Nu har det blivit ännu lättare att arbeta med medarbetarengage-mang i ditt team

Författare - Ennova

Vi arbetar löpande med att förbättra våra produkter mot bakgrund av vad våra kunder berättar för oss. Nu är vi återigen klara med flera olika uppdateringar av vår plattform, som gör den efterföljande processen med rapportering, dialog och uppföljning av din engagemangsmätning lättare och mer överskådlig för både dig och ditt team.

 

De nya förbättringarna i vår plattform är designade för att hjälpa dig som ledare och ditt team med att få en snabb och dynamisk överblick över resultaten och samtidigt förbereda dig på att främja det efterföljande dialogmötet med ditt team.
Här är tre av de förbättringar som har den största effekten för att ni ska få bättre insikt och överblick över era resultat. Vi är stolta att kunna presentera:

highlights_vs3

1. Highlight
Highlight-funktionen är ett nytt och intelligent sätt att identifiera viktiga resultat för dig och ditt team. Det som tidigare har krävt mycket insikt och erfarenhet att komma fram till, hittar nu plattformen åt dig via en intelligent algoritm, som identifierar de resultat du ska vara särskilt uppmärksam på. För ett team kan det exempelvis röra sig om frågor där det råder stor oenighet i medarbetarnas svar. Detta är ett resultat som är viktigt att veta för dig som ledare före din facilitering av teamdialogen. Är du ledare för flera team kan highlight-funktionen ge dig inblick i exempelvis stora skillnader i svaren från män och kvinnor. Funktionen sparar därmed en massa tid som du förut själv skulle behövt lägga på att skapa denna överblick samt tolka och analysera resultaten.

focus_areas_job_content

2. Focus areas
Här är teamets fokusområden presenterade i en prioriterad ordning utifrån om det aktuella fokusområdet har en hög, mellan eller låg effekt på teamets engagemang. Denna funktion är en vidareutveckling som målinriktar teamets fokus på engagemang. Focus areas ger dig som ledare en indikation om vilka områden som kräver mest/minst uppmärksamhet just nu, och vilka områden du därför bör prioritera att arbeta med först i teamet.

Varje fokusområde innehåller dessutom en målinriktad reflektionsfråga som du kan använda i din teamdialog och som främjar att konkreta fokusområden reflekteras. Inom området ’arbetsinnehåll’ kan reflektionsfrågan exempelvis vara ”Vad kan vi göra för att göra ditt arbete ännu mer intressant för dig?”.

next_step_agg

3.Next step
Vi har även vidareutvecklat Next step-funktionen, som ger goda råd och material som ser till att förbereda dig så mycket som möjligt inför dialogmötet med teamet, som kan vara svårt att facilitera.

Med konkret rådgivning från våra erfarna konsulenter direkt i plattformen fokuserar Next step på att säkra en bra efterföljande process, både för dig som ledare och för teamet. Rådgivningsmaterialet under Next step hjälper dig få insikt i vilken process som skapar den bästa dialogen och uppföljningen i ditt team i syftet att skapa högre engagemang. Här kan du bland annat finna resultat du kan dela med teamet, eller material som hjälper medarbetarna i ditt team att reflektera över resultaten.

 

cta_book_demo_vs2


Så arbetar vi med produktutveckling

Vår metod för löpande förbättringar av vår engagemangsmätning bygger på design thinking-principerna, som är baserade på att uppnå en djupgående förståelse av användarnas och deras behov. Därför samlar vi löpande in input för förbättringar direkt från våra slutanvändare för att förstå vilka behov våra produkter ska uppfylla.

Vi har övervakat användarupplevelsen både kvalitativt, t.ex. genom intervjuer, och kvantitativt genom den faktiska användningen av plattformen. Tillsammans med vår överordnade ambition utgör denna input från användarna själva grunden för utvecklingen av plattformen för att förbättra medarbetarupplevelsen så mycket som möjligt.


 

 

Ennova
Författare

Ennova

För Ennova handlar det om medarbetare och kundupplevelser! Vi förbättrar ständigt våra lösningar genom att samarbeta med världens bästa företag och genom att ligga i framkant av de globala trenderna i branschen.