Du har svart på en trivselsundersøkelseså hva nå?

Forfatter - Ennova

Når du svarer på en arbeidstilfredshetsundersøkelse, vil det naturligvis trigge en rekke refleksjoner rundt din egen trivsel. Er du fornøyd, frustrert, hva er det som fungerer bra, og hva kunne ha vært bedre? Tar ledelsen dette emnet på alvor, og opplevde du å få god oppfølging i forbindelse med den forrige undersøkelsen?


Det er bl.a. HR, toppledelsen og din nærmeste leder som skaper de gode medarbeideropplevelsene, og dermed høy trivsel på jobben. De har det største ansvaret for å skape de optimale rammene for arbeidsgleden. Men du og teamet ditt har selvfølgelig også et viktig ansvar her, siden dere har innflytelse på deres egen trivsel på jobben, og på hvor fornøyde kollegaene er. F.eks.

  • Er det du som medarbeider som bestemmer hvilken holdning du skal ha når du kommer på jobb. Du kan f.eks. bestemme deg for å forsøke å endre det som skaper den dårlige medarbeideropplevelsen, framfor å bruke tid til å snakke om hvor dårlig noe fungerer.
  • Husk, du har stor påvirkning på trivselen og opplevelsen til kollegaene. Hvis starter dager med å være sur, smitter dette av, negativt, på hele teamet, mens positiv og konstruktiv energi fører til at resten av teamet får en fantastisk dag.
  • Du har et ansvar for arbeidsflyten i teamet. Det tar tid å få tilbake fokuset hvis du forstyrrer en kollega som konsentrerer seg om en oppgave. Det er en hårfin balanse, da det skal være plass til snakking og moro i løpet av en arbeidsdag.

Vurder hvilke refleksjoner og trivselsemner fra den siste trivselsundersøkelsen det vil være naturlig å ta med inn til den neste medarbeidersamtalen eller til PDD -møtet med nærmeste leder. Det kan f.eks. være emner som dagens arbeidsoppgaver og samarbeidet med nærmeste leder, men også personlig og faglig utvikling.

Hvis dere skal ha dialog om trivselsresultatet i teamet, kan du tenke på noen gode forslag til hva dere kan gjøre annerledes. Det kan være relevante teamemner som samarbeid, tilbakemeldinger, deling av kunnskap med mer.

Andre emner du kan vurdere før dialogen om trivselsresultatet:

  • Hjelp leder og teamet ved å være konstruktiv og løsningsorientert.
  • Kom med gode og praktiske tiltak som dere lett kan starte med i morgen.
  • Meld deg som ansvarlig for noen av tiltakene.
  • Kom med konstruktive bidrag til framdrift. Skal teamet f.eks. sette seg et mål før neste målingsresultat, inkludert identifisere hvilke tiltak dere kan sette i verk for at dere skal nå målet? Eller er det bruk for å gjøre trivsel til et fast tema på avdelingsmøtene
God fornøyelse med det videre arbeidet.
Ennova
Forfatter

Ennova

For Ennova handler det om medarbeidere og kundeopplevelser ! Vi forbedrer kontinuerlig våre løsninger ved å samarbeide med verdens beste selskaper og være i forkant av globale trender i bransjen