Engagera din organisation

Ennovas ”cutting-edge” digitala plattform gör det enkelt att få värde av din undersökning och följa upp på dina handlingar. Och vi ser till att alla har fokus och hela tiden förbättras.

Vi ger era chefer och medarbetare enkla och precisa rekommendationer baserat på vår kunskap om vad som fungerar och säkrar att ni arbetar med det som ger värde.

DRA NYTTA AV VÅR ERFARENHET

Vi har analyserat och använt kunskap från mer än 30 000 teamresultat. Använd Ennovas beprövade modell för arbetsglädje (Employee Engagement) och få global benchmark samtidigt. Baserat på vår kunskap och data utformar vi den benchmark som passar er, så att det inte bara handlar om land och bransch, utan om er verklighet.

UNDVIK UNDERSÖKNINGSTRÖTTHET

Vi vet när du ska fråga dina medarbetare - och när du inte ska göra det. Medan mjukvaruleverantörer (SaaS) erbjuder hyperfrekventa mätningar, vilket resulterar i minskande svarsfrekvenser och oengagerade svar, är våra vältajmade pulsmätningar det intelligenta alternativet.

BLI DIGITAL

Vår digitala plattform tar medarbetarundersökningen ett steg längre. Dina chefer mottar resultat i ett engagerande format som ger lust till handling. De guidas i en inspirerande digital miljö för att skapa en god dialog. Rekommendationerna för handlingar baseras på Ennovas people analytics data, där djupare insikter hela tiden bara är ett klick bort.

FÅ SAKER GJORDA

Vi guidar dina chefer steg för steg med skräddarsydda förslag till handlingar. Vi berättar vilka handlingar som är mest effektiva för det specifika teamet baserat på deras resultat, så att de arbetar med rätt saker. Och så sätter vi realistiska mål utifrån 30 000 andra teams erfarenheter.

TRANSFORMERA DIN ORGANISATION

Våra organisationspsykologer lyfter er på både lednings- och individnivå, så att ni får ut det mesta av er löpande uppföljning. Vi kallar det Ennova Transformation Services, och det innefattar både coaching av chefer med svaga resultat till engagerande aktiviteter i ledningsforum.

LYFT DET GLOBALA PROJEKTET

Ennova är bäst när det gäller internationella undersökningar. Alla supportfunktioner, applikationer och kommunikation följer vårt nordiska arv för enkel, funktionell design. En design som understöds av våra kvalificerade medarbetare med 5-15 års erfarenhet. Därför Nordic Excellence Worldwide!

VI GUIDAR DINA CHEFER TILL FRAMGÅNG

Vi vägleder dina chefer så att de framgångsrikt kan arbeta med resultaten.

Vi involverar beteendedesign, affärspsykologer och UX-specialister i den kontinuerliga utvecklingen av vår plattform. Med Ennova kommer inte svaga chefer att tappa motivationen av dashboards fyllda av röda siffror. Istället guidar vår plattform cheferna att arbeta med resultaten genom tydliga rekommendationer, som vi vet fungerar och ger motivation till förändring. Rekommendationerna bygger på årtionden av erfarenhet och analyser.

LYSSNA OFTA MEN INTELLIGENT

Behåll fokus på dina aktiviteter under hela året med Ennovas frekventa mätningar. Vi har utvecklat ett pulsformat som möter behovet av att vara nära medarbetarna oftare, och samtidigt som stöttar HR: s unika kompetenser och roll i förbättringsarbetet.

Hos Ennova får du ’baseline’ mätningar med strategiskt djup till högsta ledningen och HR, kompletterat med smidiga och intelligent planerade pulsmätningar som fokuserar på de lokala teamens handlingar och framsteg.

Vi designar din frekventa feedback utan att du avviker från det gemensamma målet för verksamheten eller bli sittande med mer data som ingen hinner göra något med.

VI FÖRSTÅR DINA MEDARBETARE

Ennovas Global Employee & Leadership Index har hjälpt globala toppverksamheter i mer än 15 år. Vi har skapat den beprövade modellen för "employee engagement" baserat på motivationsteori och analyser av våra omfattande globala data.

Kombinera konceptet med era egna teman för att få fullständig kunskap om din verksamhet och jämför dina resultat med den förväntade nivån runt om i världen.

DIN DATA ÄR SÄKER HOS OSS

Strängare regelverk har ökat uppmärksamheten kring konfidentialitet och datasäkerhet.

Med Ennova kan dina säkerhetsansvariga känna sig trygga. Alla dina processer efterlever dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi är certifierade med ISO27001 (säkerhet) och ISO9001 (kvalitet) sedan 2012.

Vi genomgår årliga ISAE 3000- och SOC 2-revisioner utan anmärkningar.

LÄS MER OM INFORMATIONSSÄKERHET

KONTAKTA OSS

Hur kan vi hjälpa dig?