Some additional information in one line

TILMELDING TIL ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018

Mere end 100 almene gymnasier, 65 erhvervs- og landbrugsskoler, 27 VUC'ere og 15 SOSU-skoler er løbende med i det fælles elevtrivselskoncept på ungdomsuddannelserne. Hvert år indsamles data, og de medvirkende institutioner får leveret ETU-resultaterne gennem Ennova, der indeholder dybdegående analyser til brug i det strategiske arbejde på skolen.

Vores kundeundersøgelse viser meget høj tilfredshed med vores ydelser, idet vi gør det nemt for de deltagende institutioner at leve op til Undervisningsministeriets krav. Gymnasiereformen betyder, at gymnasierne ligeledes skal leve op til kravet om trivselsundersøgelsen, hvilket Ennova selvfølgelig også sørger for.

Ennova vil i år tilbyde online rapportering, hvilket blandt andet gør det nemmere for skolerne at følge med i ETU-resultaterne løbende gennem dataindsamlingen. De endelige resultater vil kunne tilgås online kort tid efter dataindsamlingen er sluttet.

OM DATAINDSAMLING

Når du har tilmeldt dig via formularen her på denne side, vil Ennova kontakte dig med information om, hvordan processen for dataindsamlingen kommer til at foregå. På grund af den online rapportering vil det igen i år ikke være muligt at stå for sin egen dataindsamling på skolerne (selv indsamle data). Dataindsamlingen foretages igennem Ennovas dataindsamlingssystem. Når du har tilmeldt dig her på siden, skal du ikke foretage dig yderligere. Ennova vil kontakte dig.

TILMELDING

I nedenstående formular tilmelder du din institution til ETU 2018. Din tilmelding sikrer, at du får den rette information omkring undersøgelsen på netop jeres institution.

Vi glæder os til igen i 2018 at servicere nye såvel som gamle samarbejdsinstitutioner.

 

Se prismodellen her

Tilmeld dig ETU 2018