Ledelse og engagement: Få de vigtigste pointer fra Danmarks HR-konference 2021

Forfatter - Katrine Holm Bendixen & Lise Garbus

Corona har medført forandringer, som stiller nye krav til HR og ledelse. Derfor satte Danmarks HR-konference i år fokus på ledelse og engagement i en foranderlig verden. Få overblik over de vigtigste pointer fra konferencens oplægsholdere her.

 

Til årets HR-konference, som Ennova igen afholdt i samarbejde med Dansk Industri, blev der gået i dybden med spørgsmålet ”Hvordan arbejder vi med ledelse og engagement af medarbejdere i fremtiden?”. Årets oplægsholdere gav i år indsigt i, hvad COVID-19 har lært os om at bedrive HR-ledelse, hvilken ny viden der er opstået i takt med corona, og hvordan organisationer kan skabe ægte inklusion og engagement på arbejdspladsen. Oplægsholderne delte ud af deres erfaringer, nyeste data, egen praksis og dybdegående indsigter fra egne virksomheder omkring ledelse og engagement af medarbejdere i en foranderlig verden.

Se videoerne og få indblik i oplægsholdernes vigtigste pointer fra konferencen.

Christian Ørsted, Author and Leadership Advisor

I videoen sætter Christian Ørsted fokus på vigtigheden af organisationers evne til at skabe psykologisk tryghed og giver tre konkrete råd til, hvordan psykologisk tryghed kan øges i organisationen.

Cookiebot

 

En anden essentiel pointe fra Christian Ørsteds oplæg er, at begrebet om ”modstand mod forandring” er en myte. Han mener derfor, at ledere gør sig selv en stor tjeneste ved at fokusere på de ting, der kan ligne modstand, men som ikke er det:

”Engagement bliver desværre ofte forvekslet med modstand. Men ledere skal huske, at når medarbejdere ytrer sig, udviser de rent faktisk engagement. Engagement er et udtryk for, at de har lyst til at gøre situationen bedre og at de ikke er ligeglade.”

 

Lene Klejs Stuhr, Associate Vice President, Agilent Technologies

Her fortæller Lene Klejs Stuhr, hvorfor mere planlagt og åbenhjertig dialog er blevet endnu vigtigere for at bedrive god ledelse på distancen, og hvordan corona har ændret diskussionen af mental sundhed på arbejdspladsen.


CookiebotPå Danmarks HR-konference 2021 var en anden af hendes pointer, at praktiseringen af ”den rigtig gode ledelse” i høj grad bliver udfordret, eftersom det er blevet meget tydeligt, at medarbejdere ikke længere kan puttes i kasser, men derimod har mangfoldige ønsker og krav til arbejdspladsen. Derfor mener hun, at det fortsat er meget vigtigt at have et stort fokus på, hvordan den gode ledelse skal praktiseres – både on site og nu også remote.
Lene Klejs Stuhr ser dog ikke, at forandringsledelse i dag er blevet vigtigere sammenlignet med tidligere – men forandringsledelse er derimod blevet en større prioritet i mange virksomheder.

 

Stine Würtz Jepsen, Senior Vice President Group HR, Terma

I videoen fortæller Stine Würtz Jepsen, hvordan corona kan bruges som accelerator og afsæt for, at virksomheder undersøger sit eget set up og spørger sig selv, hvorvidt der egentlig er den rigtige strukturering og organisering af medarbejderne.


CookiebotI Terma er der et stort fokus på organisationsudvikling ud fra et HR-strategisk synspunkt med henblik på at kunne imødekomme udfordringer og markedets udvikling.
Det betyder fx, at Terma har et stort fokus på at skabe og opretholde den rigtige og nødvendige medarbejdersammensætning, så der hele tiden er den rette mængde arbejdskraft inden for de rigtige områder af virksomheden i forhold til, hvilke udfordringer Terma står overfor - og kommer til at stå overfor - på fremtidens marked.Velin Nikolov, Senior Advisor, Ennova

I videoen forklarer Velin Nikolov blandt andet hvad der karakteriserer de virksomheder, der har klaret sig godt igennem coronakrisen.


Cookiebot


Derudover giver Velin Nikolov indsigt i tre primære ting, som vi har lært af corona inden for ledelse.

  1. Ledere ser generelt ud til at have klaret sig godt, fordi de har været i stand til at være nærværende, forstående overfor udfordringer og udvise empati.
  2. Data viser, at kvindelige ledere har været de bedste til at håndtere distanceledelse og skabe højt engagement blandt medarbejderne.
  3. Til sidst er det blevet tydeligt at se, at megen ledelse i de forgangne år praktiseres på baggrund af instinkter og mavefornemmelser. Derfor har ledere endnu i sigte at blive endnu bedre til at navigere i den nye verden.

 

Thomas Phillipsen, Acting Director & Business Psychologist, Ennova

Her giver Thomas Phillipsen indsigt i, hvordan HR kan understøtte organisationen efter corona på et strategisk og mere konkret niveau og pointerer, at en løbende dialog har en stor rolle, når ledelsen skal definere den bedste organisering af virksomheden fremadrettet.


Cookiebot


 

Et andet råd Thomas Phillipsen giver HR er at være lydhør og modtagelig og samtidig minde resten af organisationen og topledelsen om vigtigheden af dette. En lydhør og lyttende HR-funktion – og ikke mindst ledere – er ifølge Thomas Phillipsen noget af det vigtigste lige nu. Hertil er dialog også et centralt begreb, da det er på et dialogbaseret grundlag, at HR bedst muligt kan understøtte topledelsen i at træffe en nuanceret og klog beslutning om organisationens fremadrettede strukturering.

Katrine Holm Bendixen & Lise Garbus
Forfatter

Katrine Holm Bendixen & Lise Garbus

Katrine er Copy Writer og producerer indhold i forskellige formater til Ennovas digitale platforme. Lise er UI/UX Designer & Art Director og ansvarlig for videoproduktionen i Ennova.