Employee Experience Innsikt

Employee Experience -krenkelser -Kjønnsdiskriminering -Vold og trusler -Mobbing -diskriminering - Stephanie Bäckström Semay, Lærke Gelineck Berg, Morten Hartvig Berg

Når en avsporet kultur viser sitt sanne ansikt

Ofte er det APV som avslører en avsporet kultur når det gjelder kjønnsdiskriminering. Her finner vi ofte ledere som skjuler seg bak...

Employee Experience -, COVID-19 - Søren Smit. Director

Covid-19 har gitt større arbeidsglede: Slik legger du til rette for arbeidsglede hos medarbeiderne i framtiden

En ny Ennova-undersøkelse viser, imponerende nok, at covid-19 globalt sett...