandla datadrivna insikter till åtgärder och att säkerställa kopplingen till affärsstrategier med ett tillvägagångssätt där medarbetarna står i centrum.