De bästa cheferna är också de bästa lyssnarna: Så blir du bättre på att lyssna

Författare - Per Nordahl. Senior Leadership Consultant

Att lyssna är kanske ett av de mest effektiva sätten att kommunicera på för dig som vill stödja och utveckla dig och dina medarbetare. Det är genom lyssnande och kommunikation som vi uppnår tillit och trygga relationer som gör att vi tillsammans kan skapa unika resultat både som individer, team och organisationer. Men vad kännetecknar bra lyssnande och vad ska du vara uppmärksam på som chef?

De flesta människor är flockdjur. Vi trivs när vi kan skapa goda förbindelser med varandra, och det är just vår förmåga att skapa och utveckla dessa förbindelser kommunikation handlar om. Kommunikation är en tvåvägskanal, för det handlar både om vår förmåga att uttrycka egna åsikter, känslor och upplevelser, men också vår förmåga att vara mottagliga och lyhörda för andra åsikter, känslor och upplevelser.

Ofta är det den delen som handlar om att vara sändare, alltså den som delar sina åsikter, känslor och upplevelser, som får fokus och uppmärksamhet, men om du får en position där det handlar om att få andra att uppleva motivation och utveckla deras förmåga att prestera, så är rollen som mottagare, alltså lyssnaren, nog så viktig.

"Förut var att använda olika nivåer av lyssnande något jag inte var speciellt bra på. Jag hade generellt mycket att säga och tycka som jag var fokuserad på att dela med andra, något som är vanligt för de flesta av oss. Detta fungerade inte för mig efterhand som min roll ändrade sig och jag fick mer och mer ansvar. Som så många andra insåg jag att jag inte klarade av att bygga de nödvändiga relationerna och tilliten som krävdes för att de jag var utsedd att leda skulle kunna prestera sitt bästa."

Detta är min erfarenhet och ett problem jag ofta möter bland mina kunder än idag, och kanske det mest grundläggande och effektiva verktyget för att lyckas är att utveckla dina förmågor som en god lyssnare. Men vad kännetecknar gott lyssnande?

Lyssnar ni tillräckligt ofta och tilräckligt noggrant på era medarbetare?


Vad kännetecknar de olika nivåerna av lyssnande?

Vi talar vanligtvis om tre nivåer av lyssnande. Det som skiljer dem åt är var du fokuserar i ditt lyssnande och din närvaro med personen eller teamet du är tillsammans med.

Nivå 1-lyssnande: ”Vad ska jag ha till lunch?”

Nivå 1-lyssnande är att främst lyssna till dig själv, dina egna tankar och agenda. Du kan fokusera på en mängd saker. Kanske tänker du på vad du själv vill säga och få andra att förstå, och bara halvt hör vad andra säger. Kanske grunnar du på vad du ska ha till lunch eller middag, eller om du kom ihåg att skicka det där mejlet till kunden... Poängen är att i nivå 1-lyssnandet hör du egentligen inte särskilt på den andra personen. Detta är något de allra flera kommer snappa upp på en eller annan medvetandenivå.

Resultatet kan vara osäkerhet och feltolkningar, bristande tillit och frustration över att inte känna sig sedd, hörd eller uppskattad.

Nivå 2-lyssnande: lyssnande blir en aktiv handling

Nivå 2-lyssnande är helt fokuserat på vad den andra personen säger. Du låter ingenting distrahera dig. Tankar om ovidkommande saker från förr eller saker du förväntar dig i framtiden släpps inte fram. Inte ens dina egna tankar och idéer kommer i vägen för din förmåga att ta in och fokusera på den andra personen eller teamet. Resultatet är ofta att man som den som delar känner sig sedd och uppskattad, att man har något intressant att bidra med som i sin tur skapar energi och motivation och ofta större medvetenhet om vad man säger och gör, som i sin tur skapar bättre prestationer på individ-, team- och organisationsnivå. Lyssnandet blir en aktiv handling med transformativa kvaliteter.

Vad händer nu kära chefer? - Var innebär det att leda i en hybrid arbetsvardag?


Nivå 3-lyssnande: du lyssnar också på omgivningarna

Nivå 3-lyssnande är precis som nivå 2 också helt riktad mot den andra personen, men har ett bredare fokus. Du hör och tar in mer än bara orden. Du fångar upp alla möjliga andra saker – kroppsspråk, ljud och tonfall, pauser, tvekan, hur blicken flyttar sig… Det är som om du kan plocka upp effekter som förstärker scenen om det hade varit i en film – klirret av en krona som faller, hur de låter sig distraheras av en fluga… Du kan känna att de anstränger sig för att undvika något, eller sträcker sig mot något – och du kan dra in detta i samtalet för att se om det kan hjälpa er med att fånga upp något som annars hade förbigått er.

Detta sätt att koppla på omgivningar och vårt sätt att vara i interaktion med andra på – oavsett om vi vill eller inte – öppnar upp för en bredare förståelse, både i vår relation och sättet vi närvarar på för oss själva och andra, och är extremt nyttigt för dig som chef.

Vi kommer alla röra oss mellan de tre nivåerna i vardagen, och det finns inget givet facit på vilken nivå som är den rätta. Vår uppgift som chef är att kunna röra oss mellan dem baserat på vad den i nuläget gällande situationen kräver, och det kräver träning.

Förbli mänsklig i en teknikdriven värld


Lyssnande på data

Förutom att lyssna på dina medarbetare, handlar det också om att du använder dessa nivåer av lyssnande när ditt team mottar data i form av undersökningar, som GELx, Pulse eller TeamTalk.

Nivå 1-lyssnande handlar kort om vad datan betyder för mig själv. Detta kan ske i form av konstruktiv självinsikt och identifiering av personliga utvecklingspunkter.

På nivå 2 kan det ske i form av relationella aspekter och åtgärder som behöver adresseras och tas tag i.

På nivå 3 handlar det om att se de organisatoriska, systematiska och kulturella aspekterna som kan ses genom datapunkterna, och vad som kommer vara lämpliga åtgärder för att skapa önskad ändring.

Värdet det ger

Att öka medvetenheten och utforska möjliga sammanhang och narrativ runt dina data är alltid en givande process, både för oss som stöttepelare och för våra kunder som får utforska sina egna roller och organisationer i en trygg och utvecklingsfokuserad ram.

Det viktiga är att utveckla din och organisationens medvetenhet och förmåga att lyssna på alla tre nivåerna oavsett om det är i en kvalitativ eller kvantitativ kontext. Vilka insikter finns tillgängliga om jag kommer ur mina egna och våra organisatoriska sanningar och bekräftelsebehov? Vad är mina blinda fläckar?

”Du kan inte inte kommunicera” är ett mycket berömt citat från Paul Watzlawick. Att lyssna är kanske ett av de mest effektiva sätten att kommunicera på för dig som vill stödja och utveckla dig och dina medarbetare, så tänk lite på vilka nivåer av lyssnande du använder när, och finns det något du vill utveckla vidare? Jag lyssnar gärna på vad du tänker om det.

Per Nordahl. Senior Leadership Consultant
Författare

Per Nordahl. Senior Leadership Consultant

Per arbetar som Senior Leadership Consultant inom Leadership & Team Development. Han inriktar sig på chefshandledning och organisationskultur och har gedigen erfarenhet av arbete med båda. Hos Ennova är Per engagerad i internationella projekt med fokus på ledarskap och organisationskultur i oförutsägbara miljöer och transformerande förändring.