Employee Experience Insikter

Employee Experience -kränkningar -Sexism -diskriminering -Mobbning -Våld och hot - Stephanie Bäckström Semay, Lærke Gelineck Berg, Morten Hartvig Berg

När en urspårad kultur visar sitt fula tryne

Employee Experience -, kränkningar -, Sexism -, diskriminering -, Mobbning -, Våld och hot - Stephanie Bäckström Semay, Lærke Gelineck Berg, Morten Hartvig Berg

När en urspårad kultur visar sitt fula tryne

Ofta är det APV:n som avslöjar en urspårad kultur när det gäller sexism. Här...