Hvordan skal din arbejdsglæde se ud i fremtiden?

Forfatter - Calle Vestman. Manager Sverige

"Som den plejer," tænker du måske. Men med den rivende udvikling, der hele tiden sker, er det ikke sikkert, der vil være et "plejer" i fremtiden. For ingen ved, hvad fremtiden byder på. Det eneste vi ved, er, at den kommer. Og ved at se på historien og den samtid, vi lever i, kan vi forsøge at lægge planer og gøre os tanker om tiden, der kommer.

Fremtiden har altid ført ændringer med sig. I forbindelse med den industrielle revolution og udviklingen af den moderne industri, har vi for eksempel oplevet, hvordan faglig viden bliver forældet. At der ikke længere er brug for den faglige viden, vi har. De teknikere, som tidligere byggede ventilationssystemer med hænderne, overvåger nu en automatiseret proces, hvor robotter og maskiner bygger selvsamme system. Autolakereren, der tidligere næsten ansås som en kunstner, står nu bare ved siden af og ser på robotter, der lakerer biler både hurtigt og uden menneskelige fejl. Det er blot to eksempler på forandring, der er sket i løbet af vores arbejdsliv. Og automatiseringen fortsætter også i videnssamfundet.

Den fjerde industrielle revolution

Den 20.-23. januar 2016 løb "World Economic Forum" af stabelen i Davos, Schweiz. Desværre deltog jeg ikke selv men det materiale, som de har publiceret, er ekstremt interessant - også for os, der ikke var med. En af hovedrubrikkerne var:

"The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond."

Det, der menes er, at vi står overfor en teknisk revolution, som kommer til at forandre, hvordan vi lever, arbejder og interagerer med hinanden i vores sociale relationer. Den tekniske transformation, som vi står overfor, er anderledes end alt andet, vi har været igennem eller oplevet tidligere. På samme tid vil det opleves som mere "disruptivt" end nogensinde før.

Hvad betyder det for dig?

For ikke så længe siden talte jeg med et forsikringsselskab, der kunne berette, at de over de seneste otte år har mindsket antallet af medarbejdere med cirka 45-50%. Grunden var, at flere af arbejdsopgaverne kunne automatiseres - at computere kunne gøre jobbet. Da arbejdet er standardiseret, kunne det også automatiseres, hvilket giver effektivitetsgevinster for virksomheden.

På samme måde møder jeg også journalister, der fortæller, at de tog journalistuddannelsen, fordi de ville skrive interessante og dybdegående artikler. Men den virkelighed, de arbejder i, er noget anderledes. For i dag går alt så hurtigt online, så mange journalister sidder og skriver korte nyheder til nettet på et bestemt antal anslag (der skal passe til skabelonen på hjemmesiden). Dette er bare to konkrete eksempler på, hvordan videnssamfundet er blevet automatiseret og standardiseret.
Du har sikkert selv flere eksempler på, hvordan du selv i øjeblikket arbejder med skabeloner, færdige materialer fra andre, hvordan man sparer tid på at genbruge materiale osv.

Ifølge en svensk rapport (lavet på baggrund af dette Oxford-studie) vil 53% af det arbejde, som vi kender i dag, forsvinde inden for de næste 20 år. Hvad betyder det for dit fremtidige erhverv/arbejde? Indebærer det, at dit arbejde vil blive forandret (væsentligt) inden for de næste 10 år? Er det netop dit arbejde/erhverv, som er fremtidens autolakerer?

Hvad gør forandringen ved vores arbejdsglæde?

At føle arbejdsglæde bygger i høj grad på, at vi føler os motiverede i vores arbejde. Motivation er hovedsagligt baseret på en indre drivkraft, hvor et interessant arbejde er meget betydningsfuldt. Det kan være svært at hævde, at overvågning af en automatiseret proces er lige så interessant, som når du selv løser opgaven ved hjælp af dine kompetencer og din viden. Alligevel sætter du sikkert pris på en del af standardiseringen og automatiseringen. For din tid er dyrebar, og med "hjælpen" sparer du tid. Så det tager du gerne imod.

Samtidig bør vores arbejdsglæde falde i takt med, at vi overvåger eller udfylder skabeloner i stedet for at skabe nye interessante og spændende tjenester/produkter i vores job. Frustrationen over, at vi ikke bruger vores kompetencer og evner bør også stige. Over tid kan det også komme til at betyde, at vores drivkraft ændres. Det er ikke længere det interessante job, der giver motivation. Det kan være det i stedet bliver kollegerne og den sociale interaktion eller noget helt andet. Udfordringen for os alle er at vide, hvordan tingene ser ud nu at holde trit med udviklingen.

Udvikling skaber nyt

Udviklingen vil i fremtiden selvfølgelig også skabe nye arbejdspladser, nye virksomheder, nye produkter og serviceydelser som vi i dag ikke en gang kan forestille os. Sådan har det altid været, og der er ingen grund til at tro, at det ikke også fortsætter sådan i fremtiden. For dig som enkeltperson handler det nu om at lære nyt, drage fordel at udviklingen og sikre, at du følger med udviklingen. Hver dag. Når ændringerne sker hurtigt og konstant, gælder det om at skabe et klima, hvor du udvikles og lærer hele tiden.

For virksomheder og HR betyder udviklingen, at det er nødvendigt at begynde at tænke over, hvordan vores organisationer vil se ud i fremtiden. Hvilken slags færdigheder har vi brug for? Hvis vi ikke ved, hvilke færdigheder vi har brug for, hvordan sikrer vi så, at vi lærer tilpas meget til, at vi kan opnå de kompetencer, vi har brug for, når vi ved, hvad det er? Og hvilken type lederskab kan få skabt mening i en helt ny virkelighed?

I mit første blogindlæg skrev jeg om et transformerende lederskab i fremtiden. De indsigter som kommer fra World Economic Forum i Davos styrker mig i den konklusion. Men det stiller os overfor nye spørgsmål. Nemlig: Hvordan skal dit job, din virksomhed, dit lederskab, dit medarbejderskab - og i forlængelse deraf din arbejdsglæde se ud i fremtiden?

Calle Vestman. Manager Sverige
Forfatter

Calle Vestman. Manager Sverige

Calle har mere end 15 års erfaring og interesserer sig især for overordnede organisatoriske problemstillinger. Med sin særlige ekspertise inden for organisationsudvikling har han øje for hele virksomheden, de forskellige teams og den enkelte medarbejder.