Det koster på topp- og bunnlinjen når du glemmer dine medarbeidere

Forfatter - Søren Smit. Director

Medarbeiderne er den viktigste ressursen i en organisasjon, og ingen andre områder har så tung og bredspektret påvirkning på organisasjonens topp- og bunnlinje. Derfor bør det være større fokus på medarbeideropplevelsen i enhver organisasjon.


Prioritering av medarbeideropplevelsen lønner seg

Medarbeideropplevelsen har ennå til gode å bli innlemmet i den strategiske agendaen i de fleste selskaper. Dette vises Ennovas internasjonale undersøkelse, der vi spurte +500 HR-ledere om i hvilken grad deres organisasjon jobber med forskjellige elementer innen medarbeideropplevelsen.

EX-modenheten er generelt lav. Bare i omtrent hvert femte selskap er medarbeideropplevelsen en topp 3 strategisk prioritet, 14 % av selskapene måler kontinuerlig medarbeideropplevelsen og 11% forsøker å mobilisere selskapet til å bli bedre i å skape de gode medarbeideropplevelsene.

bp1_fig1_mastering_employee experience_no


Når bedrifter skal definere den strategiske agendaen, er ikke hovedfokuset på medarbeideropplevelsen, men på andre områder som vekst, produktlansering, kostnader og kundeopplevelser, som har en tydeligere og direkte målbar effekt på topp- og bunnlinjen.

Men slik bør det ikke nødvendigvis være, fordi det også finnes en rekke økonomiske gevinster ved å prioritere og fokusere på medarbeideropplevelsen.

Følgende +8 forskjellige dimensjoner påvirker til daglig topp- og bunnlinjen i selskapet ditt:

  1. Sykefravær
  2. Medarbeidere som slutter
  3. Tiltrekning
  4. Holde på nøkkelmedarbeidere
  5. Ansettelseshastighet
  6. Innovasjonsevne
  7. Produktivitet
  8. Salgsrater

Gjennom analyser i mange forskjellige selskaper har vi faktisk kunne dokumentere de positive økonomiske effektene av å ha medarbeideropplevelsen i fokus. For eksempel viser det seg gang på gang i disse analysene at det er en sammenheng mellom den ansattes engasjement og vedkommendes evne til å skape lønnsomhet.

bp1_fig2_mastering_employee experience_no
Kilde: Anonymisert Ennova-case basert på undersøkelsesdata av 45 000 ansattes
svar over 3 år, kombinert med økonomiske data.

 

Eksemplet viser at medarbeidere med høyt engasjement leverer 38 % høyere lønnsomhet enn ansatte med lavt engasjement.

Vil du vite mer? Les om hele undersøkelsen her.

Vi ser også den direkte konsekvensen på bunnlinjen. I et selskap med 16 500 ansatte og en churn-rate på 7,5 %, er kostnaden 433 MDKK per år i form av rekrutterings- og onboarding-kostnader samt tapt produktivitet i en periode.

 

Hva er en medarbeideropplevelse?Best på medarbeideropplevelsen gir suksess

En omfattende studie, som undersøker effekten av et langsiktig fokus på å jobbe med medarbeideropplevelsen, viser at organisasjoner med fokus på medarbeideropplevelsen har mer enn firedoblet gjennomsnittsoverskuddet og mer enn doblet gjennomsnittsomsetningen.

De økonomiske effektene av EX er derfor betydelige, men mange organisasjoner sliter fremdeles med å få EX på dagsordenen, samtidig som de mangler en systematisk og praktisk tilnærming til området, noe som er nødvendig for å kunne ta medarbeideropplevelsen til neste nivå.
Med boken «Mastering Employee Experience» får du et solid innblikk i de ulike fagdisiplinene og -områdene, noe som gjør det klart for deg hvor og hvordan du kan starte din EX-transformasjonen i din organisasjon.

Nysgjerrig på hvordan du kan jobbe med medarbeideropplevelsen? Få gratis utdrag fra boka «Mastering Employee Experience».


FÅ VIDEOERNE OG VÆRKTØJERNE HER

Søren Smit. Director
Forfatter

Søren Smit. Director

Søren Smit brenner for medarbeider- og kundeopplevelser. Søren leder Ennovas EX- og CX-forretningsutvikling. Han har 10 års erfaring innen kundeopplevelsesområdet som direktør og ansvarlig for å bygge en data- og analysedrevet CX-kultur samt en transformasjon av kundeopplevelsen i TDC Group.