<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=307948614421711&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

OPTIMERA MEDARBETARRESAN

Vi identifierar, designar och mäter i alla relevanta kontaktpunkter på medarbetarresan – the ’employee journey’. Med denna kunskap skapar vi tillsammans de optimala ramarna för dina medarbetares upplevelser och utveckling.

FÖRSTÅ MEDARBETARRESAN

Vi lyssnar på dina medarbetare med hjälp av intelligenta undersökningar. Vi hjälper dig att forma vägen från rekrytering till avgång, och identifierar de viktigaste kontaktpunkterna och pekar på ’burning points’.

VET HUR OCH NÄR NI SKA MÄTA

Idag är det möjligt att mäta överallt i verksamheten och hela tiden. Detta ger oändliga möjligheter. Men du riskerar att skapa frustration hos dina medarbetare med allt för många mätningar. Med intelligent design ser vi till att dina frekventa mätningar ger mening för medarbetarna.

SYNKRONISERA ERA UNDERSÖKNINGAR

Kombinera intern data med dina medarbetarundersökningar och förstå sambanden. Vi hjälper dig att förstå hur utvecklingssamtal, bra möten, hälsofrämjande initiativ, IT-service, etc., påverkar verksamhetens övergripande engagemang.

LYSSNA PÅ ETT INTELLIGENT SÄTT

Den digitala transformeringen håller på att förändra vårt sätt att arbeta, och data och förståelse om våra medarbetares resa i verksamheten är i centrum. Vi identifierar dina medarbetares kontaktpunkter i verksamheten, och ger råd om hur man väljer bästa nyckeltal (KPI).

OPTIMERA ER ONBOARDING

En väl genomförd onboarding ger nyanställda en ’fast-track’ till att bli en del av din organisation. Vi hjälper dig att optimera onboardingprocessen. Våra undersökningar ger dig den feedback som behövs för att fokusera på insatser som ska se till att introduktionen till arbetsplatsen blir så värdefull som möjligt.

GE NYTT LIV ÅT ER EMPLOYEE EXPERIENCE

Enbart system och dashboards skapar i sig inte en fantastisk ’employee experience’. Vi ger dig råd om hur du utformar och kommunicerar resultaten från de olika kontaktpunktsundersökningarna, så att du skapar åtagande och förändring.

FÅ MED NYANSTÄLLDA PÅ KORTARE TID

Baserat på våra analyser av vår stora databas, är vi väl insatta i segmentet nyanställda.

Vi använder denna kunskap i dina onboarding undersökningar så att du kan fokusera på resultaten.

VI SYR IHOP DIN MÄTNING

Du kan ställa en miljon frågor om en miljon saker. Vi hjälper dig att komma igång med arbetet av medarbetarresan, och ger råd om var, när och hur du ska kommunicera.

ENGAGERA DINA MEDARBETARE OCH FÅ DE SVAR DU BEHÖVER

Vi gör det enkelt att svara. Vi ställer de rätta frågorna, vi kommunicerar på ett intelligent sätt och vi får alla undersökningar att fungera tillsammans.

För dig och dina medarbetare är det enkelt att delta eftersom Ennovas erfarenhet är fundamentet för en engagerande och relevant kontaktpunktsundersökning.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?