hero_kpis_and_governance_1440x560px

KPIer & förvaltning

Skapa ett starkt förvaltningsramverk för CX och håll en gemensam linje för hela kundprogrammet

Få mer information

kpis_and_governance_1

Behöver ni veta hur ni får delaktighet och ansvarstagande för kundupplevelsen?
kpis_and_governance_2

Vill ni fastställa de rätta KPI-måtten för er organisation??
kpis_and_governance_3

Vet ni hur ni följer upp och utnyttjar era KPI:er för att hantera förbättringsinsatser?
cx_kpis_and_governance_fig1

Länka samman kundupplevelsen och värdet

Vet ni hur era kunder upplever interaktionen med ert företag? Och är ni tydliga med vem som ansvarar för att leverera kundupplevelsen? Att länka samman kundupplevelsen och värdet är avgörande för att säkerställa och upprätthålla en CX-förvandling. Att ha rätt mått för att följa upp kundupplevelsen tillsammans med rätt förvaltningsstruktur är viktigt om ni vill förbättra kundupplevelsen.

Vi hjälper er välja de KPI:er för kundupplevelsen och den förvaltningsstruktur som är rätt för er och som kommer motivera medarbetarna och öka prestationerna i hela organisationen.

Få mer information
kpi_ipad_pro_right_vs4

Utveckla och tillämpa bästa praxis för KPI:er och förvaltning

Utnyttja pålitliga riktmärken för att mäta era CX-framsteg på rätt sätt

Om ni vill förbättra kundupplevelsen är KPI:er och förvaltning grundläggande hörnstenar i alla kundprogram.
Och vi kan hjälpa er att lyckas.
Genom att utnyttja bästa praxis, dokumenterade processer och praktiska verktyg hjälper våra erfarna CX-konsulter er att skapa en sammanhängande och effektiv KPI- och förvaltningsstruktur.

Med faktainsamling och workshoppar hjälper vi er välja de KPI:er för kundupplevelsen och den förvaltningsstruktur som är rätt för er och som kommer motivera medarbetarna och öka prestationerna i hela organisationen. Med över 25 år erfarenhet vet vi hur man tar fram stabila och tillförlitliga KPI:er. De är även tillräckligt pålitliga för att ingå i KPI-grupper och incitamentsprogram.

Tillsammans identifierar vi det bästa möjliga KPI:et för ert ändamål och framtida förvaltningsstruktur. I workshoppen tar vi t.ex. upp om NPS är rätt mått. Hur är det med Customer Effort Score? Och hur motiverar man medarbetare genom att ställa upp ett mål som de kan påverka?

Få mer information

customer-centric_leadership_600x600px

Lyckas med en kundcentrerad förvandling!

Allt börjar med ledarskap.
Kundupplevelsen kommer inte förbättras om ni inte får medhåll från medarbetarna och organisationen bakom den. Att införliva kundcentrerad ledarskapsutveckling i ert kundprogram kommer avsevärt öka chanserna för att ni ska lyckas med er kundcentrerade förvandling. Skapa och upprätthåll en positiv kundupplevelse.

På Ennova vet våra Leadership & Team Development-konsulter hur era ledare ska utvecklas och tränas i ett mer kundcentrerat tillvägagångssätt. Baserat på viktiga ledarskapsaspekter, t.ex. att kunna ge en riktning och ett syfte, driva verkställandet disciplinerat, främja en kundcentrerad kultur i teamen etc., hjälper vi er skapa det ledarbeteende som behövs för att börja ta kundupplevelsen till nästa nivå.

Få mer information
Identifiera viktiga kundinsikter

Identifiera viktiga kundinsikter

– och förbättra kundupplevelsen baserat på fakta

Baserat på den senaste forskningen och gedigen erfarenhet av bästa praxis har vi kombinerat de allra senaste analysmodellerna och AI med nästa generations CX-underlag. Med andra ord erbjuds ni nästa generations CX-insikter på marknaden för att fånga styrkan i relationen mellan er och era kunder. T.ex. får ni databaserade rekommendationer på var ni ska inleda er utvecklingsinsatser för att förbättra de saker som är viktiga för kunden.

