Det drabbar intäkterna och resultatet när du glömmer dina medarbetare

Författare - Søren Smit. Director

Medarbetarna är den viktigaste resursen i en organisation, och inga andra områden påverkar en organisations intäkter och resultat i så hög och omfattande grad. Därför borde det vara ett större fokus på medarbetarupplevelsen i varje organisation.


Prioritering av medarbetarupplevelsen lönar sig

Medarbetarupplevelsen har ännu till godo att inkorporeras i de flesta företags strategiska agenda. Det visar Ennovas internationella undersökning där vi frågade över 500 HR-ansvariga i vilken omfattning deras organisation arbetar med olika element inom medarbetarupplevelsen.

EX-mognaden är generellt låg. Endast i cirka vart femte företag är medarbetarupplevelsen en topp 3-strategisk prioritet, 14 % av företagen mäter kontinuerligt medarbetarupplevelsen och 11 % försöker att mobilisera företaget att bli bättre på att skapa goda medarbetarupplevelser..

 

bp1_fig1_mastering_employee experience_sv


När företag ska definiera den strategiska agendan är det primära fokuset alltså inte riktat mot medarbetarupplevelsen, utan mot andra områden som tillväxt, produktlansering, kostnader och kundupplevelser som har en tydligare och mer direkt mätbar effekt på intäkterna och resultatet.

Men så borde det inte vara, för det finns även en pärlrad av ekonomiska vinster att hämta genom att prioritera och fokusera på medarbetarupplevelsen.

Följande 8 olika dimensioner påverkar dagligen intäkterna och resultatet i ditt företag:

  1. Sjukfrånvaro
  2. Personalavgång
  3. Attrahering
  4. Bibehållande av nyckelpersonal
  5. Onboardinghastighet
  6. Innovationsförmåga
  7. Produktivitet
  8. Försäljningssiffror

Genom analyser för många olika företag har vi påvisat de positiva ekonomiska effekterna av att ha medarbetarupplevelsen i fokus. Gång på gång visar det sig till exempel i dessa analyser att det finns ett samband mellan medarbetarnas engagemang och företagets förmåga att skapa lönsamhet.

bp1_fig2_mastering_employee experience_sv
Källa: Anonymiserad Ennova-fallstudie baserad på undersökningsdata med 45 000
medarbetarsvar över 3 år kombinerad med ekonomiska data

 

I exemplet visas att medarbetare med ett högt engagemang ger 38 % högre lönsamhet än medarbetare med lågt engagemang.

Vill du veta mer? Läs mera om undersökningen här.

Vi ser också de direkta följderna i resultatet. I ett företag med 16 500 anställda och en churn-rate på 7,5 % är kostnaderna för detta 433 MDKK om året i form av rekryterings- och onboardingkostnader samt förlorad produktivitet under en period.

 

Vad är en medarbetarupplevelse?Bäst på medarbetarupplevelsen skapar framgång

En omfattande studie som undersöker effekten av ett långsiktigt fokus på arbetet med medarbetarupplevelsen visar att organisationer med fokus på medarbetarupplevelsen har mer än fyrdubblat den genomsnittliga profiten och mer än fördubblat den genomsnittliga omsättningen. 

De ekonomiska effekterna av EX är därför betydande, men många organisationer kämpar fortfarande med att få upp EX på dagordningen samtidigt som man saknar en systematisk och praktisk tillgång till området som kan ta medarbetarupplevelsen till nästa nivå.
Med boken ”Mastering Employee Experience” får du en solid inblick i de olika fackdisciplinerna och -områdena som klargör för dig var och hur du kan starta din organisations EX-omvandling.

Nyfiken på hur du kan arbeta med medarbetarupplevelsen? Få gratis utdrag ur boken ”Mastering Employee Experience”


FÅ VIDEOERNE OG VÆRKTØJERNE HER

Søren Smit. Director
Författare

Søren Smit. Director

Søren Smit brinner för medarbetar- och kundupplevelser. Han leder Ennovas EX- och CX-affärsutveckling. Han har tio års erfarenhet inom kundupplevelseområdet som direktör och ansvarig för uppbyggnaden av en data- och analysdriven CX-kultur samt en omvandling av kundupplevelsen i TDC Group.