Lyssna för att leda: Den positiva effekten av aktivt lyssnande

Författare - Guri Hanstvedt

Att lyssna kan vara nyckeln till att uppnå dina mål om du som chef letar efter sätt att förbättra din kommunikationsförmåga och främja tillväxt och utveckling i ditt team. Att vara en god lyssnare är en grundläggande del av ett effektivt ledarskap. Det är en egenskap som gör att du kan samarbeta med individer, team och organisationer för att skapa innovativa resultat.

Människor är sociala varelser som trivs med att skapa kontakt med andra. Effektiv kommunikation är en förutsättning för att skapa och vårda dessa relationer. Det handlar inte bara om att kunna uttrycka sina egna perspektiv, känslor och erfarenheter utan också om att vara mottaglig och lyhörd för andra.

Även om den som talar vanligtvis får mest uppmärksamhet så är lyssnarens roll lika viktig, särskilt för chefer som vill motivera och utveckla sina team. Tack vare min erfarenhet av att coacha chefer har jag insett hur viktigt det är att förbättra sin förmåga att lyssna för att kunna bygga de relationer och det förtroende som krävs i ett team. Det är vanligt att chefer i första hand fokuserar på att dela med sig av sina egna idéer och uppfattningar men detta tillvägagångssätt är ofta inte tillräckligt för att motivera och utveckla teamet.

Vad innebär det att vara en god lyssnare?

LYSSNANDETS OLIKA NIVÅER

Har du någonsin deltagit i ett möte där du trodde att du lyssnade aktivt men i själva verket hörde du bara de ord som uttalades? Det är du inte ensam om. Att höra är en passiv handling som innebär att ta emot ljud medan att lyssna är en aktiv färdighet som kräver att du är uppmärksam och tolkar det som sägs. Lyssnandet har tre nivåer som kan hjälpa dig att lyssna mer effektivt både hemma och på jobbet.

NIVÅ 1: JAG HAR EN BÄTTRE HISTORIA

Lyssnandets första nivå är att lyssna för att tala. På den här nivån lyssnar vi inte riktigt på andra när de pratar. Istället tänker vi oftast bara på nästa sak vi vill säga under tiden som de pratar.

Denna form av lyssnande har störst potential att skapa missförstånd och leder ofta till att vi missar viktig information i samtal. Det är viktigt att vara medveten om när du lyssnar på någon så att du kan fokusera på att verkligen ta in vad den andra personen säger.

NIVÅ 2: FÖRSTA DEJTEN

Lyssnandets andra nivå är att lyssna för att samla information. På den här nivån är vi aktivt uppmärksamma på vad den andra personen säger. Vi tänker inte på vad vi vill säga härnäst och är inte distraherade av andra saker, utan vi är helt fokuserade på den andra personen. Ett bra exempel på när vi lyssnar för att samla information är den första dejten – något som de flesta av oss kan relatera till.

Då brukar vi lyssna uppmärksamt på varje ord vår dejt säger. Anledningen till att vi kan göra detta i vissa situationer, men inte i alla, är att vår motivation att lyssna varierar beroende på vem vi är tillsammans med. Om vi verkligen vill bli bra på att lyssna – och det kommer vi att ha stor nytta av – måste vi motivera oss själva att lyssna intensivt på varje människa, inte bara på vissa.

NIVÅ 3: EMPATI OCH MEDKÄNSLA

Lyssnandets tredje och högsta nivå är att lyssna för att förstå. Den här nivån kräver medveten träning eftersom få av oss kan uppnå denna nivå utan övning. På den här nivån är vi inte bara uppmärksamma på vad andra säger utan också på vad de menar.

Människor säger saker hela tiden men misslyckas ofta med att förmedla de underliggande känslor eller tankar som finns bakom orden. När vi lyssnar för att förstå försöker vi sätta oss in i den andra personens situation och se världen ur dennes perspektiv. Denna form av lyssnande kräver att vi är empatiska, tålmodiga och har ett öppet sinne.

DÄRFÖR BLIR DU EN BÄTTRE CHEF GENOM ATT LYSSNA

Att klättra uppåt i lyssnandets nivåer kommer att ge dig många fördelar som chef. Men hur påverkar dessa relationsfärdigheter ditt företag? Nedan hittar du tre exempel på de största fördelarna med att öva på och behärska lyssnandet som ledarskapsförmåga:

Bygger tillit:

  • Att aktivt lyssna på medarbetarna bidrar till att skapa tillit eftersom de känner sig hörda och uppskattade.
  • Tillit är avgörande för ett effektivt ledarskap eftersom det gör att medarbetare känner sig trygga med att dela med sig av sina tankar, idéer och bekymmer.
  • När tillit finns skapas en positiv arbetsmiljö och samarbete främjas vilket leder till bättre resultat.

Uppmuntrar till innovation:

  • Chefer som lyssnar på sina medarbetare är mer benägna att uppmuntra innovation och kreativitet.
  • De kan samla insikter och perspektiv från olika medarbetare vilket kan leda till nya idéer och lösningar.
  • Chefer kan driva tillväxt och göra sin organisation framgångsrik genom att uppmuntra till innovation.

Förbättrar beslutsfattandet:

  • Chefer som lyssnar på alla synpunkter innan de fattar ett beslut har större sannolikhet att fatta välgrundade och effektiva beslut.
  • De kan fatta mer omfattande och objektiva beslut genom att ta hänsyn till olika perspektiv.
  • Detta tillvägagångssätt kan leda till bättre resultat eftersom de beslut som fattas är baserade på en mer fullständig förståelse av situationen.

Effektivt ledarskap

Att vara en god lyssnare kan ge dig bättre relationsfärdigheter och är en grundläggande del av ett effektivt ledarskap. När du strävar efter att uppnå lyssnandets högsta nivå visar det inte bara på empati och medkänsla utan gör dig också till en bättre chef genom att det bygger upp tilliten hos dina medarbetare, uppmuntrar till innovation och förbättrar beslutsfattandet. Du lär dig att medarbetare talar med mer än ord när du klättrar uppåt i lyssnandets nivåer.

Guri Hanstvedt
Författare

Guri Hanstvedt

Guri specialiserar sig på att ge stöd åt chefer och team med att omvandla undersökningsinsikter till konkreta påtagliga åtgärder. Med en stark affärsförståelse och erfarenhet av att arbeta både med och inom mindre och större internationella verksamheter vet hon hur hon ska anpassa tillvägagångssättet efter den specifika kontexten och kulturen.