Key takeaways från employee experience-konferensen 2018

Författare - Anders Filtenborg. Director

Vi höll den 14:e årliga Employee Experience-konferensen i november i hjärtat av Köpenhamn. Konferensen, som Ennova arrangerar tillsammans med Dansk Industri, riktar varje år fokus mot tendenser och trender inom employee experience, employee engagement och ledning. På enkel svenska: arbetsglädje och positiva medarbetarupplevelser.

Här får du en överblick över key takeaways.

Syftet är en del av medarbetarupplevelsen hos Carlsberg

Jag har sett många definitioner på hur brett eller smalt Employee Experience ska uppfattas. Mads Junget Madsen, Vice President HR i Carlsberg Danmark berättade om hur purpose/syfte är en drivkraft för att engagera och motivera medarbetarna. Och han var befriande konkret i detta: I det ögonblick då medarbetaren står framför huvudingången till sitt arbete, blir han eller hon då stolt över att titta på sin verksamhet, dess namn och den historia den representerar? Eller handlar det bara om ett tillfälligt jobb?

Den emotionella aspekten är central. Mads Junget Madsen hemfaller inte åt att se syfte som något som bara kan finnas bland konsulter och diabilder. Nej, syftet ska kännas och märkas eftersom det ger mening och motivation samt därför att det ökar engagemanget i medarbetarundersökningarna.

Ett konkret exempel som var otroligt givande var att de tog med medarbetarna på en rundtur till Carlsbergs historiska byggnader, så att medarbetarna förstod vilken historia de är en del av. Ett annat exempel var stoltheten hos medarbetarna när Carlsberg berättade för dem om den stora minskning av plast som åstadkommits genom att man innoverat emballeringen av sexpack.

Mads Junget Madsen visade hur syfte kan öka engagemanget och skapa en känslomässig koppling när man går in genom huvudingången varje morgon. Men det kräver att man är mycket konkret i att ge arbetet ett syfte och att man inte tror att saken är biff bara för att ledningen har formulerat ett syfte. Det är nödvändigt att operationalisera syftet om det ska kunna fortplanta sig till att bli en dagligt återkommande del av medarbetarupplevelsen.

Convenience och UX design stärker medarbetarupplevelsen

Den positiva medarbetarupplevelsen återfinns också i de erbjudanden som dagens organisationer ger sina medarbetare på daglig basis. Gemensamt för presentationerna från Anne Marie Ravn, HR Direktør i IBM Danmark och Michael Stubbe, Vice President HR i Kamstrup, var ett önskemål om att sätta sig i medarbetarens ställe, när de designar de interna processerna.

IBM har implementerat en utbildningsplattform som fungerar på samma sätt som det medarbetarna är vana vid från sina privata streamingtjänster. Det vill säga att utbildning och communities väljs on-demand, och Artificial Intelligence ser till att medarbetaren får relevanta erbjudanden utifrån hans/hennes individuella användarbeteende och profil.

Hos Kamstrup, som är en av Nordens mest framgångsrika employer branding-cases, är tillgänglighet - eller convenience, som det heter när det handlar om kundnöjdhet - en viktig faktor. Verksamheten erbjuder både frisörs- och tandläkarbesök i företagets egna lokaler och medarbetarna kan ta hem kvällsmat från personalmatsalen. Man betraktar medarbetaren som en kund som ska få bästa möjliga upplevelse för att vilja stanna i verksamheten och rekommendera den till andra. De positiva medarbetarupplevelserna lönar sig tack vare en minskad medarbetaromsättning och ett kraftfullt employer brand. Michael Stubbes historia från Kamstrup visar att om du i högre grad betraktar medarbetaren som en kund som du fortlöpande ska erbjuda speciella kundupplevelser, får du bättre förutsättningar för att behålla och locka till dig de attraktiva medarbetarna.

Erfarenheter från employee experience first movers

Søren Smit, Business Development Director i Ennova, har studerat data från och intervjuat de av Ennovas internationella kunder som är banbrytande inom arbetet med strukturerade mätningar av medarbetarupplevelsen.

Huvudpoängen i hans presentation var att många verksamheter går miste om uppenbara möjligheter att förstå och optimera de processer som handlar om medarbetarnas resa genom verksamheten. I framtiden kommer det att vara avgörande att ha fasta och automatiserade koncept för mätning av olika medarbetargrupper. Några av de viktigaste områdena är talangresan, onboardingupplevelsen och rekryteringsprocessen. De ger dig en betydligt bättre insikt i din verksamhets syfte, under förutsättning att du arbetar lika systematiskt som du förmodligen gör i arbetet med employee engagement surveys. Det vill säga arbetar med frågeramar baserade på välgrundade teorier och med ett åtgärdspåvisande resultat.

Medarbetarna kan utsättas för alltför många mätningar

En annan central erfarenhet från de banbrytande kunderna är att mer frekvent mätning inte nödvändigtvis är bättre, bara för att det har blivit tekniskt möjligt. En del verksamheter har okritiskt börjat med på high-frequent surveying på 14-dagarsbasis. Det gör de helt utan att ta hänsyn till kulturen och de har inte utvärderat hur snabbt och effektivt det är möjligt att reagera på de svar som fortlöpande trillar in.

Medarbetarna tappar med tiden tron på att deras svar gör skillnad och de blir frustrerade över att tvingas ägna så mycket tid åt undersökningar. Resultatet blir survey fatigue, som påminner om den som verksamheter i allt högre grad kämpar med när det gäller kundundersökningar.

Erfarenheten visar att de mest lyckade feedbackprocesserna följer en cykel som består av en lite större årlig mätning som går på djupet samt lite mindre mätningar under året, som är anpassade till åtgärdsplanerna hos de enskilda teamen. Dessa mätningar kan både vara initierade av HR eller av cheferna själva beroende på kultur och behov av lokala initiativ. Det handlar alltså om att de centrala mätningarna ska ha en frekvens som passar verksamhetens kultur och genomförandekraft, samtidigt som chefen själv ska kunna följa upp aktuella ämnen efter behov.

Att kulturanpassning är viktigt ser Søren Smit i organisationer som präglas av frekventa förändringar. I sådana fall har en lyckad modell visat sig vara att genomföra kvartalsvisa mätningar i stället för en enda årlig mätning.

Employee experience utvecklas snabbt

Jag själv och de över 200 gäster som besökte Employee Experience-konferensen i Danmark 2018 fick input om många olika teman, som ändå kan sorteras in under den breda definitionen av Employee Experience.

Det stod klart att det är ytterst värdefullt att förstå och optimera alla processer kring medarbetarupplevelsen. Detta har länge varit sunt förnuft inom kunduniversumet (Customer Experience Management) och nu har HR på allvar tagit itu med att kika på medarbetarresan utifrån och in.

Anders Filtenborg. Director
Författare

Anders Filtenborg. Director

Anders spetskompetens är presentationer och kommunikation, och han ger rådgivning till några av Danmarks största verksamheter kring resultat från medarbetar- och kundundersökningar. Anders leder även Ennovas samlade kommunikation- och marknadsavdelning vilket även inbegriper vårt varumärke.