Fem råd för att undvika medarbetarflykt

Författare - Simon Østervig. Market Manager

Alla chefer och verksamheter strävar efter att behålla rätt medarbetare. Ändå säger cirka var femte danska medarbetare enligt Ennovas globala medarbetarundersökning GELx (link til GELx) att de vill lämna sin arbetsplats inom ett år. En tredjedel av dessa har inte ens tålamod att vänta så länge. För dem gäller "ju förr, desto bättre!".

De medarbetare som vill lämna sitt jobb inom ett år kan delas upp i två mycket olika typer av medarbetare: Run away-medarbetare och walk away-medarbetare.

RUN AWAY-MEDARBETARE

Run away-medarbetare är de personer som säger att de vill lämna sin arbetsplats så fort som möjligt. De måste stålsätta sig för att stiga upp på morgonen och gå till jobbet. De har mycket låg arbetsglädje, trivs inte på jobbet och skulle inte drömma om att rekommendera andra att söka jobb i den verksamhet de arbetar för. 

Dessa medarbetare har checkat ut mentalt från sin arbetsplats. Trots att de är mycket missnöjda, bryr de sig inte längre om att försöka förändra förhållandena till det bättre. De tycker inte att arbetsuppgifterna är intressanta och de tycker definitivt inte att deras talanger kommer till nytta. De är missnöjda med alla aspekter av sitt jobb, arbetsplats och inte minst ledningen.

Run away-medarbetarnas tre viktigaste orsaker till att de vill fly från sin arbetsplats är: arbetsklimatet, ledningen och önskemål om nya utmaningar.

Man kan befara att Run away-medarbetare i praktiken inte lämnar arbetsplatsen så snabbt som de skulle vilja. Faktum är att de upplever att de har få alternativa jobbmöjligheter. Och den mycket låga arbetsglädjen påverkar förmodligen deras energinivå och självförtroende när de ska sälja in sig själva i en jobbansökan och påföljande intervju. Men det kan även vara andra saker som håller dem kvar. Undersökningar visar nämligen att medarbetare med låg arbetsglädje som stannar kvar på sina nuvarande jobb, oftast stannar enbart på grund av tryggheten i att ha ett jobb, ekonomiska och familjerelaterade förpliktelser (läs mer i artikeln: Why employees stay).

WALK AWAY-MEDARBETARE

Walk away-medarbetare har inte lika bråttom att lämna sin arbetsplats som Run away-medarbetarna. Men de drömmer om att byta arbetsplats inom ett år. De är fortfarande engagerade i verksamheten, kommer ofta med förslag på förbättringar och om det finns behov av hjälp, är de framme och hjälper till. De levererar på jobbet och uppsöker aktivt de möjligheter som verksamheten erbjuder för att de ska kunna utvecklas. Men de tycker inte att deras fulla potential får utlopp och anser inte att deras arbetsuppgifter är tillräckligt intressanta. De vill något annat, något mer och de vill avancera från sitt nuvarande jobb.

Walk away-medarbetarnas viktigaste anledning till att lämna arbetsplatsen är: önskemål om nya/andra utmaningar, karriär, lön och privata orsaker.

Detta tecknar alltså en bild av medarbetare som vuxit ur sina jobb. De utmanas inte längre av sina arbetsuppgifter och de brinner för att pröva något nytt och något större. Tills de hittar något annat har de tråkigt på jobbet och presterar bara på halvfart.

Just dessa medarbetare kan vara svåra att identifiera, eftersom de utifrån sett förefaller vara glada och nöjda med sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Därför har cheferna en stor och viktig uppgift i att upptäcka dessa medarbetare. Det här är nämligen medarbetare som du gärna vill behålla.

FEM GODA RÅD

Det kan vara svårt att identifiera medarbetare som vill lämna verksamheten, oavsett om de är Run away- eller Walk away-medarbetare. De delar nämligen oftast inte med sig av sina önskemål öppet. Men min erfarenhet är att du som chef kan vidta en del mycket enkla åtgärder för att undvika att alltför många medarbetare drömmer sig bort från sin arbetsplats. Här följer fem av dem:

1 - VAR NÄRA DINA MEDARBETARE

Alla vill bli sedda och hörda – fast inte bara i de årliga eller kvartalsvisa medarbetarutvecklingssamtalen. Så försök att komma dina medarbetare närmare i vardagen. Medarbetare stannar oftast kvar och gör sitt bästa om de känner sig uppskattade och viktiga. Det låter kanske som en självklarhet, men paradoxalt nog säger mer än 50 procent av chefer världen över att de lägger mindre än 25 procent av sin tid på just chefskapet. Därtill säger 25 procent att de överhuvudtaget inte har tid att leda sina medarbetare.

2 - VISA FÖRTROENDE FÖR DINA MEDARBETARE

Involvera dina medarbetare och ge dem frihet att fatta beslut. Medarbetare tar oftast ett personligt ansvar för sina arbetsuppgifter och den egna utvecklingen när de kan se och märka att de gör skillnad – detta förstärker deras önskemål om att vara duktiga.

3 - LYFT FRAM BÄSTA PRAXIS

Det är vanligt att man utgår från den minsta gemensamma nämnaren efter en medarbetarundersökning. Du bör i stället fokusera på att synliggöra vad som är bra med er verksamhet. Genom att fokusera på styrkorna och vad medarbetarna bör göra mer av, skapar du en bild av en möjlig framtid som medarbetarna på ett enklare sätt kan sträva efter, i stället för att de bara ser vad de inte bör göra.

4 - FOKUSERA PÅ VERKSAMHETENS SYFTE

Medarbetare vill göra skillnad. De vill bidra till något som är större än dem själva. Se därför till att dina medarbetare kan se sig själva och sina arbetsuppgifter i ett större sammanhang. Det ger dem en inblick i hur deras dagliga insats har betydelse för hela verksamheten. 

5 - VAR ÖPPEN

Insatta medarbetare känner sig generellt sett mer uppskattade. Medarbetare vill vara en del av något som inte är fyllt med massor av hemliga agendor – de vill ha transparens. De vill uppleva ärlighet - oavsett om budskapet är bra eller dåligt.

Det här är fem tips på hur du kan skapa glada(re) medarbetare och undvika att få medarbetare som vill byta arbetsplats så snart det bara går.

Om du ändå står där med en Run away-medarbetare som inte vill stanna kvar i verksamheten, är det ditt ansvar som chef att hjälpa medarbetaren att på ett bra sätt hjälpa medarbetaren vidare till nya utmaningar.

Läs om våra employee  experience lösningar

Simon Østervig. Market Manager
Författare

Simon Østervig. Market Manager

Simon har över 20 års erfarenhet när det gäller rådgivning till några av Skandinaviens största internationella organisationer i relation till medarbetarundersökningar. Han är en skarp strateg och en skicklig talare.