Language
Close
harassment_at_the_workplace_icon_1_vs2
Hvad er status for krænkende adfærd i jeres virksomhed?
harassment_at_the_workplace_icon_2
Ved I, hvordan I håndterer indberetninger retfærdigt og professionelt?
harassment_at_the_workplace_icon_3
Ved jeres medarbejdere præcist, hvilken adfærd der ikke tolereres? 

kom på forkant med krænkende adfærd på arbejdspladsen

Til trods for, at krænkende adfærd på arbejdspladsen ikke er et nyt fænomen, så vælger et stigende antal organisationer nu at sætte ekstra fokus på emnet. Udviklingen går hånd i hånd med medarbejdernes stigende krav til et mangfoldigt, inkluderende og ikke mindst trygt arbejdsmiljø.

En af de mest markante udviklinger inden for området er den voksende forståelse for, at krænkende adfærd er mere end åbenlyse fysiske og verbale overgreb. Begrebsudvidelsen betyder, at mange virksomheder oplever et behov for at politikker, processer og træning på området tages op til revurdering.

Vores eksperter kan hjælpe dig med at: 

 

harassment_product_3
mental_well-beeing_suite

medarbejder-målingen

Vores tilgang til afdækning af krænkende adfærd går dybere end de traditionelle og lovpligtige APV-målinger. Formålet er at skabe et detaljeret overblik over uønsket adfærd på tværs af organisationen og samtidig sende et klart signal om, hvilke typer af adfærd der ikke tolereres.

Undersøgelsen indeholder detaljeret segmentering af de forskellige typer af krænkende adfærd og afdækker også situationer hvor en medarbejder har været vidne hertil samt hvad evt. ofre gjorde efter hændelsen.  

uddybende Afdækning af uønsket adfærd

I stedet for blot at spørge, om man har været udsat for uønsket adfærd, indeholder undersøgelsen tre forskellige kategorier med eksempler på adfærd under hver enkelt kategori.

Uønsket seksuel adfærd (udpluk af adfærdseksempler) at blive udsat for billeder eller vittigheder af seksuel karakter, stalking (online eller fysisk) og vedvarende uhensigtsmæssig stirren.

Mobning af ikke-seksuel karakter (udpluk af adfærdseksempler) - mobning baseret på personlige træk som fx køn, alder, handicap osv., spredning af rygter og bevidst udelukkelse fra oplysninger og møder.

Voldelig eller aggressiv adfærd (udpluk af adfærdseksempler) - verbale eller ikke-verbale trusler eller råben direkte ind i en persons ansigt.

harassment_fig2_vs4
witnessing-1

Vidnerne

Undersøgelsen afdækker ikke kun egne oplevelser, men også situationer hvor medarbejdere har været vidne til krænkende adfærd. Dette giver et langt mere detaljeret billede af problemets omfang og skaber desuden en uafhængighed af om ofrene føler sig trygge nok til at fortælle deres oplevelser. Samtidig sikrer det også at hændelser, der involverer tidligere medarbejdere også fanges via mulige vidner. Men vigtigst af alt er, at du sætter fokus på den mulighed (og pligt) man har for at forebygge krænkende adfærd også selv om det ikke går ud over en selv.

Reaktioner

Vores undersøgelse spørger også til, hvordan ofre (og vidner) reagerede på den uønskede adfærd. Vi spørger bl.a. til om det blev indberettet og om der efterfølgende blev taget hånd om sagen på en tilfredsstillende måde. I de tilfælde hvor hændelsen ikke blev rapporteret bliver medarbejderen spurgt til hvorfor. Her er det er især vigtigt at afdække, om det skyldes frygt for hævnaktioner eller manglende tro på at man vil blive taget alvorligt.

Få mere at vide
harassment_product_2
update_company_policy

adfærdspolitik

En adfærdspolitik/personalepolitik omkring krænkende adfærd på arbejdspladsen behøver ikke være kompliceret eller omfattende - men den skal være tydelig, tilgængelig og opdateret. Den bør indeholde en tydelig definition af, hvilken type adfærd der er uønsket i jeres organisation, og hvordan man skal agere, hvis man er udsat for, eller vidne til, uønsket adfærd.

Det er vigtigt at alle medarbejdere ved, hvordan man kan indrapportere uønsket adfærd samt hvordan det vil blive håndtereret.

I Ennovas målinger anbefaler vi, at afdække kendskabet til de gældende politikker og procedurer, samt om medarbejderne har tillid til at eventuelle indberetninger vil blive håndteret retfærdigt og professionelt.

Vi kan desuden hjælpe dig med at udarbejde eller opdatere en skræddersyet adfærdspolitik for krænkende adfærd.

Få mere at vide

håndtering af uønsket adfærd


Det er vigtigt at have en struktureret og gennemsigtig tilgang til indberetninger om uønsket adfærd. Det er vores erfaring, at det er vigtigt at dele så meget som muligt om processen i firmapolitikken. Det skaber tillid hos dem, der føler sig utrygge ved indberette deres oplevelse med uønsket adfærd.

