Bli bedst på medarbeider-opplevelser

Forfatter - Ennova

Boka «Mastering Employee Experience – 16 specific steps to take in your EX transformation» er utarbeidet av forretningsutviklingsdirektør Søren Smit og Thomas Vestergaard og Morten Henriksen, hhv. konsernsjef og kommersiell EX-ansvarlig i konsulenthuset Ennova.

 

Hvor høyt på den strategiske agendaen er de ansatte egentlig i organisasjonen din – hvis du virkelig tenker gjennom det?

Dette er spørsmålet boka «Mastering Employee Experience» stiller, for selv om de fleste er enige om at ansatte er avgjørende for en organisasjons suksess, er det svært få selskap som faktisk setter medarbeideropplevelsen øverst på den strategiske agendaen. Det ofte brukte utsagnet «ansatte er vår viktigste ressurs» blir derfor i mange tilfeller en form for selvillusjon.

Asset 3541

”Boka kan lette arbeidet for den HR-ansvarlige fordi den bidrar til å skape oversikt over og innsikt i de ulike fagfeltene og -områdene, og deretter gir boka et helt konkret forslag til hvordan din EX-transformasjonsplan kan se ut fra år 1 til år 3.”

- Søren Smit, hovedforfatter og forretningsutviklingsdirektør, Ennova.

FÅ VIDEOERNE OG VÆRKTØJERNE HER

Organisasjonene går inn i en tid der medarbeiderne blir de nye kundene, og hvor gode opplevelser for medarbeiderne blir det sentrale fokuspunktet og dermed minst kommer til å bli likestilt med kundeopplevelsen og de økonomiske resultatene.


Les kort om boka herMedarbeideropplevelsen er en kompleks disiplin å mestre. Mange snakker om det, men ikke mange selskap har kommet i gang ennå. Derfor gir boka HR og toppledelsen 16 konkrete tiltak for hvordan organisasjoner kan gjennomføre en transformasjon av medarbeideropplevelsen over en 3-årsperiode, sterkt inspirert av de vellykkede transformasjonene av kundeopplevelsen som er gjennomført de siste 5–10 årene.

Asset 3541

”Det er nå området må akselereres og innta en ny posisjon, for hvis det ikke skjer, vil de nye generasjonene, talentene og de beste lederne og medarbeiderne gå til mer attraktive arbeidsplasser – dem som setter medarbeideropplevelsen over alt annet.”

- Søren Smit, hovedforfatter og forretningsutviklingsdirektør, Ennova.

Påvirker daglig topp- og bunnlinjen i minst 8 dimensjoner

I boka får du innsikt i hvordan EX-området daglig påvirker topp- og bunnlinjen på flere forskjellige parametere – fra sykefravær og permitteringer til høyere innovasjon, endringsberedskap, kundeopplevelse og salg.
Bare 1/5 av virksomhetene har faktisk medarbeideropplevelsen som en del av sin strategiske topp-3-prioritering, men det må organisasjonene endre hvis de skal lykkes i markedet i fremtiden. Det vil også bety flere planlagte enn tilfeldige medarbeideropplevelser på tvers av medarbeidernes reise gjennom organisasjonen.

Asset 3541

”Det er ikke mange virksomheter som i dag har planlagte medarbeideropplevelser for å bygge opp under kulturen de strever etter, og som er nødvendig for å bli en vinner i markedet. Denne boka er et overbevisende argument for at virksomhetene må ha som mål å ha det, også for å oppnå klare fordeler både på bunn- og topplinjen”

- Thomas Hedegaard Rasmussen, SVP Digital & Automation, People & Culture, Vestas.

Kjøp boka

soren_smit

Om bokas hovedforfatter

Søren Smit brenner for medarbeider- og kundeopplevelser. Søren leder Ennovas EX- og CX-forretningsutvikling og har også gitt ut boka «Professionel Kundeindsigt – forskellen mellem økonomisk succes og fiasko». Han har 10 års erfaring innen kundeopplevelsesområdet som direktør og ansvarlig for å bygge en data- og analysedrevet CX-kultur samt en transformasjon av kundeopplevelsen i en av Nordens største tele-, TV- og internettleverandører, TDC Group.

 

 

Ennova
Forfatter

Ennova

For Ennova handler det om medarbeidere og kundeopplevelser ! Vi forbedrer kontinuerlig våre løsninger ved å samarbeide med verdens beste selskaper og være i forkant av globale trender i bransjen