<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=307948614421711&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Kartläggning av kundresan

Kartläggning av kundresan

Hur är det att vara kund hos er?
Kartlägg varje kundmilstolpe och bana väg för bra kundupplevelser

Begär information

Kundresan

Behöver ni en lättsmält översikt över hela kundresan?
Kundresan – identifiera svaga punkter

Vet ni hur ni identifierar era svaga punkter och förstår punkterna med kundframsteg och kundbortfall?
Kundresan – avslöja glapp mellan kanaler och avdelningar

Vill ni avslöja glapp mellan kanaler och avdelningar och skapa ett tvärfunktionellt ansvarstagande för kunden?
Customer journey mapping

Driv er kundfokuserade förändring med kartläggning av kundresan

Har ni en glasklar förståelse för vad era kunder vill ha, behöver och värdesätter mest? Hur säkerställer ni att alla i organisationen är samordnade och arbetar mot samma mål? Att kartlägga era kunders resa hjälper er identifiera den avgörande vägen för era kunder – och identifiera era avgörande kontaktpunkter


Upptäck sanningen och de svaga punkterna
Tillsammans med er planerar och skräddarsyr vi en eller flera workshoppar för att se till att vi har rätt personer och kompetenser i varje workshop. För att dessutom se till att vi täcker reseupplevelsen från ett 360-gradigt perspektiv genomför vi kundintervjuer om det är aktuellt.
Dessa kombinationer säkerställer att ni får en professionell översikt över kundresan och förstår hur era kunder upptäcker, utvärderar, väljer, köper och konsumerar era produkter eller tjänster.
Det gör att ni kan göra rätt framtida prioriteringar och får ett mycket kraftfullt verktyg för att riva väggar mellan avdelningar.

Begär information

Customer Relation Survey

Lätt att installera och använda

Bara att köra igång!

Kundrelationsundersökningen är utformad för att förse er med de högkvalitativa, handlingsbara insikter som ni behöver – och det snabbt!
Den är lätt att installera och använda och gör att ni kommer igång snabbt med minimal ansträngning. Med t.ex. fördefinierade och validerade frågor, undersökningstexter, datainsamling och support som följer GDPR samt paneler med analys- och rapportmallar, så är allting förberett och klart. Vi sköter genomförandet så ni kan förbereda er på förändring.

Behöver ni insikter både lokalt och globalt?
Inget problem. Eftersom många av våra kunder är företag med global räckvidd så är våra koncept globalt anpassningsbara.

Begär information

From insights to action - Ennova CX knovledge Center

Ennova CX Knowledge Center

Leverera värde till er organisation

Kombinera era kundinsikter med vårt CX Knowledge Center som har information om bästa praxis och olika sätt för hur ni omvandlar insikter till åtgärder. CX Knowledge Center hjälper er hålla farten uppe och innehåller allt från resultatanalyser och hur delaktighet i organisationer skapas, till hur ni säkrar engagemang från högsta ledningen och mobiliserar organisationen.

CX-rådgivning

CX-rådgivning

Främjande av processer för att förbättra kundupplevelsen

Behöver ni hjälp med att hålla farten uppe och korta ner tiden för åtgärder? Våra erfarna CX-konsulter kan främja de rätta processerna för att omvandla insikter till konkreta åtgärder och verksamhetsresultat på ett effektivt sätt.

Vi hjälper er fokusera på hur ni kommer igång med era CX-initiativ på rätt sätt och hur ni engagerar och involverar organisationen att aktivt ställa upp och ta ansvar.

Läs mer

Kundcentrerad träning - Thomas Phillipsen, Senior Leadership Consultant Leadership & Team Development, Ennova

Kundcentrerad träning

Få med medarbetarna

Kundupplevelsen kommer inte kunna förbättras om ni inte får med er medarbetarna. Nya insikter kräver justeringar eller ändringar inom processer, kompetenser och beteenden. Ennovas mycket erfarna Leadership & Team Development-konsulter är experter på att träna och utveckla medarbetare och chefer att bli mer kundcentrerade.

Läs mer

Läs mer om Ennova CX

Vi är en totalleverantör med en mängd olika relevanta specialiserade och erfarna experter. Oavsett om ni behöver hjälp med att ta fram ett komplett kundfeedbackprogam eller bara vill genomföra en kundundersökning, så är vi redo att hjälpa er och har den nödvändiga kompetensen in-house.

Kundlöften & tjänsteprioriteringar

Kundlöften & tjänsteprioriteringar

Främjande av processer för att omvandla strategiska beslut till verksamhetspraxis.

Få mer information

Touchpoint-undersökning

Touchpoint-undersökning

Få feedback i realtid, känn till vilka kontaktpunkter ni ska fokusera på och öka lojaliteten.

Få mer information

Kundcentrerat ledarskap

Kundcentrerat ledarskap

Utveckla och träna era ledare för att lyckas med en kundcentrerad förvandling!

Få mer information

ISO certified
AA Certified
esomar

Er data är säker med oss

 

Skärpta bestämmelser kräver att mer uppmärksamhet ägnas åt konfidentialitet och datasäkerhet. Med Ennova kan era säkerhetsansvariga vara lugna. Alla våra processer är förenliga med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi har varit ISO27001-säkerhetscertifierade sedan 2012.
Vi genomgår årliga ISAE 3000- och SOC 2-certifieringsrevisioner utan anmärkningar.

 

Om våra certifieringar

Nicholas Vinther Skov, Engagement Manager - Head of Customer Experience Advisory, Ennova

Kan jag hjälpa dig?

Om du har några frågor om kartläggning av kundresan får du gärna kontakta mig, så återkommer jag till dig.

Nicholas Vinther Skov, Engagement Manager - Head of Customer Experience Advisory:

E-post: nvs@ennova.com, telefon: +45 86 20 43 42

Skicka ett e-postmeddelande
Ring mig
Quote

Ennova understood our concerns and helped us redefine the survey

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

LÄS OM VÅRA MEDARBETARLÖSNINGAR
Quote

I can rely on what I get from Ennova. They give our CX work the stamp of quality

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

LÄS OM VÅRA CX LÖSNINGAR
Quote

Ennova has given us an insight into the potential for topline growth in our markets

- Mads Nygård, Senior Vice President, Strategy & HR, Kvadrat

LÄS OM VÅRA CX LÖSNINGAR
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo

Behöver du mer information om Customer Journey Mapping?