Hva nå kjære ledere? - Hva vil det si å lede i en  hybrid arbeidshverdag?

Forfatter - Per Nordahl. Senior Leadership Consultant

Etterhvert som flere og flere bedrifter åpner kontorene igjen, vil de fleste av oss måtte utvikle hybrid tilnærminger til arbeid, der ansatte kan få arbeidet gjort på en meningsfull og effektiv måte både hjemmefra og på kontoret. Dette betyr at det er mye som må planlegges når det gjelder logistikk, retningslinjer - og ikke minst ledelse.

Det siste året har lært oss at et hybrid arbeidsoppsett krever en differensiert tilnærming til ledelse. Kort sagt, du må være i stand til å tilpasse din ledelse til de ulike rammene arbeidet blir utført innenfor.
Når du tar en hybrid tilnærming, blir de sosiale funksjonene til det fysiske kontoret ekstremt viktig, mens leveranser og prosesser blir prioritert når du arbeider hjemmefra. Som leder må du tilpasse deg de to forskjellige rammene og legge til rette for begge typer arbeid for dine ansatte. Så hva betyr dette i praksis?


På kontoret: Bygg kultur, fokuser på relasjoner, planlegging og å skape handlingsrom for dine medarbeidere

Tiden på kontoret brukes best til å fokusere på samarbeidsoppgaver som løses best ansikt til ansikt, med mulighet til å bygge på energien til hverandre og det som er "til stede i rommet». Eksempler er brainstorming og prototyping. Det er også viktig å fokusere på aktiviteter og arrangementer som bringer mennesker sammen uformelt og sosialt, enten det er felles trening, feiringer eller kompetansehevende tiltak, det viktige er at det er med på å bygge og utvikle relasjoner som vil utvikle vår evne til samarbeid.

Les også: Har dere kontroll over de framtidige arbeidsrammene i virksomheten?

Sørg også for å fremme relasjonsbygging ved å sikre at folk møter andre de normalt ikke ville møtt, og viktigst av alt; at nyansatte som kanskje ikke har møtt mange av sine nye kolleger fysisk ennå får en anledning til å knytte bånd som skaper den tryggheten og kulturforståelsen de trenger for å kunne lykkes i stillingen. Skap arenaer og happenings der de har muligheter til å møtes og bli kjent med hverandre og utforske felles interesser.

Til slutt, unngå å legge møter tett i tett når folk er på kontoret. De fleste ansatte drukner allerede møter på hjemmekontoret. Fokuser i stedet heller på å gjøre det lettere for uformelle møter og kontaktpunkter som folk sulter etter. Hvis det er nødvendig, bør du vurdere å blokkere tid i alles kalendere for å fasilitere dette. Oppfordre folk til å komme seg vekk fra pultene sine og mingle under deler av dagen på kontoret.

Den beste måten å skape rom for og tillatelse til andre å være sosial er ved å være sosial selv. Ikke gjem deg bak en lukket dør på et kontor - gjør deg tilgjengelig for dine kollegaer. Sitt gjerne i fellesarealer eller blant de andre hvis du har en clean desk policy. Delta i sosiale arrangementer og aktiviteter og start samtaler om temaer som ikke er arbeidsrelaterte. Du setter standarden.

Se hvordan du kan skape forbedrede resultater med coaching 

Hjemme: Fokuser på å gjøre det mulig for folk å få ting gjort, og bidra til å sette grenser mellom arbeid og privatliv
Sørg for at alle har tilgang til de verktøyene og ressursene de trenger for å være produktive når de jobber eksternt. Dette er noe de fleste organisasjoner har vært bra til det siste året, men kanskje det er på tide å ta en liten runde for å se hva som fungerer og hvilke, hvis noen, justeringer som kan være nyttige? Gjør et raskt søk eller be om innspill om erfaringer folk har hatt med noen av de mange nye kommunikasjons- og samarbeidsplattformene som legger til rette for asynkront arbeid blant mennesker i forskjellige tidssoner eller som følger forskjellige arbeidsplaner eller av andre grunner jobber asynkront med resten av resten teamet.

Sett også standarder for live og en-til-en-interaksjoner, sørg for at de er relevante, handlingsorienterte, og effektive, slik at de ansatte ikke drukner på møter uten klare resultater. Dette vil også bidra til å forhindre fall i motivasjon, ghosting, og mer alvorlig migrene, hodepine etc.

Et sentralt tema er å opprettholde ansattes engasjement og vilje til å dele.. Folk kan ha en høyere terskel for å informere deg når de jobber hjemmefra, og kan ghoste og forsvinne under radaren hvis du ikke følger dem opp med jevne mellomrom. Her er det også viktig å være oppmerksom på hvor selvdrevne og motiverte hver enkelt medarbeider er. Noen trenger tett oppfølging, mens andre klarer seg fint på egenhånd. Her er det din oppgave å ha oversikten over hvem som har hvilke behov.

Vil du bli en bedre leder? Få i gang tilbakemeldingene som gjør deg til en bedre leder

En god ting å huske på er at mange nyanser kan gå tapt gjennom en skjerm, så fokuser på å utvikle, og bruke, aktiv lytting, og still spørsmål, og be om innspill og tilbakemeldinger. Målet ditt er å være synlig og få ansatte til å føle seg sett og verdsatt. Fokuser på kvalitet fremfor kvantitet, for eksempel små anerkjennelser i form av en favorittsjokolade eller lignende som er unik for den enkelte, eller andre personlige preferanser hver enkelt har, for å fortelle dem at du ser dem som hele mennesker og har lagt merke til deres små særegenheter.

Det siste rådet når du leder "hjemme" -delen av et hybridoppsett er å administrere din egen synlighet ved å prøve å være tilgjengelig når folk trenger hjelp og støtte dem avhengig av behov.Det er viktig å være ærlig og gjennomsiktig om at dette er nytt terreng som dere må finne ut av sammen. Dette vil også skape økt eierskap og forpliktelse til løsningene dere kommer fram til.


Finn deres egen balanse

For å oppsummere så kommer hybridarbeid med utfordringer og muligheter, og enhver organisasjon må finne sin egen balanse mellom å mengden arbeid som gjøres på kontoret og hjemmefra. Som leder har du en unik mulighet til å hjelpe deg selv og dine ansatte til å utvikle en mer effektiv og givende arbeidsdag. Vi ønsket sannsynligvis ikke denne situasjonen i utgangspunktet, men det er vår jobb som ledere å løse denne utfordringen og se mulighetene som oppstår - det er da vi viser ekte ledelse.


Udgivet juni 2021 i Ledernytt.

Per Nordahl. Senior Leadership Consultant
Forfatter

Per Nordahl. Senior Leadership Consultant

Per jobber som Senior Leadership Consultant innen Leadership & Team Development. Han fokuserer på coaching innen ledelse og organisasjonskultur, og har en solid erfaring innen begge. Hos Ennova er Per involvert i internasjonale prosjekter som fokuserer på ledelse og organisasjonskultur i uforutsigbare miljø, og omstillinger.