Kundereisen

Kundereisen

Hvordan er det å være kunde hos deg?
Få oversikt over milepælene for kunden, og stak ut veien til gode kundeopplevelser.

Be om informasjon

Kundereisen

Trenger du en lettfattelig og samtidig dyptpløyende analyse av kundereisen fra start til slutt?
Kundereisen – identifiser svakheter

Vet du hvor svakhetene dine ligger? Vet du hva som er avgjørende for at du får eller mister kunder?
Kundereisen – avdekk gapet mellom kanaler og avdelinger

Ønsker du å avdekke gapet mellom kanaler og avdelinger og dermed skape kryssfunksjonelt ansvar for kunden?
Kartlegging av kundereisen

Kom i gang med kundeorienterte endringer

Ved å gjennomføre kartlegging av kundereisen

Er du sikker på at du vet du hva kunden ønsker, trenger og verdsetter?
Hvordan sikrer du at alle i virksomheten drar i samme retning? Å kartlegge kundereisen kan bidra til å identifisere hvilke faktorer som er kritiske overfor kundene dine.

Oppdag dine styrker og svakheter
Vi planlegger vi temasamlinger i samarbeid med deg og sikrer at du får riktig person og kompetanse. I tillegg sørger vi for å dekke alle deler av kundereisen. Vi gjennomfører kundeintervju der dette er relevant. Kombinasjonen sikrer at du får en profesjonell tilnærming til kundereisen, og at du kan forstå hvilke av produktene eller tjenestene dine kundene oppdager, vurderer, velger, kjøper og bruker. Dette gjør deg i stand til å prioritere riktig i framtiden og gir deg et svært effektivt verktøy til å bryte ned skranker mellom de ulike avdelingene.

Be om informasjon

Kunderelasjonsmåling

Enkel å iverksette og gjennomføre

Plug and play!

Kunderelasjonsmålingen er utarbeidet for å kunne gi deg implementerbar kunnskap med høy evidens – raskt! Den er enkel å iverksette og gjennomføre, slik at du raskt kan komme i gang, og med minimalt med innsats. Med f.eks. forhåndsdefinerte og validerte spørreundersøkelser som oppfyller kravene i EUs personvernforordning, datainnsamling og støtte, analyse- og rapportmaler er alt klart. Vi sørger for utførelsen, så kan du stå for selve endringen.

Trenger du både lokal og global kunnskap?
Ikke noe problem! Flere av kundene våre er selskap med internasjonal virksomhet.

Få mer informasjon

Fra kunnskap til handling – Ennova CX Knowledge Center

Ennova CX Knowledge Center

Verdiskaping i din organisasjon

Foren din egen kunnskap om kundene dine med innsiktene til CX Knowledge Center. Vi har eksempel på mønsterpraksis og kan foreslå tiltak som hjelper deg til å omsette innsikt i handling.
Fra resultatanalyse, via stimulering av eierskap til egen virksomhet, til forankring og mobilisering i organisasjonen – CX Knowledge Center hjelper deg til å få gjennomslag.

CX advisory

CX Advisory

Fasiliterte prosesser som skaper bedre kundeopplevelser

Trenger du hjelp til å holde trøkket oppe og iverksette tiltak raskt? Våre erfarne CX-konsulenter hjelper deg med å omsette innsikt til handling og treffe tiltak som gjør at du når virksomhetsmålene.

Vi hjelper deg med å komme i gang med CX-tiltak og få alle i virksomheten til å få eierskap og ta ansvar.

Les mer

Opplæring med kunden i sentrum – Thomas Phillipsen, Senior Leadership Consultant Leadership & Team Development, Ennova

Opplæring med kunden i sentrum

Skap oppslutning blant medarbeiderne dine

Bedre kundeopplevelser kommer ikke uten at medarbeiderne dine er med på laget. Ny kunnskap medfører justeringer og endringer i prosess, kompetanse og atferd. Ennovas erfarne konsulenter innen lederskap og teamutvikling er eksperter på å hjelpe ansatte og ledere til å ha kunden i sentrum.

Få mer informasjon

Lær mer om Ennova CX

Vi er totalleverandør av en rekke tjenester fra relevante spesialister og erfarne eksperter. Enten du trenger hjelp med å utvikle et helhetlig system for tilbakemeldinger fra kundene dine eller om du bare ønsker å gjennomføre en kundeundersøkelse, kan vi hjelpe deg. Vi har kompetansen som trengs, på huset.

Kundelovnader og serviceprioriteringer

Kundelovnader og serviceprioriteringer

Fasilitert prosess som omsetter strategiske avgjørelser i praksis.

Få mer informasjon

Touchpoint-undersøkelse

Touchpoint-undersøkelse


Få tilbakemelding i sanntid. Vit hva du skal konsentrere deg om for å stimulere lojalitet.

Få mer informasjon

kundesentrert lederskap

kundesentrert lederskap

Sørg for at lederne dine har opplæringen de trenger for å kunne bidra til endringer som har kunden i sentrum!

Få mer informasjon

ISO certified
AA Certified
esomar

DINE DATA ER I TRYGGE HENDER

 

Strengere regler og reguleringer krever økt oppmerksomhet på konfidensialitet og datasikkerhet.

Med Ennova kan dine datasikkerhetsansvarlige være trygge. Alle våre prosesser er i overensstemmelse med persondatalovgivningen (GDPR).

Vi har vært ISO27001 (sikkerhet) sertifisert siden 2012. Vi gjennomgår årlige ISAE 3000 og SOC 2 revisjoner uten anmerkninger

 

Om sertifiseringene våre

Nicholas Vinther Skov, Engagement Manager - Head of Customer Experience Advisory, Ennova

Kan jeg hjelpe deg?

Ta kontakt hvis du har spørsmål om kartlegging av kundereisen.

Nicholas Vinther Skov, Engagement Manager - Head of Customer Experience Advisory:

E-post: nvs@ennova.com, telefon: +45 86 20 43 42

Send meg en epost
Ring meg
Quote

Ennova forsto bekymringene våre, og hjalp oss med å redefinere spørsmålene for alle viktige drivere. 

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

SE AZELIS CASE
Quote

Jeg kan stole på det jeg får fra Ennova. De støtter meg i prosessen og gir arbeidet med kundetilfredshet et kvalitetsstempel.

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

SE GRUNDFOS CASE
Quote

Ennova kan utfordre oss på forventningene våre og hjelpe oss til å utvikle oss. Ennova møter oss alltid i øyehøyde.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

SE KVADRAT CASE
Quote

Ennova har vært en meget profesjonell samarbeidspartner, noe som har gitt trygghet hele veien. 

- Morten Sommerfeldt, kommunikasjonssjef, Industriens Pension

SE CASE
Quote

Ennova har uten tvil vært en medvirkende årsak til at vi har kunnet jobbet målrettet med tiltakene i organisasjonen. 

- Tina Thomsen, HR Director, Synoptik

SE SYNOPTIK CASE
Quote

De data vi får levert, har alltid vært korrekte, levert i tide og kommet i lett forståelig innpakning. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

SE FOSS CASE
Quote

Det individuelle fokuset er noe helt unikt ved Fast Track-forløpet, fordi det gir lederne noen anvendelige redskaper.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

SE VIKING CASE
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo

Få mer info om kundereisen