Feedback er nøglen til succes

Forfatter - Agneta Saxeby. Senior Advisor

"Vi skal blive bedre til at kommunikere strategi og mål. Vi må højne ledelseskvaliteten og lederne skal blive bedre til at give feedback!" Dette er eksempler på de udmeldinger, vi ofte får fra virksomhederne, når vi diskuterer, hvad der er vigtigst for at få mere engagerede medarbejdere, som vil blive på arbejdspladsen og udvikle sig. Der findes uendelig meget forskning om sammenhængen mellem engagerede medarbejdere og virksomheders økonomiske resultat. De fleste ledelsesgrupper forstår, at det er vigtigt - men den store udfordring ligger i at finde de rette værktøjer for at få det til at lykkes. 

I efteråret 2015 skrev jeg en artikel til motivation.se, hvor jeg rejste spørgsmålet om, hvorvidt der er en universel formel til at sikre arbejdsglæde, ledelseskvalitet og læring i en tid, hvor forandring er normen. Hver femte svensker søgte aktivt efter nyt job, og det svenske lederskab blev betragtet som middelmådigt i global sammenhæng. Og billedet er det samme i dag. 

effektiv intern kommunikation skaber engagerede medarbejdere 

Den røde tråd er uklarhed i alle led. Uklarhed i forhold til at forstå virksomhedens strategi og mål, uklarhed i forhold til, hvad lederens rolle er og uklarhed når det kommer til, hvad der forventes af hver enkelt.

Men findes der så en universel formel? Findes der nogle magiske nøgler, vi kan anvende til at få låst problemet op? Det mener jeg, at der gør. En af nøglerne er effektiv kommunikation.
En effektiv intern kommunikation bidrager til engagerede medarbejdere, som forstår og arbejder i tråd med de overordnede mål og strategier, giver tilfredse kunder og bidrager til virksomhedens økonomiske resultat.

Men for at lykkes med den interne kommunikation må vi begynde at reflektere over, hvordan vi anvender feedback. Feedback er nemlig et af de vigtigste kommunikationsværktøjer. Det kan anvendes med det formål at identificere styrker og svagheder, udvikle ledere og medarbejdere samt løse problemer.

uden feedback bliver kommunikation bare information

Hvordan hænger intern kommunikation og feedback sammen? Lad os begynde med, hvad kommunikation betyder. "Kommunikation er et udbytte af tanker og idéer mellem mennesker for at opnå forståelse." Kommunikation er altså en dialog med det formål at opnå forståelse.

For at være sikker på, at man har forstået, så kræves der en form for afspejling af budskabet. Det er her, feedback kommer ind i billedet. Feedback er helt enkelt en dialog mellem mennesker, som afspejler, hvordan en person ser på en andens adfærd eller præstation. Feedback er derfor fundamentalt for at skabe en effektiv tovejskommunikation. Uden feedback bliver kommunikation i stedet blot til information.

Feedback er derfor hovedkomponenten i kommunikationsprocessen, da den giver afsenderen muligheden for at analysere effekten af budskabet. Det hjælper afsenderen med at sikre, at modtageren har tolket budskabet korrekt. Derfor er feedback en nødvendig bestanddel i kommunikationen for at skabe forståelse. Så begynd at give og modtage den feedback, der vil gøre dig til en bedre leder.

feedback er nødvendigt for at lykkes med den interne kommunikation

Mange gange ses intern kommunikation som et budskab fra den øverste ledelse og nedad i virksomheden via ledere til medarbejdere. Men det handler ofte bare om information og ikke kommunikation. Hvis vi vil have, at medarbejderne skal forstå formålet med det, der "kommunikeres" må vi starte med at forklare "hvorfor" og også lytte til ledernes og medarbejdernes refleksioner. Først dér ved vi, om budskabet er forstået korrekt.

At fokusere på feedback i den interne kommunikation sikrer en fælles forståelse af budskabet. Det giver også ledere og medarbejder et ansvar for at reflektere og føle sig involverede til at tage et medansvar.  

I vores foranderlige arbejdsliv er feedback nødvendig for at skabe et positivt arbejdsklima, hvor  medarbejderne føler sig involverede i forandringerne og for at skabe forståelse og tryghed. Det giver medarbejderne mulighed for at bidrage med idéer og skabe et klima af innovation og dermed udnytte medarbejdernes viden og færdigheder.

lederen har en vigtig rolle

Den vigtigste kommunikationskanal er derfor lederne. De er tættest på medarbejderne i det daglige, og de skal lykkes med at få de overordnede strategier og mål omsat til forståelige og operationelle delmål. Medarbejderen må forstå "hvorfor", hvilken værdi det har og hvad der kræves for at bidrage til de fælles mål. Og det er lederne, der bedst kan forklare, hvordan arbejdsopgaverne hænger sammen med de strategiske målsætninger.

Det handler om at se feedback som effektiv lytning, hvor man får svar på, om medarbejderne har forstået og samtidig signalerer, at deres input er vigtige. Det i sig selv skaber motivation og deltagelse. Feedback er en af hjørnestenene for udvikling og er også en form for læring, der bidrager til mere motiverede medarbejdere. De oplever nemlig at blive set, at deres arbejde er vigtigt, og det føles godt at gå på arbejde. Men feedback går begge veje. Lederen skal også være i stand til at bruge feedbacken fra medarbejderne konstruktivt. For både lederen og medarbejderen gælder det ikke blot om at lytte og forstå, men også om at handle når det er nødvendigt - og måske endda ændre sin opførsel. 

klarhed i alle led 

For ledelsen er det derfor vigtigt at være konkrete med mål og formål for kommunikationen, og hvad der forventes af lederne. Det handler om at have ledere, der fungerer som ambassadører, hvilket indebærer, at virksomheden må satse mere på at støtte lederne i at udvikle deres lederskab.

Her ligger en stor udfordring men også store gevinster for virksomhederne, der igennem feedback kan skabe succes gennem en effektiv intern kommunikation! Hvis det skal lykkes, skal den røde tråd være klarhed i alle led. Klarhed omkring forståelsen af virksomhedens strategi og mål, klarhed i lederens rolle og klarhed i forhold til, hvad der forventes af hver enkelt.

Dét er nøglen til fremgang. 

Læs mere

Agneta Saxeby. Senior Advisor
Forfatter

Agneta Saxeby. Senior Advisor

Agneta er Senior Advisor på medarbejder- og kundeoplevelsesområdet i Ennova. Hun har mere end 20 års erfaring og støtter HR, ledere og ledelsesteams i udviklingen af deres organisation. Hun brænder for at sikre forbindelsen mellem virksomhedens strategier og medarbejderengagement, og dermed forbedre virksomheden ved at omdanne datadrevede indsigter til relevante handlinger på både det strategiske og driftsmæssige niveau.