Sådan får du topledelsen med på EX-rejsen

Forfatter - Thomas Vestergaard. Chief Executive Officer

Som virksomhed er det nu, I skal begynde at arbejde med medarbejderoplevelsen (EX) på et strategisk niveau for at positionere jer bedst muligt på markedet. Det kræver, at jeres CEO tror på, at EX er vejen frem og er overbevist om, at det er en god idé at bruge tid, penge og energi på at skabe de bedste medarbejderoplevelser.

Det er en gammeldags opfattelse, at et større fokus på at skabe bedre medarbejderoplevelser ikke kan forenes med de KPI’er, I har sat i forhold til vækst, innovation og bundlinje.

Inden for de seneste år har vi bevæget os mere og mere væk fra opfattelsen af, at medarbejderne er en ressource, der kan skiftes ud. Vi betragter derimod medarbejderne som et vigtigt aktiv i virksomheden, der reelt har en stor og direkte påvirkning på virksomhedens performance. Derfor skal EX ikke ses som et område, der er i konflikt med andre vigtige strategiske områder, men derimod ses som et fundament, der kan skabe forbedringer på tværs af virksomhedens andre strategiske områder. Derfor er EX og virksomhedens andre forskellige strategiske agendaer i virkeligheden to sider af samme sag.

fig1_three_good_advices_dk


Men den radikale transformation af medarbejderoplevelsen i virksomheden kræver, at virksomhedens ledere, med CEO i spidsen, vil det. Måske tænker du, at I allerede prioriterer medarbejderne højt i jeres organisation – I har måske en dygtig HR-organisation, en personaleforening og lederen har fokus på medarbejderen i hverdagen. En radikal EX-transformation og at være en strategisk prioritet betyder, at hele ledelsessystemet skal med om bord, og der skal sikres et reelt sponsor- og ejerskab hos de væsentligste stakeholders, da EX berører hele organisationen. Ifølge vores EX survey er medarbejderne faktuelt kun en strategisk top-3 prioritet i en femtedel af alle organisationer.

I samme EX survey tilkendegiver 20% af de 548 deltagende organisationer, at de i høj grad har en EX-vision, mens 55% ikke har en klar vision for området. Undersøgelsen viser også, at organisationerne med en EX-vision i højere grad har formået at forbedre medarbejderoplevelsen over en 3-årig periode. Man taler generelt om, at arbejdet med kundeoplevelsen (CX) er mere anerkendt og længere fremme i mange organisationer. Spørger man på tværs af de mange organisationer, der allerede er langt i deres CX-transformation, vil hovedparten fortælle, at hvis CEO’en ikke brænder for det og tror på CX-området, vil det ikke lykkes – det samme gælder for EX-området.

Spørgsmålet er så, hvordan I får medarbejderoplevelsen foran i køen af andre vigtige prioriteter og overbeviser jeres CEO om, at det er nødvendigt og en god idé at bruge yderligere energi, tid og penge på at blive bedst til medarbejderoplevelsen?

EXCS_Blog_CTA2

Få din CEO til at prioritere EX
Jeg tænker, at jeg altid haft en medarbejderorienteret tilgang i min egen ledelsesstil, og alligevel er det først inden for de seneste år, at EX er blevet et strategisk område på niveau med fx salg, kundefastholdelse og innovation i Ennova. Medarbejderoplevelsen er gået fra at bestå af klassiske og fragmenterede aktiviteter som 1-1 ledelse og diverse HR-agendaer til nu at være et defineret og strategiske spor med på niveau med andre af virksomhedens agendaer.

Dygtige ledere og HR kan godt drive arbejdet med medarbejderoplevelserne et godt stykke af vejen, men den strategiske forankring af EX er helt afgørende, hvis det virkelig skal flytte noget i virksomheden, og det skal blive en konkurrencemæssig fordel for jer. Med udgangspunkt i viden og data fra området samt vores egen erfaring med medarbejderoplevelsen, er der nogle bestemte ting, som I med fordel kan fokusere på, hvis EX skal gå fra at være en god intention på papiret til at være en strategisk agenda i jeres virksomhed.

1. Tro på det
Nogle virksomheder er heldige at have en direktion, hvor fokus på medarbejderoplevelser automatisk er en stor del af deres ledelsestilgang, og derfor ikke kræver så megen overtalelse for at prioritere EX i endnu højere grad. Er det ikke tilfældet i jeres virksomhed, er det HR’s opgave at skubbe til CEO’en og få ham/hende til at tro på det. CEO’en skal overbevises om, hvorfor man skal gøre noget radikalt anderledes.

