<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=307948614421711&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Per Nordahl

Senior Leadership Consultant, Leadership & Team Development

I rollen som datadrevet sparringspartner i kryssningspunktet mellom organisasjonens kultur og den enkelte leder, og deres felles påvirkning på hverandre, liker Per seg aller best.

Coach, fasilitator og sparringspartner med evnen til å se nye perspektiver

Per har jobbet som entreprenør, konsulent og coach i snart 20 år, og har etter hvert bygget seg opp bred og unik kompetanse som han trekke veksler på for å få fram nye perspektiver og innfallsvinkler for å hjelpe ledere og organisasjoner med å se muligheter og utfordringer i et nytt lys.

Han har jobbet med alt fra innsatte til CEOs nasjonalt og internasjonalt, men har fokusert mer og mer på ledercoaching og organisasjonskultur i de siste årene.

Han bringer sterk tilstedeværelse, refleksjon og nysgjerrighet inn i sine oppdrag enten det er på individ-, team- eller organisasjonsnivå.

Spesialiteter:

  • Ledercoaching
  • Organisasjonskultur og ledelse
  • Faglige innlegg og fasilitering av ledermøter og samlinger

Contact

pno@ennova.com

+47 40 85 34 47

Follow me

Insights

Kollegaer

Stephanie Semay Bäckström

Director

Stephanie Semay Bäckström

Les mer
Thomas Phillipsen

Senior Leadership Consultant

Thomas Phillipsen

Les mer
Kristoffer Edlund

Senior Leadership Consultant

Kristoffer Edlund

Les mer

Rasmus Thisted Højbæk

Leadership Consultant

Rasmus Thisted Højbæk

Les mer
Vibeke Follmann

Leadership Consultant

Vibeke Follmann

Les mer