Bli bäst på medarbetar-upplevelser

Författare - Ennova

Boken ”Mastering Employee Experience – 16 specific steps to take in your EX transformation” är skriven av Søren Smit, Business Development Director samt Thomas Vestergaard och Morten Henriksen, CEO respektive kommersiellt EX-ansvarig inom konsultföretaget Ennova.

 

Hur högt upp på den strategiska agendan finns egentligen medarbetarna i er organisation – om du verkligen funderar igenom det?

Den frågan ställs i boken ”Mastering Employee Experience”, för även om de flesta är överens om att medarbetarna är helt avgörande för en organisations framgång, är det få verksamheter som verkligen sätter medarbetarupplevelsen överst på den strategiska agendan. Det flitigt förekommande påståendet ”medarbetarna är vår viktigaste resurs” bidrar därför ofta till en självbild som endast är en illusion.

Asset 3541

”Boken kan underlätta arbetet för HR-ansvariga, eftersom den främjar överblick och inblick i de olika professionella disciplinerna och områdena, och så beskrivs ett konkret upplägg i boken för hur din EX-omvandlingsplan kan se ut från år 1 till år 3.”

- Søren Smit, huvudförfattare och Business Development Director, Ennova.

FÅ VIDEOERNE OG VÆRKTØJERNE HER

Organisationerna är på väg in i en ny era där medarbetarna blir de nya kunderna, och där förstklassiga upplevelser för medarbetarna blir helt centrala, och därför som minimum likställs med kundupplevelsen och de ekonomiska resultaten.


Läs kortfattat om boken härMedarbetarupplevelsen är en komplex disciplin att bemästra. Många talar om det, men det är inte många verksamheter som har kommit igång med det ännu. Därför ger boken HR och företagsledningar 16 konkreta åtgärder för hur en organisation kan genomföra en omvandling av medarbetarupplevelsen under en treårsperiod, som är mycket inspirerad av de framgångsrika omvandlingar av kundupplevelsen som har genomförts under de senaste 5–10 åren.

Asset 3541

”Det är nu som området ska ta fart och inta en ny position, för om inte det sker så kommer de nya generationerna, talangerna och de bästa ledarna och medarbetarna att byta till mer attraktiva arbetsplatser – de som prioriterar medarbetarupplevelserna framför allt annat.”

- Søren Smit, huvudförfattare och Business Development Director, Ennova.

Påverkar dagligen intäkter och resultat på minst åtta olika sätt

I boken får du reda på hur EX-området dagligen påverkar era intäkter och ert resultat på flera olika vis – från sjukfrånvaro och uppsägningar till förhöjd innovation, förändringsberedskap, kundupplevelse och försäljning.
I endast 1/5 av verksamheterna ingår medarbetarupplevelsen som en del av deras strategiska topp-3-prioritering, men det måste organisationerna ändra om de vill bli framgångsrika på marknaden framöver. Det innebär också fler planerade än tillfälliga medarbetarupplevelser genom medarbetarnas hela resa inom organisationen.

Asset 3541

”Det är inte så många verksamheter som i dag har planerade medarbetarupplevelser som främjar den kultur de eftersträvar, och som är nödvändig för att bli en vinnare på marknaden. Denna bok är ett övertygande argument för att verksamheterna bör sträva mot att ha det, likaså för att uppnå tydliga fördelar i fråga om resultat och intäkter.”

- Thomas Hedegaard Rasmussen, SVP Digital & Automation, People & Culture, Vestas.

Köp boken

soren_smit

Bokens huvudförfattare

Søren Smit brinner för medarbetar- och kundupplevelser. Søren leder Ennovas EX- och CX-affärsutveckling och har även utgivit boken ”Professionell kundinsikt – skillnaden mellan ekonomisk succé och fiasko”. Han har tio års erfarenhet inom kundupplevelseområdet som direktör och ansvarig för uppbyggnaden av en data- och analysdriven CX-kultur samt en omvandling av kundupplevelsen i en av Nordens största tele-, tv- och internetleverantörer, TDC Group.

 

 

Ennova
Författare

Ennova

För Ennova handlar det om medarbetare och kundupplevelser! Vi förbättrar ständigt våra lösningar genom att samarbeta med världens bästa företag och genom att ligga i framkant av de globala trenderna i branschen.