<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=307948614421711&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
 

I hvilken grad er arbejdet med kundeoplevelsen en del af jeres agenda? 

Med en optimal og professionel håndtering af kundeindsigterne i jeres virksomhed, kan I finde frem til de indsigter, der vil være konkurrenceafgørende og banebrydende for kundeoplevelsen i jeres virksomhed.

Med en test af CX-modenheden, har I mulighed for at få en hurtig indikation af, i hvilken grad kundeoplevelsen er på agendaen hos jer. Testen indeholder i alt 17 udsagn på tværs af fire forskellige CX-dimensioner:

  • Kundestrategi og kundecentrisk lederskab 
  • KPI og styring 
  • Forståelse af kunderejsen 
  • Medarbejdere og kultur 

Disse fire dimensioner er alle sammen betydende for, hvordan I lykkes med at skabe den bedste oplevelse for jeres kunder, når de interagerer med jer.

I mange virksomheder har kundeindsigtsområdet endnu et stort uudnyttet potentiale. Derfor er det vores klare anbefaling, at kundeindsigtsdisciplinen proaktivt skal tage endnu mere ansvar byggende på professionelle værktøjer og tilgange i forhold til virksomhedens kunder.

Kundeindsigtsområdet er en fagdisciplin og fuldtidsbeskæftigelse, som – i store som små virksomheder - bør håndteres af en fagperson med de rette kompetencer.

Start nu og få indblik i, hvor på kundeindsigtsområdet I præsterer godt, og hvor der er plads til forbedring i fremtiden.

tag kontakt til os