Bruker dere Employee Journey Mapping til å skape de riktige medarbeider-opplevelsene?

Forfatter - Velin Nikolov. Senior Adviser

Koronapandemien har ført til endringer i arbeidsrammer og -metoder, og har minnet oss alle om hvor ekstremt viktig den gode medarbeideropplevelsen er – og ikke minst om hvor mye dette varierer fra medarbeider til medarbeider. Employee Journey Mapping er et uunnværlig redskap dersom du vil ha kjennskap og kunnskap om medarbeidernes nye preferanser og behov.

Arbeidet med employee journey mapping har ofte måttet vike for andre prioriteringer i virksomheten. Kanskje er det fordi det aldri har gitt så mye mening å bruke Employee Journey Mapping før nå.

De fleste fagfolk vil med stor sannsynlighet kunne bli enige om at employee journey mapping er en eminent metode for å få innsikt som kan utgjøre et sterkt fundament for den gode medarbeideropplevelsen. Likevel viser Ennovas internasjonale EX-survey at det bare er 10 % av de 548 HR-funksjonene som deltok i undersøkelsen, som i vesentlig grad har kartlagt medarbeiderreisen og identifisert hvilke faktorer som har størst betydning for medarbeideropplevelsen. Samtidig svarer 54 % at de bare i mindre grad har gjort dette. Og det kan det være tre hovedårsaker til:

  1. I de fleste virksomheter vil CEO og Executive Management kunne se at det kan være fornuftig å jobbe strukturert med employee journey mapping. Men andre – ofte finansielle – forretningsområder blir prioritert først, og ledelsens oppmerksomhet strekker seg sjelden så langt at employee journey mapping for alvor får noen andel i den.
  2. Som nevnt i boka 'Bedst på medarbeideropplevelser' bør det være HR som tar initiativet og driver arbeidet med employee journey mapping framover. Men hvis ressursene er øremerket annerledes, vil det ofte være vanskelig – og meningsløst.
  3. Medarbeiderne kan ha vanskelig for å se meningen i å bidra til employee journey mapping og for å forstå hvorfor det skal være noen prioritering i arbeidsdagen. Dette kommer imidlertid raskt til å endre seg hvis ledelsen og HR har målrettet fokus på implementering.

Det krever stort mot fra virksomhetens ledelse å tro på at fokus på medarbeideropplevelsen med employee journey mapping har positiv virkning på de klassiske parameterne i forretningsmessig forstand. Når det er sagt, står vi nå overfor en periode der det aldri har vært mer opplagt å sette i gang arbeidet med employee journey mapping.

cta_mastering_employee_experience_no

Kom først i køen
I dag har det etter hvert blitt et krav fra medarbeiderne at arbeidsplassen tar høyde for den enkeltes personlige preferanser og lager skreddersydde medarbeideropplevelser. Virksomhetene er i stadig kamp om de beste medarbeiderne, og en av de tingene som gjør at enkelte virksomheter står først i køen, er at de tar høyde for og gir plass til personlige preferanser underveis i arbeidet. Med andre ord kan ikke virksomhetene lenger overse hva de har å tjene på å ta høyde for medarbeidernes ulikheter og preferanser.

Til å finne fram til de beste arbeidsformene i framtiden på grunnlag av ulike preferanser vil employee journey mapping vise sin verdi, fordi metoden sikrer forskjeller blir tematisert og tydeliggjort. Et av resultatene fra Ennovas undersøkelse viser for eksempel at ønsket om og behovet for å jobbe hjemmefra varierer sterkt med medarbeidernes alder og arbeidsoppgaver.

Virksomhetene kan altså ikke skjære «den gode medarbeideropplevelsen» over én kam. Hvordan skal dere kunne designe og tilrettelegge for optimale arbeidsformer for alle de ulike medarbeiderne dere har, hvis dere ikke vet hvilke preferanser de har? Jeg er overbevist om at det vil være så godt som umulig. Resultatet kommer neppe til å være optimalt – verken for medarbeiderne selv eller for virksomheten. Derfor vil det for de fleste virksomheter dreie seg om å få tatt det første spadetaket på veien mot implementering av employee journey mapping som en del av måten arbeidet med medarbeideropplevelser skjer på.

Små framskritt teller også
Hvis dere – og det vil først og fremst si CEO-en – har bestemt dere for at employee journey mapping er det neste skrittet på veien til å skape gode opplevelser for medarbeiderne, handler det nå om å få ballen til å rulle. Gjør det enkelt, og start i det små.

Det betyr at dere ikke skal sjøsette noen gjennomgripende transformasjonsplan eller involvere alle medarbeidere helt i starten.

I denne boka får du en mer utdypende framgangsmåte, men en enkel oppstartsplan kan med fordel se slik ut:

  1. Finn en HR-medarbeider som har lyst til å ta eierskap til employee journey mapping. Sørg for å styrke kvalifikasjonene til vedkommende hvis det er behov for det. For eksempel i form av kurs o.l.
  2. Velg en mindre avdeling i virksomheten til å starte med å gjennomføre employee journey mapping.
  3. Lag en employee journey mapping-pilot, der fokus er på de viktigste kontaktpunktene i medarbeiderreisen. For eksempel rekruttering, kompetanseutvikling, det første året osv.
  4. Når dere har tatt det første skrittet mot et grunnlag som er databasert, kan dere designe opplevelser som passer de ulike medarbeiderne dere har.


Employee journey mapping er ikke noen engangsforestilling, men tvert imot en iterativ prosess der det vil være nødvendig å gjenoppta arbeidet etter hvert som medarbeidernes behov, krav og kontekst endrer seg. Først når dere tar på medarbeidernes briller og går gjennom medarbeiderreisen i deres sko, vil dere ha det beste utgangspunktet for å skape de beste medarbeideropplevelsene i virksomheten.

Tre refleksjoner før dere starter employee journey mapping

  1. Har kjerneprosessene deres innen HR et tydelig utenfra-og-inn-fokus? Hvis svaret er nei, hva vil i så fall hovedeffekten være hvis dere kartlegger reisen gjennom organisasjonen med medarbeidernes briller?

  2. Har dere kompetansen og verktøyene som trengs til å kunne sette i gang med EJM-arbeidet? Krever det utdannelse, eller har dere kanskje CX-kolleger dere kan trekke veksler på?

  3. Hvilken persona og hvilken delreise bør dere starte Journey mapping med i deres organisasjon? Hvorfor er det nettopp der EJM-arbeidet bør starte?

 

 

Velin Nikolov. Senior Adviser
Forfatter

Velin Nikolov. Senior Adviser

Velin Nikolov er Senior Adviser hos Ennova, og han har i mer enn 15 år vært rådgiver for toppledelsen i noen av de største selskapene i Danmark på emnet Employee Engagement.