Få mer information
Ennova Knowledge center - The results are in

Ennova CX Knowledge Center

Leverera värde till er organisation

Kombinera era kundinsikter med vårt CX Knowledge Center som har information om bästa praxis och olika sätt för hur ni omvandlar insikter till åtgärder. CX Knowledge Center hjälper er hålla farten uppe och innehåller allt från resultatanalyser och hur delaktighet i organisationer skapas, till hur ni säkrar engagemang från högsta ledningen och mobiliserar organisationen.

Läs mer om Ennova CX

Vi är en totalleverantör med en mängd olika relevanta specialiserade och erfarna experter. Oavsett om ni behöver hjälp med att ta fram ett komplett kundfeedbackprogam eller bara vill genomföra en kundundersökning, så är vi redo att hjälpa er och har den nödvändiga kompetensen in-house.

 

hero_customer_centric_leadership_1440x560px_vs3

Kundcentrerat ledarskap

Utveckla och träna era ledare för att lyckas med en kundcentrerad förvandling!

Få mer information

hero_customer_relation_1440x560px

Kundrelationsundersökning

Identifiera viktiga kundinsikter och förbättra er kundupplevelse hela vägen.

Få mer information

hero_people_and_culture_1440x560px

Medarbetare & kultur

Skapa en faktabaserad CX Culture-grundnivå med en CX-kulturundersökning.


Få mer information

ISO Certified
AA Certified
Esomar

Er data är säker med oss

 

Skärpta bestämmelser kräver att mer uppmärksamhet ägnas åt konfidentialitet och datasäkerhet. Med Ennova kan era säkerhetsansvariga vara lugna. Alla våra processer är förenliga med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi har varit ISO27001-säkerhetscertifierade sedan 2012.
Vi genomgår årliga ISAE 3000- och SOC 2-certifieringsrevisioner utan anmärkningar.

 

Om våra certifieringar

nvs_1440x550px

Kan jag hjälpa dig?

Om du har några frågor om KPI:er och förvaltning får du gärna kontakta mig, så återkommer jag till dig.

Nicholas Vinther Skov, Engagement Manager - Head of Customer Experience Advisory:

E-post: nvs@ennova.com, telefon: +45 86 20 43 42

Skicka ett e-postmeddelande
Ring mig
Quote

Ennova förstod våra problem och hjälpte oss att omdefiniera undersökningens frågor för att täcka in alla avgörande drivkrafter. 

- An Beullens, HR Manager Corporate, Azelis

LÄS OM AZELIS CASE
Quote

Jag kan lita på det jag får från Ennova. De stöttar mig i processen och kvalitetsstämplar kundnöjdhetsarbetet.

- Morten Bach Jensen, Group Vice President, Group Marketing, Grundfos

LÄS OM GRUNDFOS CASE
Quote

Ni kan utmana oss gällande våra förväntningar. De ger oss den bästa och mest relevanta rådgivningen.

- Trine Neimann-Platz, Vice President of Strategy, Sustainability & Norway, Kvadrat

LÄS OM KVADRAT CASE
Quote

Det individuella fokuset är helt unikt för Fast Track-processen, eftersom det ger ledarna några användbara verktyg.

- Mette Vistisen, Vice President People & Organization, VIKING Life-Saving Equipment

LÄS OM VIKING CASE
Quote

Ennova har utan tvivel medverkat till att vi har kunnat arbeta målmedvetet med åtgärder i organisationen som har gjort skillnad.

- Tina Thomsen, HR Director, Synoptik

LÄS OM SYNOPTIK CASE
Quote

De data som vi erhåller har alltid varit korrekta, levererade i tid och presenterats på ett lättförståeligt sätt. 

- Lars Veber Mygland, Program Manager Global Sales & Customer Excellence, FOSS

LÄS OM FOSS CASE
Quote

Ennova har varit en ytterst professionell samarbetspartner som har gett trygghet under hela vägens gång. 

- Morten Sommerfeldt, kommunikationschef, Industriens Pension

LÄS OM CASEN
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo
Company logo

Vill du veta mer?