Nå har det blitt enda lettere å jobbe med engasjementet til de ansatte i teamet ditt

Forfatter - Ennova

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre produktene våre med utgangspunkt i tilbakemeldingene fra våre kunder. Nå er vi klare med flere forskjellige oppdateringer på plattformen vår. Dette vil gjøre prosessen etter rapporteringen, dialogen og oppfølgingene etter medarbeiderundersøkelsen både lettere og enklere for deg og ditt team.

De nye forbedringene på plattformen er utformet slik at de skal kunne hjelpe deg som leder og teamet til å få en rask og dynamisk oversikt over resultatene. Samtidig skal de hjelpe deg med forberedelsene av det etterfølgende dialogmøtet med teamet ditt.

Her er tre av de forbedringene som vil gi størst effekt på den innsikten og overblikket over resultatene som du får, og som vi er stolte av å kunne presentere:

highlights_vs3

1: Highlight
Highlight-funksjonen er en ny og intelligent måte til å identifisere resultater som er viktige for deg og ditt team. Det som tidligere har krevd stor innsikt og erfaring for å få tilgang til, vil plattformen nå finne fram til deg via en intelligent algoritme som identifiserer de resultatene du må være spesielt oppmerksom på. For et team kan det f.eks. dreie seg om spørsmål der det er stor uenighet i svarene fra medarbeiderne. Før du legger til rette for dialogen i temaet, er dette et resultat det er viktig for deg som leder å kjenne til. Hvis du er leder for flere team, kan også Highlight-funksjonen gi deg innblikk i f.eks. store forskjeller i svarene fra menn og kvinner. Funksjonen gjør dermed at du sparer tid du ellers ville ha vært nødt til å bruke på å skaffe deg oversikt på egen hånd, samt tid til tolkning og analyse av resultatene.

focus_areas_job_content

2: Focus areas
Her får du teamets fokusområder presentert i prioritert rekkefølge ut fra om det relevante fokusområdet har høy, middels eller lav effekt på engasjementet til teamet. Denne funksjonen er en videreutvikling som vil kunne rette teamets fokus på engasjement. Focus areas gir deg som leder en indikasjon på hvilke områder det er som krever mest/minst oppmerksomhet akkurat nå, og hvilke områder du bør prioritere å jobbe med i teamet først.

Hvert fokusområde inneholder i tillegg et målrettet refleksjonsspørsmål som du kan bruke i dialogen med teamet, og som vil støtte refleksjon på det konkrete fokusområdet. På området «jobbinnhold» kan refleksjonsspørsmålet f.eks. være «Hva kan vi gjøre for at jobben din skal bli mer interessant for deg?».

next_step_agg

3.Next step
Vi har også videreutviklet Next step-funksjonen. Denne gir deg gode råd og materiale som vil kunne hjelpe deg til å være best mulig forberedt før dialogmøtet med teamet, som jo kan være svært krevende.

Med håndfast rådgivning fra våre erfarne konsulenter rett i plattformen fokuserer Next step på å sikre en god prosess, både for deg som leder og for teamet ditt, i etterkant. Det rådgivende materialet som du finner under Next step, vil hjelpe deg til å få innsikt i hvilke prosesser det er som skaper best dialog og oppfølging når det gjelder å skape større engasjement i teamet ditt. Her kan du blant annet finne resultater som du kan dele med teamet, eller materiale som vil hjelpe medarbeiderne til å reflektere over resultatene.

 

cta_book_demo_vs2

Slik jobber vi med produktutvikling

Vår tilgang til løpende forbedringer av medarbeiderundersøkelsene våre bygger på «design thinking»-prinsippene, som bygger på at man oppnår dyptgående forståelse av brukerne og deres behov. For å forstå hvilke behov produktene vi tilbyr, skal dekke, samler vi derfor fortløpende inn tilbakemeldinger og ønsker om forbedringer fra våre sluttbrukere.

Vi har overvåket brukeropplevelsene både kvalitativt, f.eks. gjennom intervjuer, og kvantitativt gjennom den reelle bruken av plattformen. I tillegg til våre egne overordnede ambisjoner danner disse tilbakemeldingene fra brukerne selve fundamentet for utviklingen av plattformen, slik at vi best mulig kan forbedre medarbeideropplevelsen.


 

 

Ennova
Forfatter

Ennova

For Ennova handler det om medarbeidere og kundeopplevelser ! Vi forbedrer kontinuerlig våre løsninger ved å samarbeide med verdens beste selskaper og være i forkant av globale trender i bransjen