hero_kpis_and_governance_1440x560px

KPI & ledelse

Lag et solid CX-rammeverk, og koordiner alle aspektene av kundeprogrammet ditt

Få mer informasjon

kpis_and_governance_1

Vil du vite hvordan du sikrer eierskap til og ansvar for kundeopplevelsen?
kpis_and_governance_2

Ønsker du å finne ut hvilke KPI-er det gir mest mening å bruke på din virksomhet?
kpis_and_governance_3

Vet du hvordan du skal følge opp og gjøre bruk av KPI i forbindelse med forbedringstiltak?
cx_kpis_and_governance_fig1

Koble kundeopplevelsen til verdier

Vet du hvordan det oppleves å være kunde hos ditt selskap? Og uttrykker du tydelig hvem som har ansvar for kundeopplevelsen?
Å koble kundeopplevelsen til verdier er avgjørende for å sikre og opprettholde CX-transformasjon. For å kunne forbedre kundeopplevelsen er det avgjørende at du bruker riktige måleparametere og har en god ledelsesstruktur.

Vi hjelper deg med å velge KPI-er for kundeopplevelse og en ledelsesstruktur som motiverer de ansatte i organisasjonen til å yte best mulig.

Få mer informasjon
kpi_ipad_pro_right_vs4

Utvikle og ta i bruk mønsterpraksis for KPI & ledelse

Dra nytte av pålitelige parametere til å måle kundeopplevelser

Hvis du ønsker å forbedre kundeopplevelsen er KPI og ledelse helt grunnleggende. Vi kan hjelpe deg med å nå målene. CX-konsulentene våre bruker mønsterpraksis, dokumenterte prosesser og praktiske verktøy til å hjelpe deg med å utvikle konsistente og pålitelige KPI-er og en god ledelsesstruktur.


Gjennom temasamlinger og ved å innhente fakta hjelper vi deg med å velge KPI-er for kundeopplevelse og en ledelsesstruktur som motiverer de ansatte i organisasjonen til å yte best mulig. Med mer enn 25 års erfaring vet vi hvordan man skal utarbeide KPI-er med god evidens. Pålitelige nok til å inngå i gruppe-KPI-er og incentivprogram. Sammen identifiserer vi KPI-ene som er best egnet for dine formål og din ledelsesstruktur. På temasamlingen drøfter vi f.eks. om NPS er riktig måleparameter. Hva med Customer Effort Score? Og hvordan kan du motivere de ansatte ved å sette mål de har mulighet til å påvirke?

Få mer informasjon

Legg til rette for kundesentrert transformasjon!

Legg til rette for kundesentrert transformasjon!

Det hele starter med ledelse. Kundeopplevelsen blir ikke bedre uten støtte fra personene og organisasjonen bak den.
Integrering av kundesentrert lederskap i kundeprogrammet ditt vil øke sjansene for at den kundesentrerte transformasjonen blir gjennomført. Skap og ta vare på positive kundeopplevelser. Ennovas erfarne ledelses- og teamutvikling-konsulenter vet hvordan du kan stimulere lederne dine til å bli mer kundeorienterte.

Basert på sentrale ledelsesdimensjoner, som å gi retningslinjer og en målsetning, skape en disiplinert utførelse, fostre en kundesentrert kultur i teamene m.m., kan vi hjelpe deg med å bygge ledelsesegenskapene som er nødvendige for å kunne ta CX til neste nivå.

Få mer informasjon
nps

Identifiser kritisk kunnskap om kundemassen

– og få faktagrunnlaget du trenger for å kunne skape bedre kundeopplevelser

På grunnlag av ny forskning og solid erfaring med mønsterpraksis har vi kombinert de beste analysemodellene og AI med neste generasjons CX-innhold. Med andre ord får du tilgang til den ferskeste kunnskapen om kundeopplevelser på markedet. Dette er helt uvurderlig for å kunne forbedre forholdet til kundene dine. Eksempelvis får du databaserte anbefalinger for hvor du kan sette inn ressurser for å forbedre deg på punktene som teller for kunden.

