Få fundamentet på plass: Slik blir bedriften din best på medarbeider-opplevelser

Forfatter - Søren Smit. Director

Hvor på dagsordenen er medarbeideropplevelsen (EX) plassert i din bedrift? Før du kan starte å jobbe målrettet mot EX er det viktig at man kjenner utgangspunktet. Ta testen og se hvor EX-moden bedriften din er. Er det plass til forbedringer, eller er dere allerede best?

Oppbygningen av en medarbeidersentrert organisasjon er kompleks og tidkrevende. Fundamentet er at fokus og prioritering av området blir en kontinuerlig del av organisasjonens DNA, kultur og strategiske satsning.

Før dere starter å jobbe med EX som et strategisk fokus, er det viktig at dere først får en bevisst oppfattelse av hvis høyt medarbeideropplevelsen virkelig er på dagsordenen, og dermed hvor EX-moden bedriften er. Det vil synliggjøre for dere selv hvor innsatsen bør starte, hvor de lettest tilgjengelige fruktene befinner seg, samt hvilke langsiktige tiltak som måtte være nødvendige.

Vi vurderer hvor EX-moden en organisasjon er ut fra fire overordnede hjørnesteiner. Hjørnesteiner som er rettet mot forskjellige driftsmessige aspekter av medarbeideropplevelsen.

Ennova_EXCS_Blog_NO

DE 4 HJØRNESTEINENE TIL EX

Alle de fire hjørnesteinene til EX er kritiske for medarbeideropplevelsen, siden de er koblet sammen og er avhengige av hverandre. Det betyr likevel ikke at organisasjonen må satse på de alle samtidig. Det er mulig å starte EX-transformasjonen ved å fokusere på enkelte områder i første omgang – men alle områdene er like viktige for at dere skal kunne skape en helstøpt medarbeideropplevelse.

Vi er overbeviste om at områdene bør forankres, eies og tilrettelegges av HR-funksjonen, men det er naturligvis helt avgjørende at det finnes en lokal forankring og gjennomføringskraft på tvers av organisasjonen.

1. SKAB DE STRATEGISKE RAMMENE

Den første hjørnesteinen handler om å skape noen strategiske rammer i virksomheten. Ledelsen og styret må være innstilt på at de må jobbe målrettet og helhjertet med EX før at arbeidet kan lykkes. Det må opprettes en visjon for området, og et program med tiltak som kan sikre at EX-ambisjonene blir innfridde.

Vår analyse av 500+ organisasjoner viser at mestring av de strategiske rammene har en signifikant betydning for om organisasjonen virkelig har greid å flytte medarbeideropplevelsen de siste tre årene.

2. ETABLER EN DATADREVET OG HANDLINGSORIENTERT KULTUR

Denne hjørnesteinen forteller at fundamentet i enhver EX-transformasjon bør være datadrevet. Det må altså hentes inn en innsikt om og fra medarbeiderne i løpet av året, på en intelligent i stedet for en hyperfrekvent måte. Innsikten fra data, analyser og fakta skal forankres på en slik måte at hele organisasjonen får lyst til å handle, og dermed skape en reell positiv forandring.

Våre EX-undersøkelser viser at de organisasjonene som fortløpende måler opplevelsene på tvers av hele medarbeiderreisen, samt greier å reagere raskt og agilt på innsikten, i større grad har greid å forbedre medarbeideropplevelsen i løpet av de siste tre årene.

3. IMPLEMENTERING AV EN HELT NY ARBEIDSMÅTE

I streben etter å kunne ta medarbeideropplevelsen til en nytt nivå, er det nødvendig at dere mestrer noen nye teknikker med tanke på å sette sammen de best mulige opplevelsene. HR, ledere m.fl. må trenes i å kunne se på organisasjonen med de ansattes briller, og for å kunne få et ekte utenfra-og-inn-fokus.

Employee Journey Mapping, Design Thinking og hackathons er viktige metoder her. Et sentralt fokus må i tillegg være at man ønsker å skape medarbeideropplevelsen sammen med medarbeiderne – og ikke for medarbeiderne i et elfenbenstårn uten kontakt med virkeligheten.

Våre undersøkelser viser at det enn så lenge er det færreste organisasjonene som har avdekket medarbeidernes reise og opplevelse gjennom organisasjonen, og som har identifisert de viktigste elementene, friksjonspunktene osv.

4. TRANSFORMER MEDARBEJDEROPLELVELSEN

Hvis man ønsker å bli best på medarbeideropplevelsen, kreves det et massivt transformatorisk fokus. Hele organisasjonen må mobiliseres i form av en løpende EX-utdannelse og -opplæring, siden området er et eget håndverk.

Det er dermed ikke bare HR, men også andre deler av organisasjonen som løpende skal jobbe med medarbeideropplevelsen – c-nivå, mellomledere, teamledere, teamet og hver enkelt medarbeider spiller alle en viktig rolle i egen og kollegaenes trivsel. De eier alle og enhver forskjellige kontaktpunkter på tvers av medarbeiderreisen.

Organisasjonens evne til å kontinuerlig kunne mobilisere og støtte alle i å skape utmerkede medarbeideropplevelser er ifølge vår analyse fra 500+ organisasjoner, den viktigste drivkraften for at man virkelig har greid å forbedre medarbeideropplevelsen markant over de siste tre årene.

TEST HVOR EX-MODEN DIN VIRKSOMHET ER

Med en kort introduksjon til de fire områdene som EX-modenheten vurderes ut fra, kan du nå selv ta testen, og få en rask indikasjon på hvor høyt medarbeideropplevelsen er på dagsordenen i din organisasjon. Ved å angi, mellom 0 og 100, hvor enig du er i hvert utsagn, får du til slutt din samlede EX-vurdering (EXCS), og denne viser deg hvor EX-moden virksomheten din er. EXCS er vårt utgangspunkt for en samlet vurdering av organisasjonens modenhet i å jobbe med medarbeideropplevelser.

Du kan sammenligne din EXCS med benchmark fra Ennovas EX-undersøkelse, og få et innblikk hvor dere plasserer dere i forhold til gjennomsnittet. I undersøkelsen har vi spurt over 500 HR-ansvarlige om hvor høy grad deres respektive organisasjoner jobber med forskjellige elementer innen medarbeideropplevelsesområdet. Undersøkelsen viser blant annet at de organisasjonene som ligger i øverste fjerdedel av undersøkelsen har forbedret medarbeideropplevelsen i løpet av de siste tre årene.

Ennova_EXCS_Blog_NO

Søren Smit. Director
Forfatter

Søren Smit. Director

Søren Smit brenner for medarbeider- og kundeopplevelser. Søren leder Ennovas EX- og CX-forretningsutvikling. Han har 10 års erfaring innen kundeopplevelsesområdet som direktør og ansvarlig for å bygge en data- og analysedrevet CX-kultur samt en transformasjon av kundeopplevelsen i TDC Group.