Mångfald & inkludering

Mångfald & inkludering

Från ambitioner till insikter och handlingsbara planer

Få mer information
Hur ni tar nästa steg på er resa mot mångfald och inkludering

Behöver ni veta hur ni tar nästa steg på er resa mot mångfald och inkludering?
Vill ni veta hur ni tillvaratar data och undersökningar för att hitta de svaga punkterna inom mångfald och inkludering i er organisation?

Vill ni veta hur ni tillvaratar data och undersökningar för att hitta de svaga punkterna inom mångfald och inkludering i er organisation?
Vill ni minska förekomsten av omedvetna fördomar och utveckla ett inkluderande ledarskap?

Vill ni minska förekomsten av omedvetna fördomar och utveckla ett inkluderande ledarskap?
att arbeta med mångfald och inkludering

Från ambitioner till insikter och handlingsbara planer

Att arbeta med mångfald och inkludering är komplicerat, men fördelarna för personer och organisationer råder det ingen tvekan om. Ennovas M&I-lösningar hjälper er mäta, förstå och förbättra er på området – och hjälper er få en mångfald av idéer. Inkludera våra kvantitativa insikter, expertutvärderingar eller träningsmoduler i ert M&I-program och ta nästa steg för att skapa en verkligt inkluderande kultur. Vi erbjuder er tre sätt att arbeta med mångfald och inkludering:


M&I-insikter för att fastställa er grundnivå
Genom er medarbetardata utvecklar och analyserar vi ert Diversity Score och jämför det med liknande organisationer. Vi kan också analysera er nuvarande engagemangsundersökning för M&I-insikter.

M&I-utvärdering och åtgärdsplanering
Vi hjälper er utvärdera mångfald och inkludering genom specialiserade M&I-undersökningar eller M&I-moduler som läggs till i era engagemangsundersökningar. Utifrån resultaten förser vi er med prioriterade M&I-initiativ.

M&I-träning
Vi hjälper er hantera omedvetna fördomar, främja inkluderande ledarskap och se till att kvinnliga nyckelpersoner utvecklas.

Få mer information
mångfald och inkludering – skillnader mellan könen

Få M&I-insikter för att fastställa er grundnivå

Vårt People Analytics Team är experter på undersökande analyser baserade på resultat från engagemangsundersökningar, medarbetar- och prestationsdata och riktade M&I-undersökningar. Vi hjälper er utvärdera er tillgängliga data och ger rådgivning om hur ni kan få en bra grund för att uppnå handlingsbara M&I-insikter.

Färdig M&I-undersökning

Ett annat alternativ är vår färdiga M&I-medarbetarundersökning som utvecklats och utformats för att inte bara täcka den upplevda inkluderingen, utan även de drivkrafter för engagemang som vi vet bidrar till en inkluderande kultur. Med över 30-års internationell erfarenhet och djuplodande analyser av miljarder observationer vet vi hur man berättar övertygande berättelser genom data. Och vi vet hur man finner insikterna ni behöver för att ta fram er medarbetarplan.

Få mer information

gender_diversity_diversity_score_for_old_hubspot_system_vs2

Diversity Score

För att verkligen få ut fördelarna med mångfald måste den finnas bland alla medlemmar i organisationen. Om en organisation till exempel består av 200 kvinnor som arbetar inom HR/administration/marknadsföring och 200 män som arbetar inom teknik/IT/leverantörskedja, så är könsbalansen 50/50. Har det företaget en bra könsfördelning?

Vi tycker inte det.

Därför har vi utvecklat ett Diversity Score.
Det är en poäng för varje medarbetare, som återspeglar ålders- och könsfördelningen i de närmaste delarna i organisationen.
Poängen kan analyseras utifrån flera vinklar för att avslöja den verkliga fördelningen och därmed hjälpa till att identifiera exakt var insatserna ska riktas.
Poängen kan även jämföras mot industrier och geografisk plats för att förstå hur fördelningen står sig mot liknande organisationer.

Morten Hartvig Berg, Head of Employee Experience & Insights, Ennova

Vill du veta mer om M&I-undersökningar och -analyser?

Kontakta då mig så återkommer jag till dig.

Morten Hartvig Berg, Head of Employee Experience & Insights

E-post: mhb@ennova.com, Telefon: +45 32 46 30 66

Skicka ett e-postmeddelande
Ring mig
Mångfald & inkludering 360°-expertutvärdering

Mångfald & inkludering 360°-expertutvärdering

Behöver ni veta hur ni tar nästa steg på resan mot mångfald och inkludering?

Oavsett om målet är att skapa en mer blandad personalstyrka som attraherar en mångfald av talanger, eller att utveckla en mer inkluderande kultur som ger lika möjligheter för nuvarande och framtida medarbetare, är det viktigt att veta var ni ska börja för att få störst effekt och kunna ta fram rätt insatser för att ändra läget.

Kartlägg ert nuvarande läge och få prioriterade initiativ

Ennovas M&I-experter erbjuder en komplett 360-gradig M&I-utvärdering som fastställer er nuvarande M&I-mognad och erbjuder er statusen för alla aspekter inom organisationens M&I, från rekrytering, ledarskap och kultur till prestationsutvärderingar och successionsplanering.

Baserat på utvärderingens viktigaste resultat kommer en workshop med aktuella aktörer kunna tillhandahållas av våra experter. Här kommer vi titta på vilka strategiska initiativ som skulle kunna driva M&I-utvecklingen framåt. Resultatet av workshoppen kommer vara en kortfattad rapport med rekommendationer och en prioriteringslista på åtgärder som kommer hjälpa er driva M&I-planen vidare.

Få mer information

onlinerådgivning leadership & team development

Skräddarsydda M&I-aktiviteter

- som ökar organisationens mångfald och inkludering

Genom att kombinera vår praktiska M&I-erfarenhet och omfattande kunskap om kultur och ledarskap erbjuder vi lösningar som för er närmare en verkligt inkluderande organisation präglad av mångfald:

  • Träning mot omedvetna fördomar – förstå de egna fördomarna och hur de kan hanteras
  • Inkluderande ledarskap –lär er tillämpa ett inkluderande och involverande ledarskapssätt i det dagliga arbetet
  • Hjälp era kvinnliga nyckelpersoner att lyckas –lär era kvinnliga nyckelpersoner bekämpa organisationella, individuella och strukturella hinder och hjälp dem ta nästa steg i karriären.
Träningsmodulerna kan anpassas för team, HR eller hela affärsenheter.

Få mer information

Vibeke Follmann

Behöver du veta mer?

om 360-gradig M&I-utvärdering eller M&I-träning, då kontakta mig så återkommer jag till dig.

Vibeke Follmann, Leadership Consultant:

E-post: vfo@ennova.com, Telefon: +45 30 90 13 97 

Skicka ett e-postmeddelande
Ring mig
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo

Vill du veta mer om våra M&I-lösningar?