CEO’s arbejde bliver ofte målt på kortsigtede resultater, som kan aflæses på top- og bundlinjen. Derfor er det helt essentielt at tydeliggøre overfor CEO, hvordan de nye EX-tiltag kan sikre vækst eller gøre virksomheden mere effektiv, men innovativ mv. Det kan gøres gennem rationelle argumenter og økonomiske fakta, som I skal bruge til at påvise sammenhæng mellem medarbejderoplevelsen og de andre parametre, der er relevante i jeres virksomhed. Det kunne f.eks. være kundefastholdelse, salgsrater, sygefravær og arbejds- og proceseffektivitet, innovationsraten og time to market.

Når det er sagt, er det også nødvendigt, at CEO vælger at stole på, at et øget fokus på medarbejderoplevelser giver afkast på sigt. Det er en langsigtet plan, hvor det kan være svært at se det direkte link til top- og bundlinje med det samme, og derfor kræver det faktisk lidt mod at søsætte EX som et nyt, strategisk spor.

2. Find en EX-ansvarlig
Vores erfaring er, at det kan være en god idé – måske endda en nødvendighed – at udpege en ansvarlig for EX-sporet. En person som kan sætte et EX-program op og drive den radikale EX-transformation.

Erfaringer fra succesfulde transformationer viser, at det kan være hensigtsmæssigt at opsætte en styregruppe og en arbejdsgruppe. Styregruppen skal have CEO i spidsen og fastlægge den overordnede målsætning for medarbejderoplevelsen og beslutte de strukturelle tiltag, der kan indfri de ønskede mål. Arbejdsgruppen kan bestå af HR og medarbejdere fra forretningen, som sikrer, at de forskellige spor og tiltag i EX-programmet bliver håndhævet og eksekveret til daglig.
På den måde kan I forsøge at minimere risikoen for, at EX bliver nedprioriteret til fordel for andre arbejdsopgaver, som direktionen vil være tilbøjelig til at prioritere over EX, da det er nemmere for ledelsen at forholde sig til et eksisterende EX-program fremfor selv at skulle udarbejde den.


En styregruppe og arbejdsgruppe skal strukturere og eksekvere tiltagene, men EX-transformationen skal naturligvis gennemføres med hjælp fra hele organisationen og med organisatorisk forankring i HR - og allerhelst med CEO’en for bordenden. At forankre EX-ansvaret hos HR er et paradigmeskift i den traditionelle opfattelse af, hvad HR-funktionen er. Fremover vil medarbejderoplevelsen blive et strategisk omdrejningspunkt for HR, som kan sætte EX-dagsordenen og drive forretningen frem mod de mål og den EX-vision, der er udarbejdet.

3. Nede fra og op-struktur
Det er afgørende, at transformationen er i øjenhøjde med medarbejderne. Medarbejderne skal ses og høres, og som ledelse er det vigtigt, at I har indsigt i, hvad det helt præcist er, der gør medarbejderne glade og skaber motivation. Hvad er en god medarbejderoplevelse egentlig for jeres medarbejdere? Det finder I kun ud af ved at involvere dem og stille spørgsmålet ud i virksomheden. EX-transformationen prioriteres på ledelsesniveau, men det er lige så vigtigt at forstå medarbejderne tidligt i processen, så EX-tiltagene får den ønskede effekt.

Få bolden til at rulle
Første skridt mod jeres EX-transformation handler om at få overbevist ledelsen og din CEO. Så nu handler det ”bare” om at komme i gang. Sørg for at samle rationelle argumenter og økonomiske fakta, som dokumentation for, at I skal se jeres medarbejdere som jeres nye kunder og arbejde aktivt ud fra det. Her kan det også være et klogt træk at alliere sig med en CFO eller anden økonomikollega, som kan være behjælpelig med at skabe overblik og sammenhæng mellem medarbejderoplevelsen, kundeoplevelsen og top- og bundlinjen i jeres virksomhed.

Overvej også, hvorfor det netop er nu, at jeres organisation skal fokusere mere på medarbejderne. Det svar vil ledelsen med garanti efterspørge.

Opstartsfasen kan være svær, og I vil kunne møde stor modstand, men det er vigtigt ikke at give op. Fremover vil de bedste medarbejdere nemlig søge hen til de arbejdspladser, der kan give de bedste medarbejderoplevelser.

EXCS_Blog_CTA2

 

Thomas Vestergaard. Chief Executive Officer
Forfatter

Thomas Vestergaard. Chief Executive Officer

Thomas tager på bloggen udgangspunkt i sine 20 års erfaring som konsulent for Nordens største virksomheder. Han rådgiver ofte på topledelsesniveau i koblingen mellem organisationers strategi, målinger og adfærd blandt kunder, ledere og medarbejdere. I det daglige fungerer Thomas som Chief Executive Officer for Ennova.