Kristoffer Rye Geer

Leadership Consultant, Leadership & Team Development

Kristoffer er organisasjonspsykolog og har spesialisert seg på strategiske prosesser for individer. Han har vært coach for over 200 ledere i danske og internasjonale organisasjoner. 

PRIORITERE MENNESKER

Kristoffer er en anerkjent psykolog med klart fokus på å framheve menneskene i jobben han gjør. Han har omfattende erfaring fra kommersielle og strategiske områder inkludert ekspertise innen M&A-prosesser. Kristoffer er kjent for sin forretningssans og har ofte skapt positive resultater for klientmassen.

Kristoffer har omfattende erfaring innen coaching og har jobbet med over 200 ledere i Danmark og globalt. Han er kjent for sin evne til å tilrettelegge for positive og varige endringer, både organisatorisk og på et mer personlig plan.

Kristoffers coaching-tilnærming er basert på data, og han benytter seg av datadrevne metoder til å hjelpe klientene med å sette realistiske mål samt skape en målbar progresjon mot disse. Gjennom coachingen har Kristoffer hjulpet ledere med å utvikle nøkkelegenskaper som selvbevissthet, emosjonell intelligens og effektiv kommunikasjon.

Hans coaching-stil er svært samarbeidsbasert, og han jobber tett på klientene for å sikre at de oppnår målene på en måte som er i tråd med deres verdier og målsetninger.

Kristoffer har jobbet for forskjellige konsulentselskaper som seniorkonsulent og engasjementsleder. 

Spesialiteter:

  • Strategisk HR
  • Fusjoner og oppkjøp
  • Datadrevet coaching

Contact

krg@ennova.com

+47 25 54 58 95

Follow me

Insights

Kollegaer

Stephanie Semay Bäckström

Director

Stephanie Semay Bäckström

Les mer
Thomas Phillipsen

Senior Leadership Consultant

Thomas Phillipsen

Les mer
Patrik Sandberg

Senior Leadership Consultant

Patrik Sandberg

Read More

Rasmus Thisted Højbæk

Leadership Consultant

Rasmus Thisted Højbæk

Les mer
Vibeke Follmann

Leadership Consultant

Vibeke Follmann

Les mer