Optimaliser medarbeiderreisen

Vi identifiserer, designer og måler i alle relevante kontaktpunkter på medarbeiderreisen – the «employee journey». Med denne kunnskapen gjør vi dere i stand til å handle på resultatene og utforme de optimale rammene for medarbeidernes opplevelser og utvikling.

FORSTÅ MEDARBEIDERREISEN

Vi lytter til dine medarbeidere gjennom intelligente undersøkelser. Vi hjelper dere å identifisere veien fra rekruttering til avskjed, og identifiserer de viktigste kontaktpunktene og hvor vi finner utfordringene i medarbeiderreisen.

VET HVORDAN OG NÅR DU
SKAL MÅLE

I dag er det mulig å overvåke og undersøke medarbeidere til alle tider. Dette gir endeløse muligheter for å iverksette tiltak. Men det gir også risiko for målingstretthet. Vi utfører hyppige undersøkelser uten å slite ut dine medarbeidere.

SYNKRONISER DINE MÅLINGER

Kombiner interne data med medarbeidermålinger og forstå sammenhengene. Vi hjelper deg med å forstå hvordan utviklingssamtaler, gode møter, IT-service etc. henger sammen med det overordnede engasjementet i organisasjonen.

INTELLIGENT LYTTING

Den digitale transformasjonen endrer måten vi arbeider på. Kunnskap om dine medarbeideres erfaringer er derfor avgjørende. Vi identifiserer dine medarbeideres kontaktpunkter i virksomheten og vi gir råd til hvordan man velger riktige nøkkeltall (KPI).

OPTIMALISER ONBOADINGEN

God onboarding er avgjørende for å få nye medarbeidere til å bli en del av din virksomhet. Vi hjelper dere med å optimalisere oboarding-prosessen. Våre undersøkelser gir tilbakemelding som sikrer at introduksjonen til arbeidsplassen skaper verdi for den nye medarbeideren – og virksomheten.

PUST NYTT LIV I EMPLOYEE EXPERIENCE

Systemer og dashboards gir ikke en fantastisk «employee experience» av seg selv. Vi gir deg råd til hvordan kontaktpunkt-undersøkelsene skal utarbeides og kommuniseres slik at dere ser virkelig endring.  

FÅ MED NYANSATTE PÅ KORTERE TID

Basert på studier av vårt store volum av data, kjenner vi til nyansattsegmentet. Vi tar denne kunnskapen inn i onboarding-undersøkelsen og får det til å fungere, slik at du kan fokusere på resultatene.

VI UTFORMER DIN MÅLING AV MEDARBEIDERREISEN

Du har sikkert en million spørsmål om en million ting. Vi får dere i gang med råd om journey mapping, hvordan og når man skal spørre, og hvordan man skal kommunisere rundt målingen.

ENGASJER MEDARBEIDERNE OG FÅ SVARENE DU TRENGER

Vi gjør det enkelt å svare. Vi stiller de riktige spørsmålene. Vi kommuniserer på en smart måte. Og vi får undersøkelsene til å fungere sammen.

For deg og dine medarbeidere er det enkelt å delta fordi våre undersøkelser bygger på vår statistiske forskning og omfattende erfaring.

KOM I KONTAKT MED OSS

Hvordan kan vi hjelpe deg?