HUR HÖGT HAMNAR MEDARBETARUPPLEVELSEN (EX) PÅ ER AGENDA?

En radikal omvandling av medarbetarupplevelserna är inte något mindre ad hoc-projekt, utan en envis strävan efter att kontinuerligt få EX inarbetat som själva navet för organisationens kultur och DNA.

Genom ett test av ditt företags EX-mognad har du möjlighet att få en snabb indikation på hur högt medarbetarupplevelsen hamnar på agendan i ditt företag. I testet finns olika påståenden gällande var och en av de fyra hörnstenarna i EX-systemet:

• Skapa strategiska ramar
• Etablera en datadriven kultur
• Implementera ett helt nytt sätt att arbeta på
• Omvandla medarbetarupplevelsen.

Alla fyra EX-hörnstenarna är avgörande för medarbetarupplevelsen, eftersom det uppstår interaktion och beroendeförhållanden mellan dem.

Men det betyder inte att organisationen ska fokusera på alla hörnstenar samtidigt. Man kan enkelt starta sin EX-omvandling genom att fokusera på enkla områden först – men i slutänden är alla områdena viktiga för att kunna skapa en fulländad medarbetarupplevelse.

Vi är övertygade om att områdena bör förankras, ägas och främjas av HR-funktionen, men det är så klart helt avgörande att det finns en lokal förankring och handlingskraft i hela organisationen.

KONTAKTA OSS