Få mer informasjon
Ennova Knowledge Center – resultatene er her

Ennova CX Knowledge Center

Verdiskaping i din organisasjon

Foren din egen kunnskap om kundene dine med innsiktene til CX Knowledge Center. Vi har eksempel på mønsterpraksis og kan foreslå tiltak som hjelper deg til å omsette innsikt i handling. Fra resultatanalyse, via stimulering av eierskap til egen virksomhet, til forankring og mobilisering i organisasjonen – CX Knowledge Center hjelper deg til å få gjennomslag.

Lær mer om Ennova CX

Vi er totalleverandør av en rekke tjenester fra relevante spesialister og erfarne eksperter.
Enten du trenger hjelp med å utvikle et helhetlig system for tilbakemeldinger fra kundene dine eller om du bare ønsker å gjennomføre en kundeundersøkelse, kan vi hjelpe deg. Vi har kompetansen som trengs, på huset.

hero_customer_centric_leadership_1440x560px_vs3

kundesentrert lederskap

Sørg for at lederne dine har opplæringen de trenger for å kunne bidra til endringer som har kunden i sentrum!

Få mer informasjon

hero_customer_relation_1440x560px

Kunderelasjonsmåling

Identifiser kritisk kunnskap om kundemassen, og forbedre alle deler av kundeopplevelsen.


Få mer informasjon

medarbeidere & kultur

medarbeidere & kultur

Få faktagrunnlaget du trenger for å skape CX-kultur, ved å gjennomføre en undersøkelse om CX-kultur.


Les mer

ISO Certified
AA Certified
Esomar

DINE DATA ER I TRYGGE HENDER

 

Strengere regler og reguleringer krever økt oppmerksomhet på konfidensialitet og datasikkerhet.

Med Ennova kan dine datasikkerhetsansvarlige være trygge. Alle våre prosesser er i overensstemmelse med persondatalovgivningen (GDPR).

Vi har vært ISO27001 (sikkerhet) sertifisert siden 2012. Vi gjennomgår årlige ISAE 3000 og SOC 2 revisjoner uten anmerkninger.

 

Om sertifiseringene våre

nvs_1440x550px

Kan jeg hjelpe deg?

Ta kontakt hvis du har spørsmål om KPI & ledelse.

Nicholas Vinther Skov, Engagement Manager - Head of Customer Experience Advisory:

E-post: nvs@ennova.com, telefon: +45 86 20 43 42

Send meg en epost
Ring meg
Quote

Ennova forsto bekymringene våre, og hjalp oss med å redefinere spørsmålene for alle viktige drivere. 

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

SE AZELIS CASE
Quote

Jeg kan stole på det jeg får fra Ennova. De støtter meg i prosessen og gir arbeidet med kundetilfredshet et kvalitetsstempel.

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

SE GRUNDFOS CASE
Quote

Ennova kan utfordre oss på forventningene våre og hjelpe oss til å utvikle oss. Ennova møter oss alltid i øyehøyde.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

SE KVADRAT CASE
Quote

Ennova har vært en meget profesjonell samarbeidspartner, noe som har gitt trygghet hele veien. 

- Morten Sommerfeldt, kommunikasjonssjef, Industriens Pension

SE CASE
Quote

Ennova har uten tvil vært en medvirkende årsak til at vi har kunnet jobbet målrettet med tiltakene i organisasjonen. 

- Tina Thomsen, HR Director, Synoptik

SE SYNOPTIK CASE
Quote

De data vi får levert, har alltid vært korrekte, levert i tide og kommet i lett forståelig innpakning. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

SE FOSS CASE
Quote

Det individuelle fokuset er noe helt unikt ved Fast Track-forløpet, fordi det gir lederne noen anvendelige redskaper.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

SE VIKING CASE
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo

Vil du vite mer?