Det koster på top- og bundlinje, når du glemmer dine medarbejdere

Forfatter - Søren Smit. Director

Medarbejderne er det vigtigste aktiv i en organisation, og ingen andre områder indvirker så tungt og bredspektret på en organisations top- og bundlinje. Derfor bør der være et større fokus på medarbejderoplevelen i enhver organisation.

Prioritering af medarbejderoplevelsen betaler sig

Medarbejderoplevelsen har endnu til gode at blive inkorporeret i den strategiske agenda i de fleste virksomheder. Det viser Ennovas internationale undersøgelse, hvor vi spurgte +500 HR-ansvarlige om, i hvor høj grad deres organisation arbejder med forskellige elementer inden for medarbejderoplevelsen.

EX-modenheden er generelt lav. Kun i cirka hver femte virksomhed er medarbejderoplevelsen en top 3-strategisk prioritet, 14 % af virksomhederne måler kontinuerligt medarbejderoplevelsen og 11 % forsøger at mobilisere virksomheden til at blive bedre til at skabe de gode medarbejderoplevelser.

fig1_bp1_mastering_employee experience_dk


Når virksomheder skal definere den strategiske agenda, er det primære fokus altså ikke rettet mod medarbejderoplevelsen, men mod andre områder som vækst, produktlancering, omkostninger og kundeoplevelser, som har en mere tydelig og direkte målbar effekt på top- og bundlinjen.

Men sådan burde det ikke nødvendigvis være, for der er også en perlerække af økonomiske gevinster at hente ved at prioritere og fokusere på medarbejderoplevelsen.

Følgende +8 forskellige dimensioner påvirker dagligt top- og bundlinjen i din virksomhed:

  1. Sygefravær
  2. Medarbejderafgang
  3. Tiltrækning
  4. Fastholdelse af nøglemedarbejdere
  5. Onboardinghastighed
  6. Produktivitet
  7. Salgsrater

Gennem analyser for mange forskellige virksomheder, har vi faktuelt påvist de positive økonomiske effekter ved at have medarbejderoplevelsen i fokus. Det viser sig eksempelvis gang på gang i disse analyser, at der er en sammenhæng mellem medarbejderens engagement og vedkommendes evne til at skabe profitabilitet.

bp1_fig_2mastering_employee experience_dk_vs2
Kilde: Anonymiseret Ennova-case, byggende på surveydata med 45.000 medarbejdersvar
over 3 år, kombineret med økonomiske data

 

I eksemplet ses, at medarbejdere med et højt engagement leverer 38 % højere profitabilitet end medarbejdere med lavt engagement.
Vil du vide mere? Læs mere om underøgelsen her

Vi ser også den direkte konsekvens på bundlinjen. I en virksomhed med 16.500 ansatte og en churn-rate på 7,5 % er omkostningen herved 433 MDKK om året i form af rekrutterings- og onboardingomkostninger samt tabt produktivitet i en periode.

Hvad er en medarbejderoplevelse?Bedst til medarbejderoplevelsen skaber succes

Et omfattende studie, som undersøger effekten af et langsigtet fokus på arbejdet med medarbejderoplevelsen, viser at organisationer med fokus på medarbejderoplevelsen har mere end firdoblet den gennemsnitlige profit og mere end fordoblet den gennemsnitlige omsætning.

De økonomiske effekter af EX er derfor betydelige, men mange organisationer kæmper stadig med at få EX på dagsordenen, samtidig med, at man mangler en systematisk og praktisk tilgang til området, som kan tage medarbejeroplevelsen til næste niveau.

Med bogen ”Bedst til medarbejderoplevelser” får du et solidt indblik i de forskellige fagdiscipliner og -områder, som gør det klart for dig, hvor og hvordan du kan starte din organisations EX-transformation.

Nysgerrig på, hvordan I kan arbejde med medarbejderoplevelsen? Få tilsendt gratis uddrag af bogen ”Bedst til medarbejderoplevelser”.

Læs mere

FÅ VIDEOERNE OG VÆRKTØJERNE HER

Søren Smit. Director
Forfatter

Søren Smit. Director

Søren Smit brænder for medarbejder- og kundeoplevelser. Søren leder Ennovas Employee Experience og Customer Experience forretningsudvikling. Han har 10 års erfaring med kundeoplevelsesområdet som direktør og ansvarlig for opbygningen af en data- og analysedrevet CX-kultur samt en transformation af kundeoplevelsen i TDC Group.