Vores erfarne Leadership & Team Development-konsulenter tilbyder vejledning i udarbejdelse af sådanne procedurer samt træning af HR i håndtering af konkrete sager. Undervisning inbefatter bl.a.:

  • Hvordan og hvornår man skal reagere efter modtagelse af en indberetning
  • Hvordan fortrolighed håndteres
  • Håndtering af indberetninger hvor ofret ønsker at forblive anonym
  • Hvordan man sikrer en retfærdig procedure for alle parter
  • Håndtering af sager med utilstrækkeligt bevismateriale

Få mere at vide
dealing_with_harassment
jsj_instructing_vs2

forandring af kultur

Jeres medarbejdere læser sandsynligvis ikke alt der er skrevet ind i virksomhedens personalepolitik - hvis noget overhovedet. Derfor er det ikke tilstrækkeligt med en tilgængelig og opdateret politik, hvis medarbejdermålingen viser udbredte problemer med krænkende adfærd. Dette er ofte et udtryk for en afsporet kultur på arbejdspladsen.

Vi kan hjælpe dig med at adressere denne kultur via træning. Vi anbefaler to versioner af obligatorisk træning - en for medarbejdere og en udvidet version for lederne. Ledere skal være klædt på til at håndtere deres udvidede ansvar for at sikre, og promovere, en arbejdsplads, der er fri for krænkende adfærd - hvilket er en forudsætning for et psykisk trygt arbejdsmiljø.

Træningen omfatter typisk:

  • Åbne diskussioner om, hvordan hver enkelt person kan opfatte den samme adfærd på forskellige måder
  • En snak om hvad mobning er, og hvad det ikke er, og hvad der befinder sig i gråzonerne
  • Diskussion om hvordan man bør agere, hvis ens grænser overskrides
  • Dilemma-dialoger der hjælper med til at ændre adfærden i teamet

Få mere at vide

læs mere om vores ex-løsninger

Vi forbedrer medarbejderoplevelse gennem anerkendt, præcis og engagerende rådgivning. Vi tror på, at forandring sker fra bunden og op. Derfor er det vores mål at styrke ledere og teams til at få tingene gjort. Vores løsninger spænder fra medarbejder-tilfredshedsmålinger til 360° feedback, over puls- og APV-målinger til at hele medarbejderrejsen.
hero_diversity_and_inclusion_1440x560px_vs2

Diversitet & Inklusion

Vurdér, forstå og forbedr jeres D&I med kvalitative indsigter, ekspertvurderinger og/eller træningsmoduler.

Get more info
hero_people_analytics

People Analytics

Omsæt medarbejderdata til konkrete forretningsindsigter I kan handle på.

 

Get more info
hero_main_engagement_fallback

medarbejdertilfredshedsmålinger

Designet ud fra menneskelig adfærd til at hjælpe med at engagere medarbejdere til at performe og handle.

Get more info
ISO Certified
AA Certified
Esomar

Jeres data er sikre hos os

 

Strammere regler og regulativer kræver høj opmærksomhed på fortrolighed og sikkerhed i omgangen med jeres data.

Med Ennova på sidelinjen, kan du berolige dine datasikkerhedsansvarlige. Samtlige processer hos Ennova er i overensstemmelse med persondataforordningen (GDPR). Vi har været certificeret med ISO27001 (sikkerhed) siden 2012. Herudover er vi auditeret efter både ISAE 3000 og SOC 2-standarderne uden anmærkninger.

 

About our certifications

hero_about_us

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål vedr. krænkende adfærd på arbejdspladsen, så er du velkommen til at kontakte mig.

Henrik Børsting, Senior Advisor, Head of Wellbeing:

E-mail: hbo@ennova.com, tlf.:22 67 29 92

Send mig en mail
Ring til mig
Quote

Ennova understood our concerns and helped us redefine the survey

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

READ THE AZELIS CASE
Quote

I can rely on what I get from Ennova. They give our CX work the stamp of quality

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

READ THE GRUNDFOS CASE
Quote

Ennova challenges us on our expectations. They always give us the best and most relevant advice.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

READ THE KVADRAT CASE
Quote

Ennova has been a highly professional business partner that has given us confidence from start to finish.

- Morten Sommerfeldt, Communications Manager, Industriens Pension

READ CASE
Quote

The individual focus of Ennova's Fast Track program is unique, because it gave our leaders some very useful tools.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

READ THE VIKING CASE
Quote

Ennova has certainly helped us be able to work in a focused way with initiatives that make a difference in the organization.

- Tina Thomsen, HR Director, Synoptik

READ THE SYNOPTIK CASE
Quote

The data that we are provided has always been correct, delivered on time, and presented in a way that is easy to understand. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

READ THE FOSS CASE
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo

Vil du vide mere om vores løsninger?