Du har besvarat en trivselundersökning, och vad händer nu?

Författare - Ennova

När du besvarar en arbetsglädjemätning sätter det naturligtvis i gång en rad reflektioner om din egen trivsel. Är du glad, frustrerad, vad går bra och vad skulle kunna vara ännu bättre? Tar ledningen ämnet på allvar, och förekom goda uppföljningsprocesser i samband med de tidigare mätningarna?

Det är bl.a. HR, högsta ledningen och närmaste chef som skapar de goda medarbetarupplevelserna och därmed högre arbetstrivsel. De bär ett stort ansvar för att skapa optimala ramar för den goda arbetsglädjen. Men du och ditt team bär också själva ett stort ansvar, genom att ni har inflytande över den egna arbetstrivseln och kollegernas nöjdhet. T.ex.:

  • Det är du som medarbetare som bestämmer vilken attityd du möter upp med på arbetet. Du kan exempelvis besluta dig för att försöka ändra på det som skapar dåliga medarbetarupplevelser, hellre än att använda tid på att prata om hur dåligt något fungerar.
  • Kom ihåg att du har stort inflytande över dina kollegers upplevelser och trivsel. Om du kommer på dåligt humör till arbetet så smittar det av sig negativt på hela teamet, medan en positiv och konstruktiv energi medför att resten av teamet får en fantastisk dag.
  • Du har ett ansvar för teamets arbetsflöde. Det tar tid att komma tillbaka på spåret för en kollega som koncentrerar sig på en uppgift och blir störd. Det är en hårfin balans, eftersom det också ska finnas plats för prat och skoj under loppet av en arbetsdag.

Fundera på vilka reflektioner och trivselämnen från den senaste trivselmätningen som det skulle vara naturligt att ta upp vid dina närmaste 1:1-samtal eller PDD -möten med närmaste chef. Det kan exempelvis vara ämnen som nuvarande arbetsuppgifter och samarbetet med närmaste chef men även personlig och yrkesmässig utveckling.

Om ni ska ha en dialog om trivselresultat i ert team kan du fundera ut några bra förslag om vad ni kan göra annorlunda. Det kan vara relevanta teamämnen som samarbete, feedback, delning av vetande med mera.

Andra ämnen som du kan fundera på inför er dialog om trivselresultatet:

  • Hjälp chefen och teamet genom att vara konstruktiv och lösningsorienterad
  • Kom med goda, genomförbara initiativ som ni kan sätta i gång med i morgon.
  • Anmäl dig eventuellt som ansvarig för några av initiativen.
  • Ge goda råd om förloppet. Ska teamet exempelvis sätta upp ett mål för nästa mätningsresultat, bland annat identifiera de initiativ som gör att ni uppnår målet? Eller finns det behov av att sätta trivsel löpande på agendan på era avdelningsmöten?

Riktigt mycket nöje med det fortsatta arbetet.

Ennova
Författare

Ennova

För Ennova handlar det om medarbetare och kundupplevelser! Vi förbättrar ständigt våra lösningar genom att samarbeta med världens bästa företag och genom att ligga i framkant av de globala trenderna i branschen.