Ennova - Diversitet & inklusion

Diversitet & inklusion

Fra ambitioner og indsigt til handlingsplaner

Flere oplysninger
Næste trin i Diversity & Inclusion-rejsen

Har du brug for at vide, hvordan du tager det næste skridt på din Diversitet & Inklusion-rejse?
Vil du vide, hvordan du kan bruge data og undersøgelser til at lokalisere D&I-smertestederne i din organisation?

Vil du vide, hvordan du kan bruge data og undersøgelser til at lokalisere de ømme D&I-punkter i din organisation?
Vil du reducere dine ubevidste fordomme og give et boost til inkluderende lederskab?

Vil du reducere ubevidste fordomme og booste inkluderende lederskab?
arbejde med diversitet og inklusion

Fra ambitioner og indsigt til handlingsplaner

At arbejde med Diversitet & inklusion er et komplekst område, men der hersker ingen tvivl om fordelene for medarbejdere og organisationen. Ennovas D&I-løsninger hjælper dig med at måle, forstå og forbedre D&I – og med at opnå ny tankediversitet.
Udnyt vores kvantitative indsigt, ekspertvurdering eller træningsmoduler i dit D&I-program, og tag det næste skridt mod opbygningen af en ægte inkluderende kultur.

Vi tilbyder dig tre måder at arbejde med Diversitet & inklusion:

D&I-indsigt til etablering af din basislinje
Ved hjælp af dine medarbejderdata kan vi udvikle og analysere din diversitets-score og sammenligne den med lignende organisationer. Vi kan også analysere din eksisterende tilfredshedsundersøgelse i forbindelse med D&I-indsigt.

D&I-vurdering- og handlingsplaner
Vi kan hjælpe dig med at vurdere D&I gennem specialdesignede D&I-undersøgelser eller D&I-modeller, der tilføjes dine tilfredshedsundersøgelser. På baggrund af resultaterne giver vi dig prioriterede D&I-initiativer.

D&I-træning
Vi kan hjælpe med at reducere de ubevidste fordomme, booste inkluderende lederskab og sikre, at kvindelige talenter trives

Flere oplysninger
diversitet og inklusion - kønsskævhed

Få D&I-indsigt til etablering af din basislinje

Vores People Analytics-team er eksperter i dybdegående analyser på baggrund af resultater af tilfredshedsundersøgelser, medarbejder- og performancedata og målrettede D&I-undersøgelser. Vi kan hjælpe med at vurdere de tilgængelige data og rådgive dig om et godt fundament for at opnå D&I-indsigt, der kan anvendes i praksis.


D&I-undersøgelse, der er klar til brug

En anden mulighed er vores D&I-medarbejderundersøgelser, der er klar til brug, som er udviklet og designet til at omfatte ikke blot oplevet inklusion, men også de engagementdrivere, vi ved kan medvirke til at skabe en inkluderende kultur. Med mere end 30 års international erfaring og dybdegående analyse af milliarder af datapunkter ved vi, hvordan man fortæller medrivende historier gennem data.
Og vi ved også, hvordan vi finder den indsigt, du har brug for til at sætte din medarbejderdagsorden.

Flere oplysninger

gender_diversity_diversity_score_for_old_hubspot_system_vs2

Diversitetsscore

For virkelig at drage fordel af diversitet skal den være tilstede for alle medarbejdere i organisationen.

Hvis en organisation f.eks. har 200 kvindelige medarbejdere i HR/Administration/Marketing og 200 mandlige medarbejdere i Engineering/IT/Supply Chain, er kønsfordelingen 50/50. Har denne virksomhed en sund kønsdiversitet?

Det synes vi ikke. Og netop derfor har vi udviklet en diversitetsscore. Det er en score for den enkelte medarbejder, som afspejler alders- og kønsdiversitet i dennes umiddelbare organisatoriske omgivelser. Denne score kan analyseres fra forskellige vinkler for at afdække den sande diversitet og dermed hjælpe med til at identificere, hvor du skal gøre en indsats. Denne score kan også sammenlignes på tværs af brancher og geografiske lokationer for at forstå, hvordan jeres diversitet klarer sig i forhold til lignende organisationer.

Morten Hartvig Berg, Head of Employee Experience & Insights, Ennova

Vil du vide mere om D&I-undersøgelse og analyse?

Kontakt mig, og jeg vender tilbage hurtigst muligt.

Morten Hartvig Berg, Head of Employee Experience & Insights

E-mail: mhb@ennova.com, telefon: +45 32 46 30 66

Send mig en e-mail
Ring til mig
Diversity & Inclusion 360° Expert Assessment

Diversitet & Inklusion 360° Ekspertvurdering

Har du brug for at vide, hvordan du tager næste skridt på D&I-rejsen?

Hvad enten dit mål er at opbygge en mere alsidig arbejdsstyrke, der tiltrækker mere mangfoldige talenter, eller at udvikle en mere inkluderende kultur ved at skabe lige muligheder for nuværende og fremtidige medarbejdere, er det helt essentielt at vide, hvor du skal begynde for at maksimere effekten og designe de rette initiativer, der gør en forskel.

Kortlæg din aktuelle tilstand, og opnå prioriterede initiativer

Hvis du søger grundlæggende rådgivning og træning i, hvordan det næste skridt tages på din D&I-rejse, er vi klar til at hjælpe. Ennovas D&I-eksperter tilbyder en komplet 360° D&I Assessment, der analyserer din aktuelle D&I-tilstand og leverer en status angående alle aspekter af din organisations D&I lige fra ansættelse, ledelse og kultur til vurdering af ydeevne og planlægning af succeskriterier.

På basis af denne vurderings vigtigste resultater faciliterer vi en workshop med relevante stakeholders, der faciliteres af vores eksperter. Her vil vi gå dybere ind i, hvilke strategiske initiativer, der kan få D&I-udviklingen i den rette retning. Udbyttet af en sådan workshop er en dedikeret rapport med anbefalinger og en prioriteret liste over handlinger, der kan hjælpe dig med at flytte D&I-agendaen fremad.

Flere oplysninger

online konsulentledelse og teamudvikling

Skræddersyede D&I-aktiviteter, der sætter skub i din organisatoriske D&I-kapacitet

Kombinationen af vores praktiske D&I-erfaringer og omfattende kendskab til kultur og ledelse resulterer i løsninger, der bringer dig tættere på en ægte alsidig og inkluderende organisation:
  • Uddannelse om ubevidste fordommee – forstå dine egne fordomme og se, hvordan du modvirker dem
  • Inkluderende ledelse – forstå, hvordan du kan anvende inkluderende og involverende ledelse i dit arbejde hver dag
  • Hjælp dine kvindelige talenter med at få succes –lær dine kvindelige talenter at bekæmpe organisatoriske, personlige og strukturelle barrierer, og hjælp dem med at tage det næste skridt i deres karriere
Træningsmodulerne kan tilpasse teams, HR eller hele virksomhedsenheder.

Flere oplysninger

Vibeke Follmann

Vil du videre mere om vores 360 D&I Assessment eller D&I-træning?

Kontakt mig, og jeg vender tilbage hurtigst muligt.

Vibeke Follmann, Leadership Consultant:

E-mail: vfo@ennova.com, telefon: +45 30 90 13 97 

Send mig en e-mail
Ring til mig
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo

Vil du vide mere om vores D&I-løsninger?