De beste lederne er også de beste lytterne: Slik blir du bedre til at lytte

Forfatter - Per Nordahl. Senior Leadership Consultant

Lytting er kanskje en av de mest effektive måtene å kommunisere på for deg som ønsker å støtte og utvikle deg og dine medarbeidere. Det er gjennom lytting og kommunikasjon at vi oppnår tillit og trygge relasjoner som gjør at vi sammen kan skape unike resultater både som individer, team og organisasjoner. Men hva kjennetegner god lytting og hva skal du være oppmerksom på som leder?

 

De fleste mennesker er flokkdyr. Vi trives når vi kan skape gode forbindelser med hverandre, og det er nettopp vår evne til å skape og utvikle disse forbindelsene kommunikasjon handler om. Kommunikasjon er en toveis kanal, for det handler både om vår evne til å uttrykke egne meninger, følelser og opplevelser, men også vår evne til å være mottagelig og lydhør for andre meninger, følelser og opplevelser.

Ofte er det den delen som handler om å være sender, altså den som deler sine meninger, følelser eller opplevelser, som får fokus og oppmerksomhet, men dersom du får en posisjon hvor det handler om å få andre til å oppleve motivasjon og utvikle deres evne til å prestere, så er rollen som mottager, altså lytteren, vel så viktig.

"Før var det å bruke ulike nivåer av lytting noe jeg ikke var spesielt god til. Jeg hadde generelt mye å si og mene som jeg var fokusert på å dele med andre, noe som er vanlig for de fleste av oss. Dette fungerte ikke for meg etterhvert som min roller endret seg, og jeg fikk mer og mer ansvar. Som så mange andre innså at jeg ikke klarte å bygge de nødvendige relasjonene og tilliten som krevdes for at de jeg var satt til å lede skulle kunne prestere på sitt beste."

Dette er min erfaring og en problemstilling jeg ofte møter blant mine kunder den dag i dag, og kanskje det mest grunnleggende og effektive verktøyet for å lykkes er å utvikle dine evner som en god lytter. Men hva kjennetegner god lytting?

Lytter dere ofte og godt nok til medarbeiderne?

Hva kjennetegner de ulike nivåene av lytting?

Vi snakker vanligvis om tre nivåer av lytting. Det som skiller dem er, hvor du fokuserer i din lytting og din tilstedeværelse med personen eller teamet du er sammen med.

Nivå 1-lytting: «hvad skal jeg ha til lunsj?»

Nivå 1-lyttinger å primært lytte til deg selv, dine egne tanker og agenda. Du kan fokusere på en rekke ting. Kanskje tenker du på hva du selv vil si og få andre til å skjønne, og bare halvveis hører hva andre sier. Kanskje lurer du på hva du skal ha til lunsj eller middag, eller om du husket å sende den eposten til kunden.… Poenget er at i nivå 1-lyttingen hører du egentlig ikke noe særlig på den andre personen. Dette er noe de aller fleste vil plukke opp på et eller annet bevissthetsnivå.

Resultatet kan være usikkerhet og feiltolkninger, manglende tillit og frustrasjon over å ikke føle sett, hørt eller verdsatt.

Nivå 2-lytting: lytting blir en aktiv handling

Nivå 2-lytting er helt fokusert på hva den andre personen sier. Du lar ingenting distraherer deg. Tanker om utenforliggende ting fra fortiden, eller ting du forventer i fremtiden, slipper ikke til. Selv dine egne tanker og ideer kommer ikke i veien for din evne til å ta inn og fokusere på den andre personen eller teamet. Resultatet er ofte, at man som den som deler føler seg sett og verdsatt, at man har noe interessant å bidra med, som igjen skaper energi og motivasjon, og ofte større bevissthet om, hva man sier og gjør, som igjen skaper bedre prestasjoner på individ, team og organisasjonsnivå. Lyttingen blir en aktiv handling med transformasjonelle kvaliteter.

Hva nå kjære ledere? - Hva vil det si å lede i en hybrid arbeidshverdag? 

Nivå 3-lytting: du lytter også til omgivelsene

Nivå 3-lytting er ligesom nivå 2 også helt rettet mot den andre personen, men har et bredere fokus. Du hører og tar inn mer enn bare ordene. Du fanger opp alle mulige andre ting – kroppsspråk, lyder og tonefall, pauser, nøling, hvordan blikket flytter på seg… Det er som om du kan plukke opp effekter som forsterker scenen hvis det hadde vært i en film - klirringen av en krone som faller, hvordan de lar seg distrahere av en flue… Du kan føle at de anstrenger seg for å unngå noe, eller strekker seg mot noe – og du kan trekke dette inn i samtalen for å se om det kan hjelpe dere med å fange opp noe som ellers hadde gått dere hus forbi.

Denne måten å koble på omgivelsene og vår måte å være i interaksjon med andre på – uansett om vi vil eller ikke - åpner opp for en bredere forståelse, både i vår relasjon og måten vi er til stede på for oss selv og andre, og er ekstremt nyttig for deg som leder.

Vi vil alle bevege oss mellom de tre nivåene i hverdagen, og det er ingen gitt fasit på hvilket nivå som er det rette. Vår oppgave som leder er å kunne bevege oss mellom de basert på hva den til enhver tid gjeldende situasjonen krever, og det krever trenging.

Behold det menneskelige i en teknologisk verden

Lytting til data

Utover å lytte til dine medarbeidere, handler det også om, at du tager i bruk disse nivåene av lytting når dit team mottar data i form av surveys som GELx, Pulse eller TeamTalk.

Nivå 1-lytting handler fort om hva betyr dataene for meg selv. Dette kan skje i form av konstruktiv selvinnsikt og identifisering av personlige utviklingspunkter.

På nivå 2 kan de skje i form av relasjonelle aspekter og grep som behøver å adresseres og tas tak i.

På nivå 3 handler det om å se de organisasjonelle, systemiske og kulturelle aspektene som kan ses gjennom datapunktene, og hva som vil være hensiktsmessige grep for å skape ønsket endring.

Verdien det gir

Å øke bevisstheten og utforske mulige sammenhenger og narrative rundt dine data er alltid en givende prosess både for oss som støttespiller, og for våre kunder som får utforske egen rolle og organisasjon i en trygg og utviklingsfokusert ramme.

Det viktige er å utvikle din og organisasjonens bevissthet og evne til å lytte på alle tre nivåene uavhengig om det er i en kvalitativ eller kvantitativ kontekst. Hvilke forståelser er tilgjengelig hvis jeg kommer meg ut av mine egne og våre organisasjonelle sannheter og bekreftelsesbehov? Hva er mine blindsoner?

«Du kan ikke ikke kommunisere» er et veldig berømt sitat fra Paul Watzlawick. Lytting er kanskje en av de mest effektive måtene å kommunisere på for deg som ønsker å støtte og utvikle deg og dine medarbeidere, så tenk litt på hvilke nivåer av lytting du bruker når, og er det noe du ønsker å utvikle videre? Jeg lytter gjerne til hva du tenker om det.

Per Nordahl. Senior Leadership Consultant
Forfatter

Per Nordahl. Senior Leadership Consultant

Per jobber som Senior Leadership Consultant innen Leadership & Team Development. Han fokuserer på coaching innen ledelse og organisasjonskultur, og har en solid erfaring innen begge. Hos Ennova er Per involvert i internasjonale prosjekter som fokuserer på ledelse og organisasjonskultur i uforutsigbare miljø, og omstillinger.